|
|
|

Uw werkgever heeft geen pensioenbijdragen betaald

Heeft uw (ex-)werkgever een tijd lang geen pensioenbijdragen voor u betaald? Als u kunt bewijzen dat u tijdens die periode als werknemer aan de slag was, dan kunt u die periode zelf regulariseren.

Hoeveel moet ik aan bijdragen betalen?

U moet zowel de werkgevers- als de werknemersbijdragen voor uw pensioen betalen.
De bijdragevoet:

  • varieert tussen de 7 en 16,36 % (afhankelijk van het tijdstip en de aard van de tewerkstelling);
  • wordt toegepast op uw loon of op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandloon (1 668,86 EUR op 01/03/2020 aan index 147,31).

Bij dit bedrag moet een verwijlintrest van 10 % per jaar worden gevoegd.

 

Wanneer moet ik betalen?

U betaalt:

  • in 1 keer, binnen de 6 maanden de definitieve beslissing;
    of
  • in aflossingen gedurende maximum 5 jaar, tegen een rentevoet van 6,5 % per jaar.

 

Welke invloed heeft dit op mijn pensioen?

Het jaarlijkse pensioenvoordeel bedraagt op 01/03/2020, naargelang de datum van de regularisatieaanvraag en de ingangsdatum van het pensioen ongeveer:
(loopbaan berekend in 45sten):

  • 267,02 EUR aan het bedrag alleenstaande,
  • 333,77 EUR aan het gezinsbedrag.

 

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten voorlopig gesloten tot en met 5 april.

Bel de Pensioenlijn 1765

Momenteel krijgen we heel veel oproepen via de Pensioenlijn 1765, waardoor de lijn op sommige momenten overbelast is.
Lukt het niet om ons te bereiken? Probeer het opnieuw tussen 8.30 u. en 9.30 u. of van 15.00 u. tot 16.00 u. dan is het kalmer.

U kunt ons ook contacteren via