|
|
|

Opdracht betalen

Wat betalen we?

We zorgen voor de betaling van rust- en overlevingspensioenen van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen.

We betalen ook de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), herstelpensioenen, vergoedingspensioenen, oorlogsrenten, arbeidsongevallenrenten in de openbare sector en andere specifieke uitkeringen.

Onze hoofddoelstelling: u op tijd en correct betalen

Wij verbinden ons ertoe om:

  • duidelijk met u te communiceren over de vereiste voorwaarden voor de betaling, en over de eventuele wijzigingen van uw betaling;
  • onterechte betalingen en fraude te voorkomen.

Ondervindt u ondanks onze inspanningen toch een probleem met uw betaling? Aarzel dan niet om de pagina met de mogelijke redenen te raadplegen of om met ons contact op te nemen.

 

Hoe vervullen we deze opdracht?

Om u correct te betalen:

  • houden we de (sociale en fiscale) wettelijke inhoudingen in:
  • behandelen we elke gebeurtenis die het betaalde bedrag of de betalingsvoorwaarden zou kunnen beïnvloeden (niet terugsturen van het levensbewijs, wijziging van burgerlijke staat, verblijfsvoorwaarde, beroepsinkomsten, invorderingen, beslag, enz.);
  • herberekenen we het bedrag dat we u moeten betalen, rekening houdend met andere wettelijke pensioenvoordelen en andere sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkering, ...).

Voor deze activiteiten maken wij optimaal gebruik van de beschikbare elektronische gegevens van Belgische en buitenlandse administraties. Zo vermijden we onaangename verrassingen!

Een voorbeeld? Stel, u vergeet ons een element te melden dat het bedrag waarop u recht hebt, verandert. Dankzij die elektronische gegevens zijn we onmiddellijk op de hoogte en passen we de betaling onmiddellijk aan. Zo heeft uw vergetelheid geen gevolgen en moeten we u niet vragen om het bedrag terug te storten dat u te veel van ons ontving.

Om u duidelijk en efficiënt te informeren:

  • ondernemen we preventieve acties. We sturen u bijvoorbeeld een brief om u te waarschuwen over de toegelaten activiteit of over uw inkomsten en uw verblijf in het kader van de IGO.
  • informeren we u telkens uw betaling wijzigt, met uitzondering van een gewone indexering.