|
|
|

Verzending van de fiscale fiches

01 augustus 2019

De Federale Pensioendienst start de verzending van de fiscale fiches begin maart 2019. De Pensioendienst verstuurt ongeveer twee miljoen brieven. Hierdoor verspreiden we de verzending van de brieven over enkele weken. De brieven voor het buitenland worden eerst verzonden, daarna de brieven voor België.

We streven ernaar om alle fiscale fiches te versturen vóór 15 mei 2019.

De gepensioneerden die gekozen hebben voor een elektronische briefwisseling, krijgen een mail die zegt dat hun fiscale fiche beschikbaar is op mypension.be. In sommige gevallen kan het tot 24u duren vooraleer de fiche zichtbaar is op mypension.be.

De fiscale fiches van overledenen worden automatisch verstuurd naar de langstlevende partner. Als u geen partner, maar wel erfgenaam bent, zal de FPD u op uw aanvraag een fiscale fiche van de overledene bezorgen. 

Als u belastingplichtig bent in België kunt u uw belastingaangiften indienen op papier of via Tax-on-Web

U kunt pas een duplicaat van de fiscale fiche aanvragen:

  1. vanaf 1 april 2019 voor de gepensioneerden die in het buitenland wonen;
  2. vanaf 16 mei 2019 voor de gepensioneerden die in België wonen.