|
|
|

Wat doet de Federale Pensioendienst?

Opdrachten Federale Pensioendienst

De Federale Pensioendienst (FPD):

  • geeft op een heldere manier advies en informatie over het pensioen, via verschillende communicatiekanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen;
  • berekent de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook de IGO, op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden, en betekent vervolgens hun rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden;
  • betaalt de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren, de zelfstandigen en de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren;
  • ondersteunt het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

 

Wat betekent dat in cijfers?

In één jaar:

  • betaalt de FPD 37 miljard euro uit aan 2,35 miljoen gepensioneerden in binnen- en buitenland;
  • bellen 800 000 burgers de gratis Pensioenlijn;
  • bezoeken 174 000 (toekomstig) gepensioneerden een Pensioenpunt;
  • surfen 2,5 miljoen geïnteresseerde burgers naar de website van de FPD;
  • raadplegen 1,5 miljoen (2018) unieke bezoekers hun online pensioendossier op mypension.be;
  • ontvangt de FPD meer dan 170 000 brieven en mails met vragen om informatie.

Lees het meest recente jaarverslag van de Pensioendienst (2017) om meer te weten te komen over onze activiteiten.

Meer statistieken over de pensioenen die we uitbetalen vindt u in de jaarlijkse statistiek (2018).

 

Visie, missie en doelstellingen van de Pensioendienst (Bestuursovereenkomst)

De Bestuursovereenkomst 2016-2018 herneemt zowel de engagementen van de Pensioendienst (de doelstellingen) als die van de Federale Staat (waaronder de middelen die daarvoor ter beschikking gesteld worden). Om juridische redenen en redenen van timing, werd de Bestuursovereenkomst nog vóór de fusie opgesteld en afgesloten met de overheid, maar hij heeft wel al betrekking op de gehele organisatie. Lees dus niet "RVP" maar "Pensioendienst" wanneer u de bestuursovereenkomst doorneemt.