|
|
|

Waarom verschilt mijn pensioenbedrag sinds 1 augustus 2019?

05 augustus 2019

Misschien merkte u dat het bedrag van uw pensioen op 1 augustus veranderd is. Als dat het geval is, dan komt die verhoging door een van de volgende wetswijzigingen of door beide.

  • Welvaartsaanpassing: u ging met pensioen voor 2010 en u krijgt een werknemers- of zelfstandigenpensioen dat hoger is dan het gegarandeerd minimumpensioen (de bedragen van het gegarandeerd minimumpensioen)? In dat geval steeg uw pensioen met 0,785 %. Dit noemen we de “welvaartsaanpassing”.
  • Wijzigingen van de plafonds van de ZIV-bijdrage. Als het bedrag van uw pensioen en andere voordelen (extralegale pensioenen, fictieve kapitaalsintresten, …) niet aan een bepaald plafond komt, dan wordt er geen bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage) afgehouden van uw pensioen (lees meer over de ZIV-bijdrage). Op 1 augustus 2019 werden deze plafonds verhoogd tot:
    • 1 530,37 EUR zonder gezinslast
    • 1 813,71 EUR met gezinslast.

Hoe weet ik of deze veranderingen voor mij gelden?

Als uw pensioenbedrag verhoogd is, dan:

  • kreeg u een brief of e-mail met meer uitleg. Kies voor elektronische post, het is praktischer en beter voor het milieu.
  • kunt u de nieuwe berekening van uw maandelijks bedrag raadplegen in uw online pensioendossier op mypension.be, via de rubriek "Mijn pensioenbetalingen".