|
|
|

Werk & verblijf in het buitenland

Ik ben nog niet gepensioneerd

Ik woon in België, maar heb in het buitenland gewerkt

Werkte u in 1 van volgende landen?

Dan kan uw buitenlandse tewerkstelling een invloed hebben op:

 • uw pensioendatum: we houden rekening met het aantal geldige jaren dat u in het buitenland hebt gewerkt op het ogenblik van uw pensioenaanvraag. Op die manier kunnen we de datum bepalen waarop u met pensioen kunt gaan in België. Meer info over de berekening van de pensioenleeftijd.
 • uw pensioenbedrag: u ontvangt een buitenlands pensioen op basis van uw loopbaan in het buitenland.

Meld ons daarom uw buitenlandse tewerkstelling wanneer u uw Belgische pensioen aanvraagt:

U ontvangt al uw Belgisch pensioen, maar niet uw buitenlands pensioen? Dan kunt u uw buitenlandse pensioenaanvraag op dezelfde 4 manieren indienen.

Vervolgens zal

 1. de Pensioendienst uw pensioenaanvraag doorsturen naar de buitenlandse pensioeninstelling:
  en
 2. de buitenlandse pensioeninstelling uw buitenlandse pensioen berekenen op basis van de wetgeving van dat land.

Opgelet: u moet uw aanvraag zelf indienen bij de buitenlandse instelling als de Europese verordeningen of bilaterale overeenkomsten voor sociale zekerheid niet van toepassing zijn.

Er zijn speciale regels voor de cumulatie van een buitenlands pensioen met:

 • een Belgisch rustpensioen;
 • een Belgisch overlevingspensioen.

Ik woon in het buitenland, maar heb in België gewerkt.

U hebt in België gewerkt, maar ondertussen woont u in 1 van volgende landen?

Dan dient u uw pensioenaanvraag in:

 • in het land waar u woont, op voorwaarde dat u daar ook gewerkt hebt;
 • in het land waar u laatst gewerkt hebt, als u nooit gewerkt hebt in uw woonland.

Woont u niet in bovenstaande landen? Vraag dan rechtstreeks uw pensioen aan bij de Pensioendienst:

Opgelet, u kunt uw Belgische pensioen niet overal ter wereld ontvangen als u geen Belg bent.

Er zijn speciale regels voor de cumulatie van een buitenlands pensioen met:

 • een Belgisch rustpensioen;
 • een Belgisch overlevingspensioen.

Bijzondere gevallen: grenswerknemers, seizoenswerknemers en expats

Grenswerknemers en seizoenswerknemers

U wordt beschouwd als grenswerknemer als u:

 1. werkt in Frankrijk, Luxemburg, Duitsland of Nederland;
  en
 2. uw hoofdverblijfplaats in België blijft en u dagelijks naar uw hoofdverblijfplaats terugkeert na het werk.

U wordt beschouwd als seizoenswerknemer in het buitenland als u:

 1. seizoensarbeid verricht gedurende een periode van minder dan één jaar voor rekening van een buitenlandse werkgever;
  en
 2. uw hoofdverblijfplaats in België blijft en uw gezin in België blijft.

Als grens- of seizoenswerknemer bent u onderworpen aan de pensioenwetgeving van het land waar u gewerkt hebt. Voor de gewerkte perioden als grens- of seizoenswerknemer kunt u recht hebben op een buitenlands pensioen.

Aanvulling voor grens- of seizoenswerknemer

U kunt aanspraak maken op een aanvulling als u als grens- of seizoenswerknemer gewerkt hebt:

 1. Kon u vóór 2016 vervroegd met pensioen? Dan onderzoeken wij automatisch of u recht hebt op een aanvulling.
 2. Kon u pas in 2016 of later vervroegd met pensioen én werkte u als grens- of seizoenswerknemer vóór 2015, dan onderzoeken wij of u recht hebt op een aanvulling op de ingangsdatum van uw wettelijk buitenlands pensioen. Ook uw grens- of seizoensarbeid vanaf 2015 telt dan mee voor die berekening.
 3. Kon u pas in 2016 of later vervroegd met pensioen en u werkte niet als grens- of seizoenswerknemer vóór 2015? Dan hebt u geen recht op een aanvulling.

