|
|
|

Niet-gewerkte perioden – perioden van loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking werd in de privésector vervangen door het tijdskrediet maar geldt nu nog altijd voor contractuele ambtenaren bij de overheid.

U hebt recht op een gratis gelijkstelling van maximum 12 maanden in de loop van uw hele loopbaan, ongeacht het type of omvang van uw onderbreking.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Als u uw prestaties verminderde met 20 % (1/5e), dan kan de onderbreking gespreid worden over 60 maanden.
  • De gelijkstelling kan uitgebreid worden tot 24 maanden als:
    • u uw prestaties met 50 % (1/5e) vermindert;
      en
    • u een verhoogde RVA-uitkering ontvangt op basis van verminderde prestaties naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een 2de of volgende kind.


Deze niet-gewerkte periode telt mee:

U kunt geen bijkomende perioden van loopbaanonderbreking regulariseren.