|
|
|

Vakantiegeld mei 2019

01 augustus 2019

Werkte u als werknemer of als vastbenoemd ambtenaar? Dan krijgt u uw vakantiegeld jaarlijks in mei samen met uw pensioen uitbetaald.

Opgelet, voor het vakantiegeld gelden er wel enkele regels voor:


Enkele veranderingen in 2019 tegenover vorig jaar:

Voor werknemerspensioenen:

Verhoging met 2 % index- en 3,7 % welvaartsaanpassing van:

 • de maximumbedragen (5,7 %) ;
  en
 • het percentage van het supplement (3,7 %).

Door deze verhoging zijn de maximumbedragen van het vakantiegeld in mei 2019 (index 144,42):

 • voor een gezinspensioen: 1 017,76 EUR; 
 • voor een alleenstaandenpensioen: 814,22 EUR.

Meer weten over het bedrag van het vakantiegeld voor gepensioneerde werknemers.

 

Voor ambtenarenpensioenen:

Verhoging met 2 % index op de :

 • maximumbedragen;
  en
 • plafondbedragen (totaal van de pensioenen als ambtenaar in de maand mei).

Door deze verhoging zijn de maximumbedragen van het vakantiegeld in mei 2019:

 • 265,55 EUR als alleenstaande;
 • 354,07 EUR als gezinsbedrag.

Als u een supplement gewaarborgd minimum krijgt, ontvangt u ook een aanvullende toeslag van:

 • 401,47 EUR als alleenstaande;
 • 481,39 EUR als gezinsbedrag.

Meer weten over het bedrag van het vakantiegeld voor gepensioneerde ambtenaren.