|
|
|

Wanneer ben ik ambtenaar?

U hebt recht op een ambtenarenpensioen als u als vastbenoemde werkte bij:

 • de federale overheid (inbegrepen: het leger, de magistratuur, de erkende erediensten en sommige bijzondere korpsen zoals het Rekenhof, de Raad van State, ...);
 • de gewesten;
 • de gemeenschappen;
 • de provincies;
 • de gemeenten en OCMW’s;
 • de verenigingen van gemeenten;
 • de intercommunales;
 • sommige instellingen van openbaar nut;
 • de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;
 • Proximus, bpost, BAC, Belgocontrol, …;
 • de geïntegreerde politie;
 • de magistratuur.

Bepaalde tijdelijke of contractuele diensten in de overheidssector gepresteerd vóór uw vaste benoeming kunnen meetellen voor uw ambtenarenpensioen op voorwaarde dat:

 • u ten laatste op 30/11/2017 vastbenoemd werd (uitzonderingen: tijdelijke diensten in het onderwijs en prestaties als gerechtelijk stagiair tellen altijd mee voor het ambtenarenpensioen als ze gevolgd worden door een vaste benoeming);
 • u bezoldigd werd door de Staatskas;
 • u ze presteerde in een graad waarin een vaste benoeming mogelijk was op dat moment.

Komen in aanmerking:

 • diensten in de overheidssector in het kader van een jongerenstage;
 • diensten als gesubsidieerde contractueel;
 • diensten als contractueel.

Komen niet in aanmerking:

 • diensten als tewerkgestelde werkloze (TWW);
 • diensten in het kader van het Derde Arbeidscircuit (DAC);
 • diensten in het kader van het Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK).

Personen die onder deze tewerkstellingsprogramma’s vielen:

 • bleven ingeschreven als werkzoekende;
 • werden niet betaald door de administratie die hen tewerkstelde (ze ontvingen vaak een verhoogde uitkering die betaald werd door de RVA).

U bent vastbenoemd ambtenaar, maar verliest uw pensioenrechten (bijvoorbeeld door een tuchtmaatregel)?

Dan hebt u geen recht meer op een ambtenarenpensioen, maar op een werknemerspensioen.

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!