De FPD berekent de aanvulling pas nadat het buitenlands pensioen werd vastgesteld. U moet een aanvraag voor uw buitenlands pensioen indienen bij de FPD als uw Belgische pensioen meer dan 12 maanden vóór uw buitenlands pensioen kan ingaan.

U bent de langstlevende huwelijkspartner van een grens- of seizoenswerknemer? In dat geval hebt u dezelfde rechten.

Expat

Wij beschouwen u als expat als u:

 1. de Belgische nationaliteit hebt;
  en
 2. werkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

In dat geval bent u geregistreerd bij de Belgische ambassade van het land waar u werkt en bent u aangesloten bij de verzekering van de Overzeese Sociale Zekerheid voor de terugbetaling van uw geneeskundige verzorging en voor uw sociale bijdragen.

Om te bepalen wat uw pensioenrechten zijn en welke stappen u moet ondernemen, moet u eerst uw situatie beschrijven:

 • U hebt een loopbaan als expat en u hebt nooit bijdragen betaald voor uw pensioen in een andere instelling dan de Overzeese Sociale Zekerheid (vroegere DOSZ).
 • U hebt een loopbaan als werknemer, ambtenaar of zelfstandige in België, maar hebt bepaalde perioden in het buitenland gewerkt als expat? Als u tijdens deze perioden bijdragen hebt betaald aan de Overzeese Sociale Zekerheid, dan tellen deze buitenlandse perioden mee om te kijken of u vervroegd met pensioen kunt gaan. Deze perioden kunnen ook de berekening van uw werknemerspensioen beïnvloeden.
  Meld dit aan de Pensioendienst via:
  • uw dossierbeheerder bij het onderzoek van uw loopbaan;
   of
  • mypension.be, in uw loopbaanoverzicht.

 

Ik ben gepensioneerd

Heb ik recht op mijn Belgisch pensioen als ik in het buitenland woon?

Ontvangt u een ambtenarenpensioen? Dan is dit pensioen overal ter wereld betaalbaar, ongeacht uw nationaliteit.

Ontvangt u een werknemers- of zelfstandigenpensioen? Dan kan u uw pensioen ontvangen in de meeste landen. Ontdek uw situatie in onderstaande tabel.

  Pensioen dat u ontvangt van de FPD Kunt u dit pensioen in het buitenland ontvangen?
U bent Belg, staatloze, UNO-vluchteling of bevoorrechte vreemdeling Rust- of overlevingspensioen Ja, in heel de wereld
U bent onderdaan van een andere lidstaat van de EER, Verenigd Koninkrijk of Zwitserland:
 • Bulgarije;
 • (Grieks) Cyprus;
 • Denemarken;
 • Duitsland;
 • Estland;
 • Finland;
 • Frankrijk;
 • Griekenland;
 • Hongarije;
 • Ierland;
 • IJsland;
 • Italië;
 • Kroatië;
 • Letland;
 • Liechtenstein;
 • Litouwen;
 • Luxemburg;
 • Malta;
 • Nederland;
 • Noorwegen;
 • Oostenrijk;
 • Polen;
 • Portugal;
 • Roemenië;
 • Slovakije;
 • Slovenië;
 • Spanje;
 • Tsjechië;
 • Verenigd Koninkrijk;
 • Zweden;
 • Zwitserland.
Rust- en overlevingspensioen Ja, in heel de wereld
U bent onderdaan van:
 • Albanië;
 • Algerije;
 • Argentinië;
 • Australië;
 • Bosnië-Herzegovina;
 • Brazilië;
 • Canada;
 • Chili;
 • Congo (koopvaardij);
 • Filipijnen;
 • India;
 • Israël;
 • Japan;
 • Kosovo;
 • Macedonië;
 • Marokko;
 • Moldavië;
 • Montenegro;
 • Quebec;
 • San Marino;
 • Servië
 • Tunesië;
 • Turkije;
 • Uruguay;
 • Verenigde Staten van Amerika;
 • Zuid-Korea.
Rust- of overlevingspensioen Ja, in heel de wereld
U bent weduwe of weduwnaar (ongeacht uw nationaliteit) van:
 • personen met de nationaliteit van een lidstaat van de EER, Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Voor meer uitleg, zie hoger (Onderdaan van een andere lidstaat van de EER).
 • onderdanen van Albanië, Algerije, Argentinië, Australië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Canada, Chili, Congo (koopvaardij), Filipijnen, India, Israël, Japan, Kosovo, Macedonië, Marokko, Moldavië, Montenegro, Quebec, San Marino, Servië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea.
Overlevingspensioen Ja, in heel de wereld
U bent Turks-Cyprioot en u bent geen EU-burger Rust- of overlevingspensioen Ja, bij verblijf in Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
U bent van een andere nationaliteit dan deze die hierboven vermeld zijn Rust- of overlevingspensioen Ja, als u wettelijk in een lidstaat van de EU verblijft (met uitzondering van Denemarken)
U bent van een andere nationaliteit dan deze die hierboven vermeld zijn Rust- of overlevingspensioen mijnwerker Ja, maar slechts voor 80 %

