|
|
|

Wanneer ben ik ambtenaar?

U hebt recht op een ambtenarenpensioen als u als vastbenoemde werkte bij:

 • de federale overheid (inbegrepen: het leger, de magistratuur, de erkende erediensten en sommige bijzondere korpsen zoals het Rekenhof, de Raad van State, ...);
 • de gewesten;
 • de gemeenschappen;
 • de provincies;
 • de gemeenten en OCMW’s;
 • de verenigingen van gemeenten;
 • de intercommunales;
 • sommige instellingen van openbaar nut;
 • de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;
 • Proximus, bpost, BAC, Belgocontrol, …;
 • de geïntegreerde politie;
 • de magistratuur.

Bepaalde tijdelijke of contractuele diensten in de overheidssector gepresteerd vóór uw vaste benoeming kunnen meetellen voor uw ambtenarenpensioen op voorwaarde dat:

 • u ten laatste op 30/11/2017 vastbenoemd werd (uitzonderingen: tijdelijke diensten in het onderwijs en prestaties als gerechtelijk stagiair tellen altijd mee voor het ambtenarenpensioen als ze gevolgd worden door een vaste benoeming);
 • u bezoldigd werd door de Staatskas;
 • u ze presteerde in een graad waarin een vaste benoeming mogelijk was op dat moment.

Komen in aanmerking:

 • diensten in de overheidssector in het kader van een jongerenstage;
 • diensten als gesubsidieerde contractueel;
 • diensten als contractueel.

Komen niet in aanmerking:

 • diensten als tewerkgestelde werkloze (TWW);
 • diensten in het kader van het Derde Arbeidscircuit (DAC);
 • diensten in het kader van het Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK).

Personen die onder deze tewerkstellingsprogramma’s vielen:

 • bleven ingeschreven als werkzoekende;
 • werden niet betaald door de administratie die hen tewerkstelde (ze ontvingen vaak een verhoogde uitkering die betaald werd door de RVA).

U bent vastbenoemd ambtenaar, maar verliest uw pensioenrechten (bijvoorbeeld door een tuchtmaatregel)?

Dan hebt u geen recht meer op een ambtenarenpensioen, maar op een werknemerspensioen.