|
|
|

Welvaartsaanpassing

Wat is een welvaartsaanpassing?

Sinds het generatiepact van 2005 is een welvaartsaanpassing mogelijk op:

 • de wettelijke pensioenen;
  en
 • andere sociale voordelen.

Het gaat om verhogingen bovenop de indexering.

Elk jaar verdelen de sociale partners en de regering een welvaartsenveloppe.

Dat overleg gebeurt tijdens het interprofessioneel akkoord.

 

Welke welvaartsaanpassingen zijn gepland?

Vaste jaarlijkse welvaartsaanpassing

Uw pensioen volgt de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

Daarnaast is er ook elk jaar automatisch een verhoging van 2 % op de pensioenen die exact 5 jaar geleden zijn ingegaan:

 • We verhogen uw pensioen automatisch met 2 % in juli 2021 als:

   

 • We verhogen uw pensioen automatisch met 2 % in januari 2022 als:

 

Welvaartsaanpassingen en verhoging van de minimumpensioenen in 2021 en 2022

 

Rust- en overlevingspensioenen werknemer en zelfstandige zonder gewaarborgd minimum

Werknemerspensioenen:

Uw rust- of overlevingspensioen verhoogt in juli 2021 met 1,2 % als:

 • dit pensioen ingegaan is vóór 01.01.2006;
  en
 • u geen gewaarborgd minimum krijgt.
Het is mogelijk dat u meer dan één uitkering ontvangt. Als u voldoet aan de voorwaarden voor iedere uitkering, dan hebt u recht op meerdere verhogingen. Door de cumulatieregels kan het wel zijn dat u niet de volledige verhoging voor elke uitkering ontvangt.

Zelfstandigenpensioenen:

Uw rust-, overlevings-, uit de echtgescheiden pensioen of overgangsuitkering als zelfstandige verhoogt in juli 2021 met 1,7 % als u geen gewaarborgd minimum krijgt.

Het is mogelijk dat u meer dan één uitkering ontvangt. Als u voldoet aan de voorwaarden voor iedere uitkering, dan hebt u recht op meerdere verhogingen. Door de cumulatieregels kan het wel zijn dat u niet de volledige verhoging voor elke uitkering ontvangt.

Gewaarborgd minimumpensioen werknemers en zelfstandigen

Het gewaarborgd minimumpensioen werknemers en zelfstandigen verhoogt in juli 2021 met 2 %

Gewaarborgd minimumpensioen werknemers en zelfstandigen 2020 01.01.2021 01.07.2021
Rustpensioen aan alleenstaand bedrag 1 291,69 EUR 1 325,92 EUR 1 352,44 EUR
Rustpensioen aan gezinsbedrag 1 614,10 EUR 1 656,88 EUR 1 690,01 EUR
Overlevingspensioen 1 274,43 EUR 1 308,20 EUR 1 334,36 EUR

Deze verhoging komt bovenop de pensioenverhoging van 01.01.2021.

Lees meer over het gewaarborgd minimumpensioen

Het is mogelijk dat u meer dan één uitkering ontvangt. Als u voldoet aan de voorwaarden voor iedere uitkering, dan hebt u recht op meerdere verhogingen. Door de cumulatieregels kan het wel zijn dat u niet de volledige verhoging voor elke uitkering ontvangt.

Minimum pensioenen (rust) ambtenaar

Het minimumpensioen verhoogt in januari 2022 met 1,73 %.

Minimumpensioenen ambtenaren (rustpensioenen) 2020 01.01.2021 01.01.2022
Bedrag alleenstaanden 1 392,95 EUR 1 417,03 EUR 1 441,55 EUR
Bedrag gehuwden 1 741,15 EUR 1 771,32 EUR 1 801,94 EUR
Overlevingspensioen
Overgangsuitkering
1 214,20 EUR 1 273,98 EUR 1 339,26 EUR

Deze verhoging komt bovenop de pensioenverhoging van 01.01.2021.

Lees meer over het gewaarborgd minimumpensioen

Het is mogelijk dat u meer dan één uitkering ontvangt. Als u voldoet aan de voorwaarden voor iedere uitkering, dan hebt u recht op meerdere verhogingen. Door de cumulatieregels kan het wel zijn dat u niet de volledige verhoging voor elke uitkering ontvangt.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De basisbedragen van de IGO verhogen in juli 2021 met 2 %

IGO 2020 01.01.2021 01.07.2021
Basisbedrag IGO 769,61 EUR 789,47 EUR 805,25 EUR
Verhoogd basisbedrag 1 154,41 EUR 1 184,20 EUR 1 207,88 EUR

Deze verhoging komt bovenop de pensioenverhoging van 01.01.2021.

Lees meer over de inkomensgarantie voor ouderen

Het is mogelijk dat u meer dan één uitkering ontvangt. Als u voldoet aan de voorwaarden voor iedere uitkering, dan hebt u recht op meerdere verhogingen. Door de cumulatieregels kan het wel zijn dat u niet de volledige verhoging voor elke uitkering ontvangt.

Gewaarborgd inkomen (GI)

De basisbedragen van het GI verhogen in juli 2021 met 2 %

GI 2020 01.01.2021 01.07.2021
Alleenstaand bedrag 823,66 EUR 844,91 EUR 861,81 EUR
Gezinsbedrag 1 098,20 EUR 1 126,53 EUR 1 149,06 EUR

Deze verhoging komt bovenop de pensioenverhoging van 01.01.2021.

Het is mogelijk dat u meer dan één uitkering ontvangt. Als u voldoet aan de voorwaarden voor iedere uitkering, dan hebt u recht op meerdere verhogingen. Door de cumulatieregels kan het wel zijn dat u niet de volledige verhoging voor elke uitkering ontvangt.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld als werknemer verhoogt:

 • in 2021 met 3,8 %
 • in 2022 met 2,7 %
2020 2021
Voor een pensioen als alleenstaande 864,13 EUR 896,97 EUR
Voor een gezinspensioen 1 080,16 EUR 1 121,21 EUR

Opgelet: Om vakantiegeld te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees meer over het vakantiegeld.

Het is mogelijk dat u meer dan één uitkering ontvangt. Als u voldoet aan de voorwaarden voor iedere uitkering, dan hebt u recht op meerdere verhogingen. Door de cumulatieregels kan het wel zijn dat u niet de volledige verhoging voor elke uitkering ontvangt.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!