Als u uw sociale rechten wilt kennen wanneer:

Hoe wordt mijn pensioen uitbetaald als ik in het buitenland woon?

U bent Belg, onderdaan van een land van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, staatloze of UNO-vluchteling?

In dat geval kan uw pensioen worden uitbetaald:

 • per overschrijving:
  • op een rekening geopend in België;
  • op een rekening geopend in een ander land van de EER;
  • op een rekening geopend in uw land van verblijf;
 • via een internationaal betaalmiddel op uw adres.

U bent noch Belg, noch onderdaan van een land van de EER?

Uw pensioen kan worden uitbetaald:

 • per bankoverschrijving in uw land van verblijf;
 • via een internationaal betaalmiddel op uw adres.

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer overmaken of wijzigen?

Om uw pensioen per overschrijving te ontvangen op uw bankrekening in het buitenland zal de FPD u een formulier sturen dat u moet laten invullen door de bankinstelling van het land waar u een rekening geopend hebt.

U kunt uw bankrekeningnummer overmaken of wijzigen:

Opgelet: als u uw rekeningnummer verandert, wacht dan op de eerste betaling op uw nieuwe rekening vooraleer u de oude rekening afsluit. Zo vermijdt u een onderbreking in de betaling van uw pensioen.

Betaaldatums in het buitenland

De datum waarop u betaald wordt hangt af van het land waar u betaald wordt en van uw betaalwijze:

Coronavirus: Zal mijn pensioen nog uitbetaald worden? Uw pensioen wordt betaald op een Belgische rekening

Er verandert niets! Uw pensioen wordt zoals gewoonlijk betaald.

 • Overschrijving op een niet-Belgische rekening: de onderstaande kalender vermeldt de datum waarop het geld van onze rekening vertrekt. De verwerkingstermijn verschilt van bank tot bank en van land tot land.

Coronavirus: Zal mijn pensioen nog uitbetaald worden? Uw pensioen wordt betaald op een niet-Belgische rekening

De Pensioendienst verzekert de betaalopdracht op de datums die u in de tabel ziet.
De uiteindelijke datum waarop uw pensioen op uw rekening staat, hangt af van uw plaatselijke bank. Omdat de coronamaatregelen verschillen van land tot land, raden we u aan om meer informatie in te winnen bij uw plaatselijke bank.

 • Via een internationaal betaalmiddel: de onderstaande kalender vermeldt de datum waarop de betaling bij ons vertrekt. Omdat we samenwerken met externe partners kunnen we u de precieze datum waarop u het geld zult ontvangen niet geven.

Coronavirus: Zal mijn pensioen nog uitbetaald worden? U woont in het buitenland en u wordt betaald via een cheque. Zult u die nog kunnen innen?

De Pensioendienst verzekert de betalingsopdracht op de datums die u in de tabel ziet.
Voor de betaling van een cheque of een ander internationaal betaalmiddel werken we samen met externe partners. Afhankelijk van de coronamaatregelen in uw land van verblijf kan de uitbetaling van de cheque moeilijk verlopen. We raden u aan om contact op te nemen met uw plaatselijke bank over een mogelijke verplichte sluiting.

U kunt ook kiezen voor betaling via overschrijving op rekeningnummer.

