|
|
|

Verplichtingen voor de uitbetalingsinstellingen: afhoudingen en aangiften

De uitbetalingsinstelling moet bij elke betaling:

  • van een pensioen of een pensioenkapitaal de ZIV-bijdrage van 3,55 % afhouden.
  • van een kapitaal ook de solidariteitsbijdrage afhouden. Het percentage van de solidariteitsbijdrage moet gelijk zijn aan:

 

Soort kapitaal Bedrag kapitaal  Solidariteitsbijdrage
Eigen kapitaal < 2 478,95 EUR Geen bijdrage 
Eigen kapitaal Tussen 2 478,95 EUR en 24 789,35 EUR 1 %
Eigen kapitaal > 24 789,35 EUR 2 %
Kapitaal vrijgemaakt na een overlijden Tussen 2 478,95 EUR en 74 368,05 EUR 1 %
Kapitaal vrijgemaakt na een overlijden > 74 368,05 EUR 2 %

 

De uitbetalingsinstelling moet:

  • de opbrengst van de afhoudingen storten aan de Pensioendienst: ten laatste op het einde van de maand die volgt op de maand van de uitbetaling aan de begunstigde.
  • een aangifte indienen bij de Pensioendienst: ten laatste op de 8e werkdag van de maand die volgt op de maand van de uitbetaling aan de begunstigde.

 

Registratie nieuwe uitbetalingsinstellingen of aangevende instellingen

Om betalingen of aangiftes te kunnen doen moeten nieuwe uitbetalingsinstellingen of aangevende instellingen zich eerst registreren door het document 'Gegevens voor de creatie van een dossier' in te vullen en op te sturen naar het volgend e-mailadres: aangiften.pk@sfpd.fgov.be.

Na de registratie bezorgt de Pensioendienst per e-mail alle informatie over de RIZIV- en solidariteitsbijdrage.

 

Hoe gebeurt de aangifte?

De instellingen kunnen de aangiften bezorgen:

  • elektronisch: via de gratis software DCL die aangevraagd kan worden via penskad@sfpd.fgov.be of via eigen software;
    of
  • op papier als ze geen informaticamiddelen hebben.

 

Wat als de aangiften of stortingen te laat gebeuren?

De aangiften en betalingen na de wettelijke betalings- en aangiftetermijn geven aanleiding tot sancties. Als de uitbetalingsinstellingen:

  • de ZIV- en de solidariteitsbijdragen niet tijdig storten, dan moeten ze een forfaitaire opslag van 10 % en een verwijlintrest van 12 % per jaar betalen, te rekenen vanaf het verstrijken van de wettelijke termijn tot op de dag van de betaling.
  • laattijdige of ongeldige aangiften indienen, dan moeten ze een forfaitair bedrag van 25 EUR betalen, te verhogen met 2,50 EUR per begunstigde en 2,50 EUR per schijf van 2 500 EUR uitgekeerd brutopensioen.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar: aangiften.pk@sfpd.fgov.be.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!