|
|
|

Uw werkgever heeft geen pensioenbijdragen betaald

Heeft uw (ex-)werkgever een tijd lang geen pensioenbijdragen voor u betaald? Als u kunt bewijzen dat u tijdens die periode als werknemer aan de slag was, dan kunt u die periode zelf regulariseren.

Hoeveel moet ik aan bijdragen betalen?

U moet zowel de werkgevers- als de werknemersbijdragen voor uw pensioen betalen.
De bijdragevoet:

  • varieert tussen de 7 en 16,36 % (afhankelijk van het tijdstip en de aard van de tewerkstelling);
  • wordt toegepast op uw loon of op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandloon (1 636,10 EUR op 01/09/2018 aan index 144,42).

Bij dit bedrag moet een verwijlintrest van 10 % per jaar worden gevoegd.

 

Wanneer moet ik betalen?

U betaalt:

  • in 1 keer, binnen de 6 maanden de definitieve beslissing;
    of
  • in aflossingen gedurende maximum 5 jaar, tegen een rentevoet van 6,5 % per jaar.

 

Welke invloed heeft dit op mijn pensioen?

Het jaarlijkse pensioenvoordeel bedraagt op 01/09/2018, naargelang de datum van de regularisatieaanvraag en de ingangsdatum van het pensioen ongeveer:
(loopbaan berekend in 45sten):

  • 261,78 EUR aan het bedrag alleenstaande,
  • 327,22 EUR aan het gezinsbedrag.

 

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

U kunt een pensioenexpert spreken in 1 van de 200 Pensioenpunten in uw buurt.

Vind een Pensioenpunt in uw buurt.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!