U kunt uw rekeningnummer doorgeven via:

 

 

2022 Via een internationaal betaalmiddel Per overschrijving
Maanden Betaaldatum Betaaldatum
December 2021 01.12.2021 01.12.2021
15.12.2021 13.12.2021
17.12.2021 20.12.2021
29.12.2021 30.12.2021
Januari 2022 03.01.2022 03.01.2022
12.01.2022 12.01.2022
20.01.2022 20.01.2022
28.01.2022 28.01.2022
Februari 2022 01.02.2022 01.02.2022
10.02.2022 10.02.2022
18.02.2022 18.02.2022
25.02.2022 25.02.2022
Maart 2022 01.03.2022 01.03.2022
10.03.2022 10.03.2022
18.03.2022 18.03.2022
30.03.2022 30.03.2022
April 2022 01.04.2022 01.04.2022
12.04.2022 12.04.2022
22.04.2022 22.04.2022
28.04.2022 28.04.2022
Mei 2022 02.05.2022 02.05.2022
12.05.2022 12.05.2022
19.05.2022 19.05.2022
26.05.2022 26.05.2022
Juni 2022 01.06.2022 01.06.2022
10.06.2022 10.06.2022
20.06.2022 20.06.2022
29.06.2022 29.06.2022
Juli 2022 01.07.2022 01.07.2022
12.07.2022 12.07.2022
20.07.2022 20.07.2022
28.07.2022 28.07.2022
Augustus 2022 01.08.2022 01.08.2022
11.08.2022 11.08.2022
19.08.2022 19.08.2022
30.08.2022 30.08.2022
September 2022 01.09.2022 01.09.2022
12.09.2022 12.09.2022
20.09.2022 20.09.2022
29.09.2022 29.09.2022
Oktober 2022 03.10.2022 03.10.2022
12.10.2022 12.10.2022
20.10.2022 20.10.2022
28.10.2022 28.10.2022
November 2022 01.11.2022 01.11.2022
09.11.2022 09.11.2012
18.11.2022 18.11.2022
29.11.2022 29.11.2022
December 2022 01.12.2022 01.12.2022
12.12.2022 12.12.2022
20.12.2022 20.12.2022
29.12.2022 29.12.2022

 

  

Mijn verplichting als ik in het buitenland woon: mijn levensbewijs terugsturen

Als u in het buitenland woont, sturen we u regelmatig een levensbewijs. Om onderbrekingen in de betaling van uw pensioen te vermijden, moet u het ingevulde levensbewijs binnen de 30 dagen terugsturen.

Als u in het buitenland woont, hebt u dezelfde verplichtingen als de personen die in België wonen, zoals bijvoorbeeld het melden van elke wijziging van uw gezinstoestand of fiscale toestand.

Wat moet ik doen met mijn levensbewijs?

Na ontvangst hebt u 30 dagen om ons het ingevulde levensbewijs terug te sturen.

 1. Op de voorzijde: uw persoonlijke verbintenis waarmee:
  • u ons elke wijziging in uw toestand laat weten;
   en
  • u zich ertoe verbindt om ons terug te betalen als u de verplichte stappen niet naleeft of een valse of onjuiste verklaring aflegt.
 2. Op de keerzijde: dit gedeelte moet u laten invullen en ondertekenen (legaliseren) door een buitenlandse overheid.

Als we uw antwoord niet binnen 30 dagen ontvangen, schorsen we al uw betalingen.

U bent het formulier kwijt? Download dan een nieuw levensbewijs.

Coronavirus: Ik woon in het buitenland en ik heb problemen om mijn levensbewijs te laten invullen

Als u door de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus problemen hebt om uw levensbewijs te laten invullen, kunt u ons contacteren:

We zullen al het mogelijke doen om te voorkomen dat uw pensioenbetaling stopt. U moet wel alles in orde brengen van zodra de situatie terug normaal is.

Hoe ben ik zeker dat mijn levensbewijs geldig is?

Om geldig te zijn, moet uw levensbewijs aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. Het moet door uzelf ondertekend zijn. Als u een werknemerspensioen aan het gezinsbedrag ontvangt, dan moet uw huwelijkspartner ook tekenen.
  en
 2. Het moet uw persoonsgegevens vermelden op de keerzijde.
  en
 3. Het moet gevalideerd zijn aan de hand van de stempel van een bevoegde lokale overheid.

