|
|
|

Wetgeving werknemerspensioenen

Aansprakelijkheid

De recueils van deze site zijn samengesteld als een hulpmiddel bij het opzoeken van de pensioenwetging.

Hoewel de Federale Pensioendienst (FPD) er naar streeft zo juist mogelijke informatie aan te bieden, kunnen de teksten vergissingen of tikfouten bevatten. De FPD kan dus geen garantie geven omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze site.

De FPD kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze documentatie, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Indien de gebruiker fouten of onvolledigheden opmerkt, kan men dit melden via communicatie@sfpd.fgov.be.

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!