|
|
|

Coronavirus: Wat is de invloed op mijn pensioen en hoe contacteer ik de Pensioendienst?

Uw pensioenaanvraag

Hoe kan ik mijn pensioen of IGO aanvragen?

mypension.be en pensioenaanvraag.be blijven de snelste en meest efficiënte manieren om uw pensioen of IGO aan te vragen.

Voortaan aanvaarden wij ook telefonisch pensioenaanvragen via de Pensioenlijn 1765. Bel 1765, kies Nederlands, en druk 3 en 1.

Betaling van uw pensioen

Zal mijn pensioen nog uitbetaald worden?

Uw pensioen wordt betaald op een Belgische rekening

Er verandert niets! Uw pensioen wordt zoals gewoonlijk betaald.

Uw pensioen wordt betaald door de postbode (via postassignatie)

Geen zorgen, bpost doet er alles aan om uw pensioen uit te betalen. Wat is er anders door het coronavirus?
De gebruikelijke voorzorgmaatregelen worden ook door uw postbode genomen. Voor uw pensioen betekent dit dat de postbode:

 • op minstens 1 meter afstand zal blijven;
 • erop zal letten dat jullie elkaar niet per ongeluk aanraken;
 • in uw aanwezigheid zelf tekent voor ontvangst.

Bescherm uzelf en anderen tegen het coronavirus. Kies voor betaling via overschrijving op rekeningnummer.

U kunt uw rekeningnummer doorgeven via:

U woont in het buitenland en u wordt betaald via een cheque. Zult u die nog kunnen innen?

De Pensioendienst verzekert de betalingsopdracht op de datums die u in de tabel ziet.
Voor de betaling van een cheque of een ander internationaal betaalmiddel werken we samen met externe partners. Afhankelijk van de coronamaatregelen in uw land van verblijf kan de uitbetaling van de cheque moeilijk verlopen. We raden u aan om contact op te nemen met uw plaatselijke bank over een mogelijke verplichte sluiting.

U kunt ook kiezen voor betaling via overschrijving op rekeningnummer.

U kunt uw rekeningnummer doorgeven via:

Uw pensioen wordt betaald op een niet-Belgische rekening

De Pensioendienst verzekert de betaalopdracht op de datums die u in de tabel ziet.
De uiteindelijke datum waarop uw pensioen op uw rekening staat, hangt af van uw plaatselijke bank. Omdat de coronamaatregelen verschillen van land tot land, raden we u aan om meer informatie in te winnen bij uw plaatselijke bank.

Ik ontvang een IGO

Wat is de premie COVID-19 en wat betekent dit voor mij?

De premie COVID-19 is een tijdelijke bijkomende sociale premie om u te helpen tijdens de coronacrisis.

Als u effectief een IGO of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangt, krijgt u een premie van 25 EUR tot 31.03.2022.
Op deze premie moet u geen belastingen betalen.

Blijft de controle van de verblijfsvoorwaarde behouden? Moet ik naar het gemeentehuis gaan?

De controles van de verblijfsvoorwaarde van de IGO worden tijdelijk opgeschort om het coronavirus te bestrijden. U moet momenteel dus niet naar het gemeentehuis gaan. We houden u op de hoogte via onze site zodra we de controles hernemen.

Opgelet! U moet de verblijfsvoorwaarden wel blijven respecteren.
Als gevolg van de coronapandemie, wordt het sterk afgeraden om te reizen.
Concreet: als u door de coronamaatregelen niet kunt terugkeren naar België op de door u geplande datum, wordt dit niet beschouwd als een onvoorziene omstandigheid.
Als u hierdoor de grens van 29 dagen in het buitenland overschrijdt, wordt uw betaling geschorst vanaf de maand waarin u die 29 dagen overschrijdt en wordt de betaling pas de maand volgend op uw effectieve terugkeer naar België hernomen.

Ik woon in het buitenland en ik heb problemen om mijn levensbewijs te laten invullen

Als u door de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus problemen hebt om uw levensbewijs te laten invullen, kunt u ons contacteren:

We zullen al het mogelijke doen om te voorkomen dat uw pensioenbetaling stopt. U moet wel alles in orde brengen van zodra de situatie terug normaal is.

Ik heb een beslag of invordering op mijn pensioen. Verandert er iets?

