|
|
|

Betaling aan derden

Een derde persoon kan uw pensioen niet in uw plaats ontvangen.

Drie uitzonderingen:

Schuldbemiddeling (via schuldbemiddelaar)

We spreken van schuldbemiddeling als de arbeidsrechtbank:

 • het verzoek tot collectieve schuldenregeling aanvaard heeft;
 • een schuldbemiddelaar aangesteld heeft.

De schuldbemiddelaar:

 1. neemt contact op met de Federale Pensioendienst (FPD);
  en
 2. brengt de FPD op de hoogte van zijn aanstelling;
  en
 3. deelt de FPD het nummer mee van de financiële rekening die geopend is op naam van de gepensioneerde.

Zijn er beslagen of andere inhoudingen op het pensioenbedrag in het kader van de terugvordering van een schuld? Dan worden die opgeschort zodra er een schuldbemiddelaar is aangesteld. Deze worden vanaf dan betaald aan de schuldbemiddelaar.

Heeft de persoon die een collectieve schuldenregeling kreeg, ook een schuld bij de FPD? Dan stuurt de FPD de schuldbemiddelaar een schuldvordering.

 

Voorlopig beheer van goederen (voorlopig bewindvoerder)

Is de gepensioneerde niet in staat zijn goederen te beheren? Dan kan de vrederechter een voorlopig bewindvoerder aanstellen voor het beheer van zijn goederen.

De voorlopig bewindvoerder:

 1. neemt contact op met de Federale Pensioendienst (FPD);
  en
 2. brengt de FPD op de hoogte van zijn aanstelling
  en
 3. deelt de FPD het nummer mee van de financiële rekening die geopend is op naam van de gepensioneerde.

In geval van overlijden van zijn beschermeling, moet de bewindvoerder dit onmiddellijk laten weten aan onze diensten.
Wanneer het mandaat van de bewindvoerder eindigt, moet hij dit eveneens melden aan de FPD

 

Gevangenschap

Is de gepensioneerde opgesloten in de gevangenis of in een instelling tot bescherming van de maatschappij, dan ontvangt hij zijn pensioen nog 12 maanden. Dit kan op een persoonlijke zichtrekening of op de rekening van de gevangenisdirecteur. Na 12 maanden opsluiting wordt het pensioen geschorst.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) wordt geschorst vanaf de maand die volgt op de opsluiting. Het oorlogspensioen wordt eveneens geschorst vanaf de maand die volgt op de opsluiting en dit voor een minimum van 24 maanden. De arbeidsongevallenrente blijft betaalbaar, ook na 12 maanden opsluiting.

De maand volgend op de vrijlating zijn de pensioenen en de IGO opnieuw betaalbaar.

De gepensioneerde moet ons op de hoogte brengen van zijn vrijlating:

Elektronisch toezicht is gelijkgesteld aan hechtenis. Toch kan de betaling van het pensioen en/of de IGO worden hernomen of voortgezet, rechtstreeks aan de gepensioneerde.

De huwelijkspartner heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een deel van het pensioen. Breng de Federale Pensioendienst altijd op de hoogte van de hechtenis.

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!