|
|
|

Fiscale fiche in 2020 (pensioenfiche 281.11)

Hoe ontvang ik mijn fiscale fiche in 2020?

U woont in het buitenland:

Uw fiscale fiche werd naar u opgestuurd via de post en via mypension.be.

U woont in België:

Uw fiscale fiche is beschikbaar in uw online pensioendossier op mypension.be.

Door het coronavirus (COVID-19) kan de Pensioendienst niet alle fiscale fiches voor België op papier versturen in 2020.

U hoeft zich echter geen zorgen te maken:

 • De Pensioendienst bezorgde uw fiscale fiche tijdig en correct aan de FOD Financiën.
 • De FOD Financiën gebruikt die gegevens bij de voorbereiding van uw belastingaangifte.

Daarom hebben volgende gepensioneerden in principe geen fiscale fiche meer nodig. Zij die:

 • een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen: de gegevens zijn in uw voorstel geïntegreerd;
 • hun aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) indienen: uw gegevens zijn vooraf ingevuld;
 • hun aangifte door een medewerker van de FOD Financiën laten invullen: de medewerker heeft uw gegevens.

Als u een papieren aangifte indient - en dus niet tot de bovenstaande categorieën behoort - hebt u de informatie met betrekking tot uw pensioen echter wel nodig. Om het voor u gemakkelijk te maken, ontvangt u toch nog een papieren fiscale fiche. Wij zullen uw papieren fiscale fiche in de loop van mei versturen.

Een minimale personeelsbezetting in de drukkerij omwille van de coronamaatregelen in combinatie met een tragere printer maken dat de afdruk en verzending van de 223 000 fiches meer tijd zullen vragen dan in normale omstandigheden.

Hoe vraag ik een duplicaat aan van mijn fiscale fiche?

U vindt alle brieven, fiscale fiches in uw online pensioendossier op mypension.be.

Maak u geen zorgen, uw fiscale fiche werd correct naar de FOD Financiën gestuurd en zal gebruikt worden bij de voorbereiding van uw belastingaangifte. Het is dus niet nodig om een duplicaat van uw fiscale fiche aan te vragen.

Wenst u toch een duplicaat van uw fiscale fiche?

 • We raden u aan om uw online pensioendossier te raadplegen op mypension.be.
 • U hebt geen toegang tot mypension.be en u wilt toch een duplicaat van uw fiscale fiche? U kunt een duplicaat aanvragen:
  • via ons online contactformulier.
  • door te bellen naar onze gratis Pensioenlijn 1765 (vanuit het buitenland, bel het betalend nummer +32 78 15 1765) – kies optie 4 na de taalkeuze.

   Opgelet: u kunt slechts 1 duplicaat per maand aanvragen en u hebt uw rijksregisternummer nodig om de aanvraag in te dienen.

 

Ik heb de fiscale fiche nodig van een overleden persoon

U kunt als erfgenaam van de overleden persoon een duplicaat van deze fiche aanvragen via de gratis Pensioenlijn 1765 vanuit België (vanuit het buitenland, bel het betalend nummer +32 78 15 1765).

 • Druk 1 voor Nederlands.
 • En druk vervolgens op 2.

Wat staat er op mijn fiscale fiche?

Jaarlijks ontvangt u een fiscale fiche (pensioenfiche 281.11) met:

 • de belastbare bedragen die u in het voorgaande jaar ontving;
 • de bedrijfsvoorheffing die al ingehouden en doorgestort werd naar de FOD Financiën.

Hebt u een ambtenarenpensioen?

Vanaf 2020 krijgt u 1 fiche voor al uw pensioenen als ambtenaar die betaald worden door de FPD. Als u een gemengde loopbaan had, ontvangt u ook een fiscale fiche als werknemer en/of zelfstandige.

 

Fiscale hervorming (gezinspensioen)

Ontvangt u een gezinspensioen (in het werknemers- en/of zelfstandigenstelsel) omdat dat voordeliger is dan 2 pensioenen als alleenstaande? Dan splitsen we het bedrag fiscaal op in verhouding tot de duur van uw loopbanen. Zo kunnen u en uw huwelijkspartner beiden gebruikmaken van de belastingvermindering.

Daarom ontvangt u 2 afzonderlijke pensioenfiches.

Opgelet:

 • De splitsing gebeurt enkel wanneer uw huwelijkspartner ouder is dan 65 jaar.
 • Het pensioen wordt enkel fiscaal gesplitst. Het bedrag van uw gezinspensioen verandert dus niet.

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!