|
|
|

Departement Communicatie

Het departement Communicatie & Vertaling bestaat uit 2 diensten:
 

Wat is de rol van de Communicatiedienst?

Het departement Communicatie is verantwoordelijk voor:

 • de interne communicatie (Intranet, Communicatiematrix, …);
  en
 • de externe communicatie (website, sociale media, massamailings, persrelaties, …).

 

Ons doelpubliek?

 • In de eerste plaats u, als gepensioneerde of werkende burger.
 • De dienst communiceert ook extern met de professionals: journalisten, steden en gemeenten, …
 • Tot slot zijn onze interne medewerkers ook een belangrijk doelpubliek: als we willen dat u goed geïnformeerd wordt, moeten we eerst alle medewerkers van de Pensioendienst goed informeren.

 

De taken van de Communicatiedienst zijn heel afwisselend. De Communicatiedienst:

 • coördineert de communicatiecampagnes;
 • schrijft teksten voor al onze media;
 • ontwerpt illustraties die de teksten en campagnes ondersteunen;
 • ondersteunt en/of coördineert de communicatieprojecten binnen de organisatie en beantwoordt de vragen die tijdens de Communicatiematrix gesteld worden;
 • herwerkt alle soorten teksten (brieven, e-mails, brochures, affiches, …) om ze leesbaar en doeltreffend te maken
 • sensibiliseert de medewerkers om de leesbaarheid van de brieven en e-mails te verbeteren;
 • publiceert op het Intranet en internet (www.sfpd.fgov.be, mypension.be, …) en creëert hiervoor interactieve modules als dat nodig is;
 • beantwoordt de vragen van de pers en verspreidt persberichten;
 • ...

 

Wat is de rol van de Vertaaldienst?

De Vertaaldienst van de Federale Pensioendienst (FPD) zorgt voor betrouwbare, precieze en eenduidige vertalingen en staat in voor:

 • de vertaling van interne documenten en externe correspondentie;
 • de controle van intern gemaakte vertalingen;
 • het beantwoorden van taalkundige vragen van interne medewerkers;
 • het up-to-date houden van een terminologiedatabank;
 • simultane tolkopdrachten tijdens diverse vergaderingen, hetzij zelf, hetzij met medewerking van een externe tolk.