|
|
|

Opdracht toekennen

Toekennen betekent ervoor zorgen dat u als burger het pensioen ontvangt waarop u recht hebt. Meestal doen we dit zonder dat u erom moet vragen.

Zo starten we zelf het pensioenonderzoek op voor burgers met een werknemersloopbaan die de wettelijke pensioenleeftijd naderen. Wie vroeger met pensioen kan, moet een aanvraag indienen. Ook burgers met enkel een loopbaan als ambtenaar moeten altijd een aanvraag doen. U kijkt best wel altijd even op mypension.be om te zien of u wel aan de voorwaarden voldoet om op uw gewenste pensioendatum op pensioen te gaan.

We onderzoeken ook automatisch uw recht op een overlevingspensioen bij het overlijden van de gepensioneerde huwelijkspartner of bij de berekening van uw eigen rustpensioen als uw huwelijkspartner al overleden is.

Voor 65-plussers die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, onderzoeken we automatisch het recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Zo proberen we het u gemakkelijk te maken.

Hebt u los hiervan toch nog vragen? Denkt u dat u recht hebt op een bepaald pensioenvoordeel? Dan kunt u ons altijd vragen om uw pensioenrechten te onderzoeken.

 

Hoe kennen we uw pensioen of uw IGO toe?

 1. We zorgen ervoor dat uw loopbaangegevens, die de basis vormen voor uw pensioenberekening, volledig en in orde zijn en dit ten laatste op het moment van uw pensioen.
 2. We onderzoeken:
  • de pensioenrechten die u opgebouwd hebt:
   • als werknemer:
    • rustpensioenen;
    • pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner;
    • renten (het vroegere, wettelijke kapitalisatiestelsel);
    • vakantiegeld;
    • verwarmingstoelage;
   • als ambtenaar:
    • pensioenen;
    • renten;
    • vergoedingen ten laste van de Staatskas;
    • vakantiegeld;
  • uw eventueel recht op een overlevingspensioen (werknemer of ambtenaar) opgebouwd door uw overleden huwelijkspartner;
  • uw eventueel recht op een wezenpensioen opgebouwd door uw overleden ouder die actief was als ambtenaar;
  • uw eventueel recht op een IGO.

 

Hoe voeren we deze opdracht uit?

We volgen uw loopbaangegevens proactief op

Om uw pensioenrechten snel en correct te kunnen berekenen, hebben we heel wat gegevens nodig. We wachten niet op uw pensioenaanvraag om die gegevens te verzamelen. Vanaf uw 1e tewerkstelling houden we een overzicht van uw loopbaan bij. Hiervoor moet u niets doen, dit gebeurt automatisch.

We optimaliseren ook voortdurend onze databank: door alle beschikbare gegevens te bundelen, kunnen we onjuiste of tegenstrijdige informatie tijdig opsporen én verbeteren.

Zelf kunt u ook uw loopbaangegevens raadplegen en laten aanpassen op mypension.be. Zo kunt u uw pensioen optimaal voorbereiden.

Door deze proactieve aanpak kunnen we uw vragen beter én sneller beantwoorden.

We ontwikkelen krachtige rekenmotoren

Alle gegevens die we nodig hebben voor de berekening van uw pensioen staan in ons programma Theseos. Al uw gegevens binnen 1 toepassing terugvinden, heeft voor ons veel voordelen:

 • efficiëntie: we voeren alle taken om uw pensioen te berekenen uit binnen deze unieke toepassing en winnen dus heel wat tijd;
 • klantgerichtheid: al onze medewerkers kunnen uw dossier raadplegen. Zo krijgt u meteen een antwoord van de medewerker die u ontmoet of aan de lijn hebt voor vragen over uw dossier;
 • snellere dienstverlening: we behandelen uw pensioenaanvraag sneller;
 • kwaliteit: alle gegevens die in uw persoonlijk dossier staan, kunt u raadplegen op mypension.be. U kunt ons dus helpen door na te kijken of ze volledig en correct zijn.

Waarom willen we evolueren naar een meer gedigitaliseerde dienstverlening en ontwikkelen we continu performantere rekenmotoren? De reden is simpel: om u zo goed en zo snel mogelijk te bedienen.