|
|
|

Wat doet de Federale Pensioendienst?

Onze 4 opdrachten

We vervullen 4 grote opdrachten:
 

 1. We doen er alles aan om u te informeren en adviseren over uw (toekomstig) pensioen. We vervullen deze opdracht door helder en open te communiceren via verschillende communicatiekanalen die aangepast zijn aan de behoeften van onze verschillende doelgroepen. Een voorbeeld? Marc twijfelde tussen 2 mogelijkheden: minder lang werken of een hoger pensioen. Natuurlijk konden wij niet in zijn plaats beslissen! Maar door op mypension.be een raming te maken voor zijn mogelijke pensioendatums, kon hij de juiste beslissing nemen.
   
 2. We bepalen de pensioenrechten en kennen deze toe. Hiervoor berekenen we de pensioenen van werknemers en ambtenaren, en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). We informeren vervolgens de (toekomstige) gepensioneerden over hun rechten. Om de juiste berekening van uw pensioen te garanderen, controleren we bijvoorbeeld al uw loopbaangegevens samen met u. Hebt u in het buitenland gewerkt, maar staat dat niet in uw loopbaanoverzicht op mypension.be? Laat het ons weten en we zorgen dat uw pensioen toegekend wordt op basis van uw aangepaste gegevens.
   
 3. We betalen de pensioenen, IGO, renten en uitkeringen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 ondersteunen we ook de slachtoffers en/of rechthebbenden van slachtoffers van terreurdaden financieel (herstelpensioenen, terugbetaling van bepaalde medische kosten, enz.). We zorgen voor een correcte en stipte betaling.
   
 4. We ondersteunen het beleidswerk. Hiervoor stellen we onze gegevens, analyses en expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel vlak ter beschikking van de beleidsmakers.

Deze wettelijke opdrachten worden in onze Bestuursovereenkomst omgezet in strategische doelstellingen.

 

Onze doelstellingen en onze Bestuursovereenkomst

We sluiten onze Bestuursovereenkomst af met de federale staat. Hierin staan onze doelstellingen en de middelen die we hiervoor krijgen van de federale staat. Deze overeenkomst is de gemeenschappelijke werkbasis voor onze verschillende departementen.

Concreet beschrijft de Bestuursovereenkomst de strategie van de FPD via:

 • kwalitatieve doelstellingen (onze projecten);
 • kwantitatieve doelstellingen (onze kritieke prestatie-indicatoren of kortweg KPI).

Om juridische redenen en door de strakke deadline werd de Bestuursovereenkomst nog vóór de fusie opgesteld en afgesloten met de overheid, maar hij heeft wel al betrekking op de gehele organisatie. Lees dus niet "RVP" maar "Pensioendienst" als u de Bestuursovereenkomst leest. Voor de jaren 2019 en 2020 werd een bijakte bij deze overeenkomst afgesloten. Deze zet de verbintenissen verder die in de Bestuursovereenkomst 2016-2018 afgesloten werden. In de bijakte leest u meer over onze huidige opdrachten:

Bijakte 2019-2020 van de Bestuursovereenkomst 2016-2018

Bestuursovereenkomst 2016-2018 van de Pensioendienst.

 

Onze waarden

De Pensioendienst evolueert constant en we zijn ons ook bewust van de vele uitdagingen die op ons wachten. We stellen ons niet tevreden met de uitvoering van onze opdrachten alleen, in al onze projecten en verbintenissen leggen we de nadruk op onze 4 waarden:

 • Klantgerichtheid: we stellen de burger, u dus, centraal bij alles wat we doen. We proberen het u zo eenvoudig mogelijk te maken, hoe complex de pensioenmaterie ook is. Een mooi voorbeeld hiervan is uw online pensioendossier op mypension.be dat we blijven verbeteren en uitbreiden.
 • Kwaliteit en efficiëntie: deze 2 waarden zijn onlosmakelijk verbonden. We stellen regelmatig onze interne werking in vraag, want we willen voortdurend de kwaliteit van onze prestaties en de efficiëntie van onze processen verbeteren.
 • De bevordering van een mensgerichte organisatie. Deze waarde is zichtbaar in verschillende van onze projecten die onze medewerkers op de voorgrond plaatsen: menswaardig leiderschap, healthy@work, zelforganiserende teams, ...
 • Durf: deze waarde zorgt voor heel wat vernieuwende projecten die onze medewerkers aanzetten om zichzelf te overtreffen. Deze waarde maakt ook verschillende initiatieven mogelijk op alle niveaus van de hiërarchie om zich te ontplooien.

We zetten ons ook in voor het milieu: we hebben een EMAS-certificering ("Eco Management and Audit Scheme")!

De Europese Unie riep het EMAS-reglement in 1995 in het leven voor organisaties die vrijwillig een milieubeheersysteem willen gebruiken. Bij de Pensioendienst volgen we bijvoorbeeld ons energieverbruik op de voet om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen. Meer informatie over onze EMAS-engagementen.

 

Wie doet wat? Ons organigram

U weet nu meer over onze opdrachten en onze waarden. Maar wie doet nu precies wat bij de Pensioendienst?

Ontdek het allemaal hier:

 

En in cijfers?

In 1 jaar:

 • betaalt de FPD 47,5 miljard euro aan 2,37 miljoen gepensioneerden, zowel in België als in het buitenland;
 • bellen 845 000 burgers de Pensioenlijn 1765;
 • bezoeken 205 000 (toekomstige) gepensioneerden een Pensioenpunt;
 • raadplegen 1,5 miljoen unieke bezoekers (2018) hun online pensioendossier op mypension.be;
 • staan meer dan 2 300 medewerkers van de Pensioendienst tot uw dienst.

Lees het Jaarverslag van de Pensioendienst om meer te weten te komen over onze activiteiten.

U vindt meer statistieken over de pensioenen die wij uitbetalen in onze jaarlijkse statistieken (2019).