|
|
|

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme

EMAS, wat een rare naam! Maar wat is EMAS nu juist? EMAS is de afkorting van Eco-Management and Audit Scheme, in het Nederlands wordt dit dan 'Milieumanagement- en Audit Schema'.

In de praktijk betekent dit dat onze medewerkers in de regionale kantoren geen plastic bekertjes meer gebruiken dankzij EMAS. En mocht u in Brussel een fiets zien met het logo van de Pensioendienst (FPD), dan is dit ook geen toeval: sommige medewerkers gebruiken de fiets om deel te nemen aan vergaderingen buiten de Toren.

logo EMAS

Definitie van EMAS

EMAS is een vrijwillig Europees instrument dat de organisaties erkent die een continue verbetering van hun milieuprestaties nastreven. De geregistreerde EMAS-organisaties leven de reglementering na, voeren een milieuzorgsysteem in en brengen verslag uit over hun milieuprestaties via de publicatie van een door een onafhankelijke instelling gecontroleerde milieuverklaring.

Lees onze milieuverklaring.

 

Wat zijn de eisen van het EMAS-programma?

Om het EMAS-certificaat te behalen, moet een organisatie voldoen aan de eisen van de norm ISO 14001:

 • verschillende interne en externe analyses uitvoeren;
 • de milieu-impact van de activiteiten, producten en diensten identificeren en opvolgen;
 • continu alles in het werk stellen om het milieu te beschermen;
 • een systematische aanpak invoeren om de vastgelegde milieudoelstellingen te realiseren;
 • de geldende regelgeving naleven;
 • de milieuprestaties verbeteren;
 • zorgen voor de externe communicatie;
 • de werknemers betrekken;
 • een verslag beschikbaar maken voor het publiek.

De Pensioendienst voldoet aan die eisen en heeft het EMAS-certificaat behaald. De FPD mag dus fier het EMAS-logo dragen.

 

Wat zijn de voordelen van het EMAS-programma?

Het EMAS-programma laat ons toe om:

 • duidelijke milieuwinsten te boeken;
 • externe erkenning te krijgen;
 • ons land te helpen om de klimaatdoelstellingen te behalen;
 • ons personeel te sensibiliseren en te motiveren;
 • de werkomgeving te verbeteren;
 • rekening te houden met het milieu bij het algemeen beheer van onze organisatie.

 

Welke acties hebben we in de Zuidertoren en in de regionale kantoren op touw gezet om het EMAS-certificaat te behalen?

Afvalbeheer

Een organisatie als de FPD produceert veel afval, denk maar aan benodigdheden, verpakkingen, dagelijkse maaltijden en de restjes van deze maaltijden.

Om dit afval te verminderen of recyclage mogelijk te maken, ondernamen we de volgende acties:

 • sensibilisering van alle medewerkers om het afval optimaal te sorteren;
 • inventaris van de gevaarlijke producten en creatie van 3 specifieke lokalen om gevaarlijk afval op te slaan;
 • plaatsing op elke verdieping van vuilnisbakken om PMD, glas, klein afval, groenten- en fruitafval en papier te sorteren;
 • gebruik van gerecycleerd papier om de handen af te drogen;
 • controle op de afvalsortering;
 • aankoop van speciale vuilnisbakken 'biocare' voor de biobekers van de koffiemachines (enkel op de 19e verdieping voor de bezoekers van buiten de Toren);
 • geen plastic bekers meer op de andere verdiepingen: de medewerkers gebruiken herbruikbare bekers of tassen;
 • terugname door verschillende leveranciers van het afval van de FPD.
   

Papierverbruik

Voor de behandeling van de dossiers en onze externe communicatie verbruiken we natuurlijk veel papier.

Ons verbruik is al sterk gedaald dankzij de volgende acties:

 • onze printers drukken standaard dubbelzijdig af;
 • onderaan elke e-mail van onze medewerkers vraagt een boodschap om de mail enkel af te drukken als het echt nodig is;
 • we versturen de informatie aan de burger zoveel mogelijk elektronisch in plaats van op papier dankzij het persoonlijk online dossier op mypension.be;
 • we digitaliseren onze dossiers en beheren ze elektronisch in onze applicatie Theseos;
 • we nemen deel aan het project e-government of elektronische overheid: een geïntegreerde en continue manier om openbare diensten (bijvoorbeeld mypension.be) aan te bieden, door de informatie- en communicatietechnologie optimaal te gebruiken.
   

