|
|
|

Fiscale fiche (pensioenfiche 281.11)

Hoe ontvang ik mijn fiscale fiche in 2021?

U woont in het buitenland:

We versturen uw fiscale fiche:

U woont in België:

We versturen uw fiscale fiche:

In België is een papieren versie van de fiscale fiche in principe niet nodig want:

 • de Pensioendienst bezorgt uw fiscale fiche tijdig en correct aan de FOD Financiën.
  en
 • de FOD Financiën gebruikt deze gegevens bij de voorbereiding van uw belastingaangifte.
   

Wij sturen daarom geen papieren versie van uw fiscale fiche als u:

 • een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt: de pensioengegevens staan dan al in uw voorstel;
 • uw aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) indient: uw pensioengegevens zijn daar al ingevuld;
 • uw aangifte door een medewerker van de FOD Financiën laat invullen: de medewerker heeft al uw pensioengegevens.
   

Wij sturen wel een papieren versie:

 • als u vorig jaar de aangifte van uw belastingen op papier deed;
 • als u geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte krijgt;
 • van de fiche van uw huwelijkspartner als deze in de loop van het jaar 2020 overleden is;
 • als u bewindvoerder bent.
   

Hoe vraag ik een papieren versie (duplicaat) van mijn fiscale fiche?

In principe hebt u geen papieren versie nodig want:

 • u vindt uw fiscale fiches in uw online pensioendossier op mypension.be en in uw eBox.
 • we sturen uw fiscale fiche correct en tijdig naar de FOD Financiën. De FOD Financiën gebruikt deze fiscale fiche bij de voorbereiding van uw belastingaangifte.
   

Lukt dit niet?

 • Via uw online pensioendossier op mypension.be kunt u uw fiscale fiche afprinten;
 • Of u kunt een papieren versie (duplicaat) vragen:

 

Hoe vraag ik de fiscale fiche van een overleden persoon aan?

U kunt als erfgenaam van de overleden persoon zijn fiscale fiche aanvragen via de gratis Pensioenlijn 1765 vanuit België (of het betalend nummer vanuit het buitenland +32 78 15 1765).

 • Druk 1 voor Nederlands.
 • En druk vervolgens op 2.

 

Ik krijg een gezinspensioen. Waarom ontvang ik 2 fiscale fiches?

Ontvangt u een gezinspensioen (in het werknemers- en/of zelfstandigenstelsel) omdat dat voordeliger is dan 2 pensioenen als alleenstaande? Dan splitsen we het bedrag fiscaal op in verhouding tot de duur van uw loopbanen. Zo kunnen u en uw huwelijkspartner beiden gebruikmaken van de belastingvermindering.

Daarom ontvangt u 2 afzonderlijke pensioenfiches.

Opgelet:

 • De splitsing gebeurt enkel wanneer uw huwelijkspartner ouder is dan 65 jaar.
 • Het pensioen wordt enkel fiscaal gesplitst. Het bedrag van uw gezinspensioen verandert dus niet.

 

Wat staat er op mijn fiscale fiche?

Jaarlijks ontvangt u een fiscale fiche (pensioenfiche 281.11) met:

 • de belastbare bedragen die u in het voorgaande jaar ontving;
 • de bedrijfsvoorheffing die al ingehouden en doorgestort werd naar de FOD Financiën.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!