|
|
|

Departement Personeel en Organisatie

De naam zegt het zelf: het departement Personeel & Organisatie (P&O) houdt zich bezig met personeelszaken en de organisatie binnen de Pensioendienst.
 

Wat is de rol van het departement Personeel & Organisatie?

Het departement Personeel & Organisatie ondersteunt de medewerkers zodat ze hun werk optimaal kunnen uitvoeren en zich goed voelen op het werk. P&O besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de 3 grote groepen medewerkers:

 • de individuele medewerker = elke medewerker van de Pensioendienst;
 • de leidinggevenden = iedereen die leiding geeft binnen de Pensioendienst;
 • het management van heel de organisatie = het topmanagement en het directiecomité.

Het departement P&O houdt zich voor de individuele medewerker bezig met alles van de aanwerving tot zijn vertrek: aanwerving, opleiding, wedde, stage, loopbaan, …

Daarnaast biedt P&O specifieke ondersteuning aan de leidinggevenden, onder meer op het vlak van de aansturing, evaluatie en stages van hun medewerkers.

P&O zorgt er verder voor dat het topmanagement een goed beleid kan uitstippelen op het vlak van personeel en organisatie.

Nieuwe manier van werken

De manier van werken binnen de Pensioendienst evolueert constant. Zo zal de prikklok met pensioen kunnen en werd telewerk ingevoerd. Omdat de medewerkers niet langer elke dag op de werkplek aanwezig zijn, bouwt P&O aan een cultuur van vertrouwen en de responsabilisering van de werknemers.

Niet alleen voor de organisatie zelf, maar zeker ook voor de leidinggevenden betekent deze omschakeling een hele aanpassing. Daarom zette P&O het traject ‘menswaardig leiderschap’ op om de leidinggevenden te begeleiden bij deze nieuwe manier van werken. Met het project ARTwave wil P&O hier nog veel meer op inspelen. ARTwave staat voor autonomie/agility, responsabilisering en teamwerk.

P&O werkt verder aan een cultuur van feedback. In plaats van pas tijdens het jaarlijks evaluatiegesprek te zeggen dat een medewerker heel goed gewerkt heeft of eventuele problemen aan te kaarten, wordt de feedback veel sneller gegeven. Als er een probleem opduikt, moet dat meteen aangepakt worden

Nieuwe talenten aantrekken

Een groot deel van het personeel gaat de komende jaren met pensioen en door de schaarste op de arbeidsmarkt staat P&O voor een grote uitdaging om voldoende nieuwe talenten aan te trekken. Via digitalisering en automatisering alleen kunnen we de grote uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan, niet opvangen. P&O werkt aan concrete manieren om de Pensioendienst optimaal te positioneren als aantrekkelijke werkgever. Een concreet resultaat hiervan is de jobsite.

Waarden

Met het project WaVa (waarden – valeurs) wil P&O de waarden van de Pensioendienst ook echt laten leven bij de medewerkers. In de evaluatiecyclus van de medewerker werden zo nieuwe doelstellingen toegevoegd die gelinkt zijn aan de waarden ‘durf’, ‘klantgericht’, ‘mensgericht’ en ‘kwaliteit en efficiëntie’.

 

Hoe ziet de structuur van het departement P&O eruit?

Het departement P&O omvat de volgende diensten:

 • De Operationele Directie HR bestaat uit:
  • 4 klantengroepen die de individuele personeelsdossiers beheren op het vlak van verloning, arbeidstijd, loopbaan, sociale voordelen, …;
  • Medisoc dat instaat voor de verpleegzaal, dat begeleiding en maatschappelijke hulp biedt, dat de kinderopvang tijdens de schoolvakanties organiseert, …;
  • PACA dat de opleidingen van het personeel beheert en uitwerkt.

   

 • HR Partners bestaat uit:
  • 5 HR partners die de leidinggevenden begeleiden en adviseren;
  • Select dat de interne en externe selecties organiseert.

   

 • P&O Strategie:
  • bepaalt en ontwikkelt het P&O-beleid;
  • werkt strategische en actieplannen uit en volgt de uitvoering op;
  • volgt de P&O-wetgeving op;
  • bepaalt de P&O-processen.

   

 • Support P&O:
  • levert statistische gegevens;
  • beheert de logistiek en communicatie van het departement;
  • organiseert evenementen voor het personeel;
  • verzekert het secretariaat voor het Directiecomité, het Basisoverlegcomité en de directieraad.

   

 • De Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) is de sociale dienst voor het personeel van de provinciale en lokale openbare besturen.

 

 

Organigram

Visuele weergave van de structuur van het departement Personeel en Organisatie