|
|
|

Het departement ICT

Het Departement ICT speelt een belangrijke rol binnen de Pensioendienst.

Om enkele voorbeelden te geven: dankzij het departement ICT kunt u uw online pensioendossier op mypension.be raadplegen, kunnen we uw pensioenaanvraag veel sneller behandelen of kunnen we u al uw pensioenen op hetzelfde moment betalen.

Wat is de rol van het departement ICT?

Het departement ICT werkt als ondersteunende dienst mee aan alle stappen van een pensioendossier:

 • ICT ondersteunt de productiediensten: ICT levert alle infrastructuur en tools voor:
  • het beheer van de loopbaangegevens;
  • de pensioenaanvraag;
  • de ramingen;
  • de toekenning en het beheer van de pensioenrechten;
  • de betalingen van het pensioen.
 • ICT wisselt gegevens uit met partnerinstellingen, banken, ...
 • ICT beheert de functionaliteiten van mypension.be:
  • pensioendatum: u ziet uw wettelijke en uw vroegste pensioendatum, maar u kunt ook een simulatie doen en zien hoeveel pensioen u krijgt als u een bepaalde datum ingeeft;
  • pensioenbedrag: u ziet welk bedrag u krijgt op uw wettelijke of vroegste pensioendatum, of als u een simulatie doet met een andere datum;
  • briefwisseling: u vindt al uw briefwisseling over uw pensioen terug op mypension.be.
 • ICT ondersteunt de politieke wereld: ICT levert simulatietools om de impact van toekomstige pensioenhervormingen in te schatten en de politici doordachte beslissingen te laten nemen.
 • ICT levert de gebruikers een digitale werkomgeving.
 • ICT heeft een actieve rol in de G-Cloud, het synergieplatform van de federale overheid.

Enkele concrete voorbeelden

 • ICT herschreef de toepassing waarmee de pensioenen berekend worden, de ‘pensioenmotor’, om te zorgen dat die toepassing kan communiceren met de software achter mypension.be. Hierdoor kunt u nu op mypension.be onder meer simuleren hoeveel pensioen u zou krijgen op een bepaalde datum.
 • De betaling van de pensioenen van werknemers en ambtenaren gebeurde vroeger via verschillende toepassingen. Door de betaling van de ambtenarenpensioenen te integreren in de toepassing van de werknemerspensioenen, wordt de betaling van de pensioenen van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen nu op dezelfde manier beheerd. Als u een gemengde loopbaan hebt, krijgt u zo al uw betalingen op dezelfde datum.
 • Het aantal pensioendossiers stijgt en de werklast moet onder controle gehouden worden. ICT werkt daarom actief aan de automatisering van de toekenning van de pensioenrechten. Een toepassing zou automatisch een signaal kunnen geven als ze merkt dat loopbaangegevens onvolledig of onjuist zijn. Als er een probleem zou zijn in uw dossier, dan zal dit geleidelijk automatisch en veel sneller aan het licht komen.
 • Binnen de G-Cloud is er een dienst die toelaat dat meer dan 80 000 federale gebruikers zich (onbewust) aanmelden op gedeelde toepassingen. Deze cruciale dienst wordt door de FPD geleverd.

 

Hoe ziet de structuur van het departement ICT eruit?

Het departement ICT bestaat uit 4 directies:

 • De directie Loopbaanbeheer & Toekenning beheert de toepassingen en modules in verband met het loopbaanbeheer en de toekenning van de pensioenrechten.

   

 • De directie Conformiteit & Betalingen beheert de toepassingen en modules in verband met de betalingen en de conformiteit van de rechten.

   

 • De directie Horizontaal verzekert de transversale opdrachten via verschillende teams:
  • Databankbeheerders;
  • Business intelligence;
  • Simulatietool;
  • Pension communication platform;
  • Application support;
  • Internet, intranet en front-end mypension.be.

    

 • De directie Infrastructure & Operations zorgt voor:
  • een voornamelijk gevirtualiseerde, geautomatiseerde en/of software-gedefinieerde infrastructuur voor netwerken, opslagsystemen, applicatieservers, platformen, databanken en informatieveiligheid;
  • een digitale werkomgeving: informaticapark, unified communications, callcenters, samenwerkingsplatformen;
  • cloudoplossingen;
  • operationele ondersteuning aan de business (geautomatiseerde business processen);
  • een service desk.

 

Organigram:

Visuele weergave van de structuur van het departement ICT