|
|
|

Welke jaren tellen mee voor mijn loopbaan

Uw loopbaan bepaalt:

Daarom is het belangrijk dat u op mypension.be:

  • Controleert of uw loopbaan volledig en correct is;
  • Uw loopbaan aanvult of corrigeert als dat nodig is.

Controleer uw loopbaan op mypension.be!

Uw loopbaan bestaat uit volgende elementen:

Uw professionele statuut bepaalt welk pensioen u later zult ontvangen:

  • Werkt u enkel als werknemer of contractueel ambtenaar, dan hebt u recht op een werknemerspensioen. Hetzelfde geldt voor flexi-jobs.
  • Werkt u enkel als vastbenoemd ambtenaar, dan hebt u recht op een ambtenarenpensioen.
  • Werkt u enkel als zelfstandige, dan hebt u recht op een zelfstandigenpensioen.
  • Als u onder meerdere statuten werkte en dus een gemengde loopbaan hebt, dan hebt u recht op meerdere pensioenen of een gemengd pensioen.

Alle gewerkte perioden tellen meer voor uw pensioen. Voor uw pensioen mag u dus zo lang werken als u wilt én als uw werkgever het toestaat.

Hebt u uw dienstplicht gedaan? Uw periode van militaire dienst of burgerdienst als gewetensbezwaarde telt ook mee voor uw pensioen.

De niet-gewerkte perioden van uw loopbaan tellen mee voor uw pensioen, voor zover ze gelijkgesteld of aanneembaar zijn.

Veel afwezigheden als ambtenaar? Dan kan het zijn dat bepaalde afwezigheidsperioden geen recht geven op een pensioen als ambtenaar. Alles over de impact van afwezigheidsperioden op de berekening van uw ambtenarenpensioen.

Bepaalde niet-gewerkte perioden in uw loopbaan tellen enkel mee voor uw pensioenbedrag als u vrijwillige bijdragen betaalt:


Vroeger spraken we van een volledige loopbaan na 45 jaar of 14 040 gewerkte, gelijkgestelde of geregulariseerde dagen. Dat is vandaag niet meer het geval. U blijft immers pensioen opbouwen zolang u effectief werkt.

Hebt u een lange loopbaan en de grens van 14 040 dagen bereikt? Dan kan het zijn dat bepaalde werkloosheidsperioden niet meetellen voor uw pensioen als werknemer. Meer informatie over: Ik heb een lange loopbaan. Wat telt mee voor de berekening van mijn pensioenbedrag als werknemer?

Hebt u in het buitenland gewerkt? Dan houden we bij de pensioenaanvraag rekening met die gewerkte dagen om te bepalen wanneer u in België met pensioen kunt gaan. De buitenlandse pensioeninstelling zal berekenen hoeveel uw buitenlands pensioen bedraagt.

Alles over werken in het buitenland.

Was u voor uw tewerkstelling in het buitenland verzekerd bij de Belgische Overzeese Sociale Zekerheid? Dan zal de RSZ uw pensioen toekennen.