Als het levensbewijs dat u terugstuurt niet aan deze drie voorwaarden voldoet, dan zullen we:

 1. het levensbewijs weigeren;
  en
 2. de betaling van uw pensioen schorsen.

Als de gepensioneerde niet in staat is om het levensbewijs te ondertekenen, dan aanvaarden we de volgende oplossingen:

 • een stempel van de lokale autoriteit;
 • de handtekening van de bewindvoerder die in onze databank staat;
 • de handtekening van de bewindvoerder als hiervoor een aanstellingsbewijs bij het attest is gevoegd;
 • een medisch attest dat bevestigt dat de gepensioneerde niet meer in staat is om zelf het document te ondertekenen;
 • een kopie van de identiteitskaart met de vermelding 'vrijgesteld van handtekening';
 • een duimafdruk van de gepensioneerde;
 • een kruis gezet door een analfabeet.

Wie kan mijn levensbewijs valideren?

Om geldig te zijn, moet uw levensbewijs ondertekend en gelegaliseerd zijn door een bevoegde lokale autoriteit (stempel). De onderstaande lijst bevat de autoriteiten die uw levensbewijs kunnen valideren:

 • de stad of gemeente waar u woont;
 • uw ambassade (in heel de wereld);
 • uw consulaat (in heel de wereld);
 • de politie (in heel de wereld);
 • de vrederechter ("Justice of the peace", vooral in Australië);
 • de 'Commissioner of oaths' (in heel de wereld, maar vooral in Australië);
 • Centrelink in Canada;
 • Notary Public in de USA;
 • Town/Borough Council [gemeente-/arrondissementsraad] in het Verenigd Koninkrijk;
 • de Alcalde [burgemeester] in Spanje;
 • Ayuntamiento [gemeenteraad] in Spanje;
 • Gemeinde Amt [gemeentebestuur] in Duitsland;
 • Swedisch Tax Agency [belastingdienst] in Zweden;
 • Försäkringskassan [rijksdienst voor sociale verzekeringen] in de Scandinavische landen;
 • Sociale verzekeringsbank in Nederland;
 • Canada service centre [dienstencentrum] in Canada;
 • Jobcentres in het Verenigd Koninkrijk;
 • Solicitor [notaris] in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

De volgende autoriteiten mogen uw levensbewijs niet valideren:

 • bank;
 • post;
 • dokter;
 • advocaat (behalve een 'solicitor' in Canada en het Verenigd Koninkrijk);
 • apotheker;
 • ...

Wie moet het levensbewijs niet meer terugsturen?

Met een aantal landen wisselen we elektronische gegevens uit. De inwoners van die landen moeten geen levensbewijs terugsturen. Wij verwittigen u als u geen levensbewijs moet sturen.

Opgelet: als u toch een levensbewijs ontvangt, dan moet u dit altijd tijdig invullen en terugsturen.

Ik verhuis naar het buitenland, wat moet ik doen?

Als u verhuist naar het buitenland, moet u stappen ondernemen om uw pensioen zonder onderbreking te kunnen blijven ontvangen in het buitenland. U dient ons, 2 maanden vóór uw vertrek, op de hoogte te brengen van uw verhuis, via een brief die u ondertekent. In deze brief vermeldt u:

Stuur de brief naar:

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
België

Uit veiligheidsoverwegingen mag u de Pensioendienst niet telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen van uw verhuis. U mag de brief nadat u die ondertekend hebt wel:

 1. inscannen;
  en
 2. als bijlage versturen via het contactformulier.

Ik woon tijdelijk in het buitenland

U ontvangt uw betaling per overschrijving?

U ontvangt uw betaling per bankoverschrijving? Als u langer dan één maand op een ander adres in het buitenland verblijft, moet u dit melden aan de Pensioendienst, minstens 1 maand vóór uw vertrek.

Uw betaling zal niet onderbroken worden omdat we uw pensioen blijven storten op uw bankrekening. We vragen u om ons op de hoogte te brengen van uw tijdelijke verblijfplaats om uw briefwisseling naar dit tijdelijk adres te sturen.

Hoe?

Stuur ons een ondertekende brief, minstens 1 maand voor uw vertrek, met de volgende vermeldingen:

 1. uw vertrekdatum en de datum waarop u naar België terugkeert;
  en
 2. het adres van uw tijdelijke verblijfplaats.

Verstuur deze brief:

 • per post naar het onderstaande adres:
  Federale Pensioendienst
  Zuidertoren
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel
  België
 • door uw ondertekende brief te scannen en als bijlage te versturen via het contactformulier.
 • via het contactformulier van mypension.be

Uit veiligheidsoverwegingen mag u de Pensioendienst niet telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen van een tijdelijk adres.

U ontvangt de betaling van uw pensioen per postassignatie?

U ontvangt de betaling van uw pensioen per postassignatie? Dan kunnen we uw pensioen niet uitbetalen op een tijdelijk adres in het buitenland. De betaling per postassignatie kan enkel gebeuren op de hoofdverblijfplaats die geregistreerd is in het Belgisch Rijksregister.

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, raden we u dus aan om te kiezen voor de betaling per bankoverschrijving. Deze betaalwijze is het veiligst en biedt de beste garantie in geval van een (tijdelijke) verhuis.

Inhoudingen op het pensioen als ik in het buitenland woon

Wanneer u in het buitenland woont, kunnen uw sociale en fiscale inhoudingen wijzigen.

ZIV-bijdrage (Ziekte-en invaliditeitsverzekering)

Als uw pensioen (en andere uitkeringen) een bepaalde drempel overschrijdt, dan houdt de FPD daar 3,55% ZIV-bijdrage (ziekte-en invaliditeitsverzekering) op in. U kunt enkel vrijgesteld worden van de ZIV-bijdrage als u in een EER-land (ander dan België), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont en u in die woonstaat onderworpen bent aan de ziekteverzekering op grond van:

 • een pensioen;
  of
 • een tewerkstelling;
  of
 • zelfstandige activiteit.

Is dat zo? Dan moet u ons hiervan een bewijs (kopie verzekeringscontract van uw woonstaat en/of een kopie van de beslissing van het bedrag van uw buitenlands pensioen) bezorgen per:

 • post
  Federale Pensioendienst
  Zuidertoren
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel
  België
 • e-mail: socfis@sfpd.fgov.be

Solidariteitsbijdrage

U wordt vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage als u in een EER-land (ander dan België), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont.

Van zodra wij op de hoogte zijn van uw nieuwe buitenlandse adres, passen wij de vrijstelling automatisch toe vanaf de volgende maand.

Bedrijfsvoorheffing

Wanneer u in het buitenland woont, kunt u in bepaalde landen vrijstelling van bedrijfsvoorheffing krijgen. Zo vermijdt u dubbele belasting. U vindt meer info op de website van FOD Financiën.

 • U ontvangt een werknemers- en/of zelfstandigenpensioen: de Pensioendienst past deze vrijstelling in principe automatisch toe van zodra wij op de hoogte zijn van uw nieuwe buitenlandse adres.
 • U ontvangt een ambtenarenpensioen: de Pensioendienst past deze vrijstelling niet automatisch toe! Stuur uw aanvraag tot vrijstelling naar FOD Financiën:
  E-mail: belintax@minfin.fed.be
  Post:
  Federale Overheidsdienst FINANCIEN
  Belintax
  North Galaxy - Toren A - 15de verd.
  Koning Albert II laan 33 - bus 26
  1030 Brussel
  België
  Fax: +32 (0)2 579 5261
  Tel: +32 (0)2 576 3470

De FOD Financiën zal onderzoeken of u vrijgesteld wordt van bedrijfsvoorheffing:

 1. Als u in aanmerking komt voor een vrijstelling, dan zal FOD Financiën (dienst Internationale Verdragen) de Pensioendienst inlichten;
  en
 2. De Pensioendienst zal de voorheffing op uw pensioen stopzetten, eventueel met terugwerkende kracht.

Inhouding begrafenisvergoeding

Uw begrafenisvergoeding wijzigt niet bij een verhuis naar het buitenland.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!