Energieverbruik

We hebben heel wat maatregelen genomen om energie te besparen en onze CO2-uitstoot te verminderen.

 • Elektriciteit:
  • PC’s uitschakelen na de werkuren;
  • geen boilers meer op de verdiepingen;
  • vraag aan de personeelsleden om de rolgordijnen naar beneden te laten als het heel warm is;
  • installatie van een warmtekrachtkoppeling op gas om groene elektriciteit te produceren (productie van warmte én elektriciteit);
  • installatie van timers en sensoren om onze verlichting energiezuiniger te maken;
  • installatie van 2 warmtepompen;
  • betere automatische programmering van de HVAC-toestellen (verwarming, ventilatie en airconditioning);
  • installatie van snelheidsregelaars;
  • gebruik van free chilling (koeling via de buitenlucht zonder gebruik te maken van koelmachines);
  • aankoop van uitsluitend groene energie;
  • organisatie van ecodagen waarop de temperatuur ingesteld wordt om onze CO2-uitstoot te doen dalen (dikketruiendag, …);
 • Water: installatie van waterbesparende spoelreservoirs in de toiletten.
   

Onze aankopen

We kopen zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten aan en houden rekening met de milieuprestaties van onze partners wanneer we beslissingen nemen.

Bij het ontwerp, de renovatie en het onderhoud van de gebouwen geven we de voorkeur aan milieuvriendelijke, recycleerbare en duurzame materialen.

Onze aankoopdiensten houden rekening met de ecologische aspecten en we hebben 'groene clausules' opgenomen in de aankoopcriteria.

Enkele concrete voorbeelden:

 • gebruik van milieuvriendelijke onderhoudsproducten;
 • gebruik van ongebleekt toiletpapier;
 • rekening houden met criteria op het vlak van energieverbruik en geluid voor PC's, laptops en schermen.
   

Mobiliteit

Door hun centrale ligging zijn de centrale kantoren in Brussel voor onze medewerkers gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro). Dankzij onze moderne communicatiemiddelen (Skype, teleconferenties, …) kunnen onze medewerkers van thuis uit werken, wat het aantal verplaatsingen beperkt.

Via een aantal acties moedigen we onze medewerkers ook aan om zich op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen:

 • mededeling over de aanwezigheid van een mobiliteitscoördinator;
 • informatie over duurzame initiatieven;
 • toepassing van een praktisch actieplan in geval van smog;
 • vervanging van het wagenpark van de organisatie door 'groene' voertuigen;
 • aansporing om aan carpooling te doen;
 • multimodaal toegangsplan: plan dat onze bezoekers en medewerkers vertelt hoe ze de Zuidertoren kunnen bereiken via alle beschikbare vervoersmiddelen (te voet, fiets, trein, tram, bus, taxi, auto), het beste reistraject en praktisch mobiliteitsadvies voorstelt voor elk vervoersmiddel en de plaats van de parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen in de omgeving van de Zuidertoren aangeeft;
 • goede infrastructuur voor de fietsen.

 

Tijdslijn met de voornaamste stappen van ons EMAS-certificaat

 • 14 juli 2006: de Ministerraad neemt de RVP op in het EMAS-project
 • 2008: invoering van EMAS in de Zuidertoren
 • Sinds 2010 in de Zuidertoren:
  • via de warmtekrachtkoppeling op gas produceren we groene energie
  • we kopen uitsluitend groene energie aan, waardoor we onze CO2-uitstoot aanzienlijk konden verminderen
  • verschillende spectaculaire acties voor de vermindering van brandstof en elektriciteit in samenwerking met VEOLIA
 • Juni 2010: EMAS-certificaat voor de regionale kantoren in Brugge, Gent, Luik, Malmedy en Aarlen
 • November 2011: EMAS-certificaat voor de regionale kantoren in Kortrijk, Moeskroen en Charleroi
 • Maart 2013: EMAS-certificaat voor de regionale kantoren in Antwerpen, Bergen, Namen en Hasselt
 • 2014: EMAS-certificaat voor het regionaal kantoor in Turnhout
 • 2016: Renovatie van het kantoor Gent, met een aanzienlijke vermindering van het energie- en waterverbruik tot gevolg
 • 2019: Aankoop van elektrische fietsen voor de verplaatsingen van onze medewerkers naar vergaderingen buiten de Toren

 

Meer weten over onze vorderingen op het vlak van EMAS?

Lees onze laatste newsletter. Daar vindt u alles over de stand van zaken van het project, de statistieken en de cijfers.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt in één van onze kantoren.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!