|
|
|

Het departement Gegevensbeheer

Wat is de rol van het departement Gegevensbeheer?

Het departement Gegevensbeheer beheert alle gegevens, zowel persoonsgegevens als loopbaangegevens, om het pensioen van werknemers, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en het pensioen van ambtenaren te kunnen berekenen, toekennen en uitbetalen.

Het departement onderzoekt ook de rechten van burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme. Zij krijgen een of meerdere vergoedingspensioen(en) en/of herstelpensioen(en). Het departement behandelt deze dossiers van a tot z, vanaf het onderzoek tot aan de uitbetaling.

Hoe beheert het departement Gegevensbeheer uw gegevens?

Uw basisidentificatiegegevens worden permanent beheerd. Zodra er iets verandert (adreswijziging, wijziging van burgerlijke staat, overlijden, …), wordt dit aangepast in ons computerprogramma Theseos. Uw loopbaangegevens worden opgenomen en beheerd in onze databanken Argo en Capelo. We ontvangen die gegevens van Sigedis en van uw openbare werkgevers.

Waarvoor dienen uw gegevens?

Al uw gegevens dienen in de eerste plaats om uw pensioen te berekenen als uw pensioen nadert.

Maar ze zijn ook lang daarvoor nuttig, want sinds de lancering van mypension.be kunt u dankzij deze gegevens:

 • een overzicht van uw loopbaan raadplegen op mycareer.be;
 • op elk moment de juistheid van uw loopbaan controleren;
 • online een correctie vragen van uw loopbaan;
 • een simulatie en regularisatie van uw studieperioden aanvragen;
 • uw vroegst mogelijke pensioendatum en het geschatte pensioenbedrag zien.

 

Hoe ziet de structuur van het departement Gegevensbeheer eruit?

Sinds 1 januari 2018 bestaat de afdeling uit 7 directies:

 • de directie Beleidscel:
  • ondersteunt het management en de diensten;
  • werkt mee aan de ontwikkeling van de automatisering en van mypension.be;
  • ontwikkelt en onderhoudt de contacten met andere departementen;

   

 • de directie Beheer persoonsgegevens:
  • beheert de identificatie- en persoonsgegevens van werknemers en ambtenaren;
  • beheert de databank 'derden';

   

 • de directie Loopbaangegevens werknemers én de directie Données de carrière des salariés:
  • beheren de databank ARGO;
  • zorgen voor de overdracht van de bijdragen werknemers naar ambtenaren;
  • zorgen voor de regularisatie van de studiejaren van werknemers;

   

 • de directie Loopbaangegevens ambtenaren:
  • beheert de databank Capelo en de Capelo-sancties;
  • zorgt voor de overdracht van de bijdragen ambtenaren naar werknemers;
  • zorgt voor de validatie van de loopbaanonderbrekingen van ambtenaren;

   

 • de directie Informatiebeheer ambtenaren:
  • volgt de nieuwe administratieve en geldelijke statuten en de weddeschalen van de ambtenaren op;
  • beheert de databank DmfA-Atlas;
  • berekent de perequatie van de ambtenarenpensioenen;
  • ondersteunt de politiek bij de uitwerking van wetten;

   

 • de directie Vergoedingspensioenen en Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme:
  • onderzoekt de rechten en kent de pensioenen toe aan de militaire oorlogsinvaliden;
  • behandelt de arbeidsongevallen van federale ambtenaren;
  • onderzoekt de statuten van nationale erkenning en solidariteit en de pensioenen en renten aan de burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme en kent ze toe;
  • ondersteunt het beleid bij de uitwerking van de wetgeving.

 

Organigram

afbeelding organigram departement Gegevensbeheer

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten voorlopig gesloten tot en met 5 april.

Bel de Pensioenlijn 1765

Momenteel krijgen we heel veel oproepen via de Pensioenlijn 1765, waardoor de lijn op sommige momenten overbelast is.
Lukt het niet om ons te bereiken? Probeer het opnieuw tussen 8.30 u. en 9.30 u. of van 15.00 u. tot 16.00 u. dan is het kalmer.

U kunt ons ook contacteren via