|
|
|

Statistieken ambtenarenpensioenen

De statistieken bevatten diverse gegevens in verband met de rust- en overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel, die beheerd en betaald worden door de FPD.

De statistieken zijn gebaseerd op de departementen waar een persoon is gepensioneerd. Deze departementen zijn op hun beurt gegroepeerd per beleidsniveau en samen gebracht in een beleidsgroep. De verschillende beleidsgroepen zijn:

 • Federaal
 • Vlaamse lokale besturen
 • Waalse lokale besturen
 • Brusselse lokale besturen
 • Vlaamse Gemeenschap en Gewest
 • Franstalige Gemeenschap
 • Duitstalige Gemeenschap
 • Waals Gewest
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Nederlandstalig Onderwijs
 • Franstalige Onderwijs
 • Duitstalig Onderwijs

Onder het Federale niveau wordt verstaan:

 • de gewezen ambtenaren van de federale overheidsdiensten en gelijkgestelden zoals bijvoorbeeld de bedienaars van de erediensten, de gewezen kaders van Afrika, van de federale parastatalen en instellingen van openbaar nut en van de autonome overheidsbedrijven (Post, Belgacom, BAC, Belgocontrol). De pensioenen van de Belgische spoorwegen zijn niet opgenomen.
 • het leger, de voormalige rijkswacht en de geïntegreerde politie.
 • de speciale korpsen (Magistratuur, Rekenhof, Raad van State, Arbitragehof, enz.)

De lokale besturen bevatten gewezen ambtenaren van de gemeenten, OCMW's, gemeentelijke bedrijven en intercommunales. De pensioenen van de gemeenten en provincies met een eigen pensioenregime en die niet beheerd worden door de FPD zijn hier niet opgenomen.

De pensioenen van de gemeenschappen en gewesten hebben betrekking op de gewezen ambtenaren van de overheidsdiensten van gemeenschappen en gewesten en van de instellingen van openbaar nut opgericht door de gemeenschappen en gewesten.

Voor het onderwijs bevatten de statistieken de pensioengegevens van de gewezen vastbenoemde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, het officieel gesubsidieerd onderwijs en het vrij gesubsidieerd onderwijs.

De statistieken over oorlogspensioenen en -renten, de vergoedingspensioenen uit vredestijd en de renten voor arbeidsongevallen komen er niet in voor.

De jaarlijkse statistiek bestaat uit kruistabellen die de statische toestand van de ambtenarenpensioenen op 1 juli van het betrokken jaar weergeven.

De pensioenstatistieken bevatten gegevens gerangschikt per geboortejaar, inkomensschijf , arrondissement en per gewest met vermelding van het aantal gepensioneerden in het ambtenarenstelsel, geslacht en gemiddeld pensioenbedrag. Deze gegevens zijn steeds te bekomen voor de rustpensioenen en de overlevingspensioenen apart of samen en dit voor elk beleidsniveau of elke beleidsgroep.

Al deze gegevens zijn eveneens onderverdeeld naargelang de gepensioneerde

 • alléén een loopbaan heeft als ambtenaar
 • zowel een loopbaan heeft als ambtenaar en (werknemer en/of zelfstandige) (gemengde loopbaan)
 • zonder onderscheid van loopbaan (het totaal van de 3 stelsels)

De gemiddelde bedragen hebben uitsluitend betrekking op de pensioenen van de overheidssector en bevatten géén pensioengegevens van de werknemers of zelfstandigen.

Voorts zijn er eveneens gegevens opgenomen die de totale pensioenuitgaven bevatten per beleidsniveau voor het betrokken jaar. Het betreft de totale bruto pensioenuitgaven met inbegrip van pensioenachterstallen, vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld.

Tenslotte zijn er ook gegevens die betrekking hebben op de reden van pensionering en een aantal algemene grafieken.

Pensioenstatistieken opvragen

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!