Met het oog op de strijd tegen de COVID-19 pandemie, heeft de regering deze drempelbedragen verhoogd voor de periode van 20.06.2020 tot en met 31.08.2020 en van 24.12.2020 tot en met 30.09.2021.

Buiten deze perioden gelden de normale drempelbedragen.

Bijverdienen tijdens uw pensioen of IGO

Wat is de invloed op mijn pensioen of IGO als ik tijdelijk meer werk of terug aan de slag ga om hulp te bieden in de strijd tegen het coronavirus?

Bent u gepensioneerd of ontvangt u een IGO en werkt u in de zorgsector? 

Dan worden uw bijkomende inkomsten in het kader van de strijd tegen het coronavirus tot 30.06.2022 vrijgesteld.

Welk soort pensioen u ook ontvangt (een rust- of een overlevingspensioen of een overgangsuitkering) er zal geen enkel gevolg zijn voor de betaling van uw pensioen of uw IGO als u tijdelijk meer werkt of weer aan de slag gaat om uw vroegere collega’s te helpen.

De pensioenwetgeving werd tijdelijk aangepast.

Vanaf 01.07.2022 gelden opnieuw de normale regels, tenzij deze maatregel nog verlengd wordt.

Ik klus bij als gepensioneerde en ben nu tijdelijk werkloos door de coronamaatregelen. Wat betekent dit voor de uitbetaling van mijn pensioen?

Tot 31 december 2021 heeft tijdelijke werkloosheid geen enkele invloed op de uitbetaling van uw pensioen.

De pensioenwetgeving werd tijdelijk aangepast.

Vanaf 1 januari 2022 gelden opnieuw de normale regels, tenzij deze maatregel verlengd wordt. Tijdelijke werkloosheid zal er dan voor zorgen dat de uitbetaling van uw pensioen wordt geschorst omdat u uw pensioen niet mag combineren met een sociale uitkering (met uitzondering van 12 maand cumulatie van een sociale uitkering met uw overlevingspensioen).

Lees meer over het recht op een werkloosheidsuitkering op de website van de RVA.

Uw toekomstige pensioenbedrag

Ik ben tijdelijk werkloos door de coronamaatregelen. Wat betekent dit voor mijn toekomstige pensioen?

Voor uw pensioen beschouwen we de periode van tijdelijke werkloosheid als 'gewerkt'.  Er is geen enkele negatieve invloed op uw pensioen.

De periode van tijdelijke werkloosheid telt mee:


Meer gedetailleerde informatie (voor pensioenprofessionals):

 • Hoe tellen de dagen van tijdelijke werkloosheid mee voor het pensioenbedrag?
  Deze dagen tellen mee aan het gewoon fictief loon. Dit is het meest gunstige plafondloon.
 • Hoe tellen de dagen van tijdelijke werkloosheid mee als ik een lange loopbaan heb (eenheid van loopbaan)?
  Deze dagen tellen altijd mee, of ze nu voor of na de 14 040 dagen vallen.

Ik neem corona-ouderschapsverlof. Wat betekent dit voor mijn toekomstige pensioen?

Bent u werknemer of ambtenaar? Voor uw pensioen beschouwen we de periode van corona-ouderschapsverlof als 'gewerkt'.  Er is geen enkele negatieve invloed op uw pensioen.

Lees meer over het corona-ouderschapsverlof op de site van de RVA.

Ik heb de kennisgeving met mijn pensioenbedrag ontvangen. Ik krijg momenteel een vervangingsinkomen. Wat moet ik doen?

Ik wil mijn pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd ontvangen

U moet niets doen. Uw vervangingsinkomen wordt automatisch stopgezet.

 

Ik wil mijn vervroegd pensioen ontvangen.

Zodra we uw verklaring ontvangen hebben:

 • verwittigen we zelf uw uitbetalingsinstelling
  en
 • betalen we uw pensioen uit.

 

Ik wil mijn overlevingspensioen ontvangen.

In deze formulieren moet u een keuze maken:

 • uw sociale uitkering blijven ontvangen en combineren met een beperkt overlevingspensioen
  of
 • afstand doen van uw sociale uitkering en uw volledige overlevingspensioen ontvangen.

Zodra we uw verklaring ontvangen hebben:

 • verwittigen we zelf uw uitbetalingsinstelling
  en
 • betalen we uw pensioen uit.

De Pensioendienst contacteren

Ik heb een vraag over mijn pensioen, hoe kan ik jullie contacteren?

U kunt de Pensioendienst contacteren via: