|
|
|

EMAS - milieuzorgsysteem

EMAS (Environmental Management System) is een Europees instrument dat de organisaties erkent die:

 • een continue verbetering van hun milieuprestaties nastreven;
  en 
 • zich willen aanpassen aan de milieuwetgeving door hun personeelsleden nog warmer te maken voor milieubescherming.  

Sinds 2008 heeft de Pensioendienst de EMAS-registratie behaald voor zijn hoofdzetel in de Zuidertoren (Brussel) en alle regionale kantoren. Daardoor behoort de Pensioendienst voortaan tot de instellingen die alles in het werk stellen om hun impact op het leefmilieu te reduceren.

Om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen heeft de Pensioendienst:

 • het energieverbruik en de CO2-emissies verminderd;
 • papierverbruik doen dalen;
 • milieucriteria in de bestekken opgenomen;
 • afvalsortering geoptimaliseerd;
 • met de personeelsleden gecommuniceerd en hen gesensibiliseerd om tot milieuvriendelijker gedrag te komen;
 • de milieureglementering strikt opgevolgd.

Dankzij die maatregelen kon de Pensioendienst:

 • het jaarlijkse elektriciteitsverbruik sinds 2007 4 000 000 KWh verminderen, wat overeen komt met het jaarlijks verbruik van 1 000 gezinnen;
 • het stookolieverbruik sinds 2008 meer dan halveren;
 • het gebruik invoeren van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen voor het onderhoud van het gebouw.

Sinds 1 januari 2010 is de Pensioendienst overgeschakeld op groene stroom en is er in de hoofdzetel in Brussel een warmtekrachtkoppeling op gas en 2 warmtepompen geïnstalleerd. Zo heeft de Pensioendienst 5 000 ton CO2 uitgespaard in zijn hoofdzetel sinds 2008.

Meer info: Milieuverklaring van de Federale Pensioendienst

Contact: emas@sfpd.fgov.be

 

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

U kunt een pensioenexpert spreken in 1 van de 200 Pensioenpunten in uw buurt.

Vind een Pensioenpunt in uw buurt.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!