|
|
|

Gemeenschappelijke Sociale Dienst

Sinds 1 januari 2017 valt de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) onder de Pensioendienst. Zijn opdrachten zijn niet veranderd, maar ze worden voortaan vervuld binnen de FPD.

 

Wat is de rol van de GSD?

De opdracht van de GSD: het personeel van de aangesloten overheidsbesturen socioprofessioneel begeleiden.

Wat doet de GSD concreet?

 • De GSD helpt de begunstigden die zich in een moeilijke situatie bevinden. Hiervoor beschikt de GSD over een team van maatschappelijk assistenten. Dit team richt zijn aandacht op de situaties van de medewerkers van de aangesloten besturen die moeilijkheden ondervinden, via een globale aanpak: advies, heroriëntering en sociale begeleiding.

   

 • De GSD kent bepaalde sociale financiële tegemoetkomingen toe waarmee bepaalde specifieke kosten verlicht kunnen worden:
  • farmaceutische, medische en paramedische kosten;
  • hospitalisatiekosten;
  • uitvaartkosten;
  • andere kosten, na analyse van de situatie.

   

 • De GSD kent premies toe voor een reeks levensgebeurtenissen, zoals:
  • geboorte- of adoptiepremie;
  • tegemoetkoming voor een gehandicapt kind;
  • huwelijkspremie of premie bij wettelijke samenwoning ;
  • pensioenpremie;
  • premie voor studies die naar een knelpuntberoep leiden.

   

 • De GSD biedt de personeelsleden van de aangesloten besturen vakanties aan een voordelig tarief aan, via de vzw Pollen.

   

 • De GSD biedt een collectieve hospitalisatieverzekering aan.