|
|
|

Interne Audit

Wat is de rol van het departement Interne Audit?

Voor een kwaliteitsvol beheer hebben de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISS) een intern controlesysteem ingevoerd. Ze kozen voor het model van goed bestuur op basis van 3 verdedigingslinies:

 • de 1e verdedigingslinie: de controles die het management stuurt;
 • de 2e verdedigingslinie: verschillende functies die het management instelt om de controle van de risico’s en de conformiteit op te volgen;
 • de 3e verdedigingslinie: de onafhankelijke controle door de Interne Audit.

Interne Audit heeft de taak om het systeem voor interne controle dat uit de eerste 2 verdedigingslinies bestaat, te evalueren en methodisch op te volgen. Zo draagt Interne Audit bij tot een goede beheersing van de strategische, operationele en administratieve processen. Het doel van het departement? De werking en de resultaten van alle activiteiten binnen de Pensioendienst (FPD) optimaliseren.

 

Hoe vervult het departement deze rol?

De belangrijkste activiteiten van Interne Audit zijn de "auditopdrachten". Tijdens die opdrachten onderzoeken de auditoren:

 • een aspect van de controle-omgeving zoals:
  • de organisatiestructuur;
  • de ethische en integriteitswaarden;
  • de delegatie van verantwoordelijkheden;
  • het beheer van de human resources;
 • een proces;
 • een activiteit.

De auditoren kunnen zo bepalen in welke mate het werk binnen de FPD echt “onder controle” is.

Tijdens deze opdrachten probeert Interne Audit gedetailleerd te antwoorden op 3 vragen:

 1. Zijn de controlemaatregelen die het management vastlegt, relevant en passend?
 2. Zijn ze doeltreffend?
 3. Worden ze toegepast?

Dan gaat Interne Audit systematisch de risico’s van de gebreken identificeren en aanbevelingen formuleren om die risico’s zoveel mogelijk te beperken en tot een betere werking van het systeem voor interne controle te komen.

 

Hoe werkt het departement?

Het departement Interne Audit telt 3 auditoren. Het departement werkt volgens zijn eigen procedures en is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen taken.

De interne auditoren moeten de deontologische code van het beroep naleven. Ze respecteren het referentiekader met de professionele normen van het Instituut van Interne Auditoren (IIA).

Het charter van de interne auditfunctie binnen de FPD bepaalt en omschrijft de missie, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de interne audit binnen de FPD.