|
|
|

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen van 2018

​30 MAART 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen (BS 18/04/2018) 

23 APRIL 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 02/05/2018) 

17 JUNI 2018. — Koninklijk besluit houdende verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (BS 26/06/2018) 

18 JULI 2018. — Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (BS 26/07/2018)- artikel 39 

2 DECEMBER 2018. – Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de gelijkstelling van het zorgkrediet betreft (BS 14/12/2018)​

4 DECEMBER 2018. — Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 11/12/2018)