|
|
|

Wat te doen bij een overlijden?

Hoe moet ik het overlijden melden?

Was de overledene gedomicilieerd in België?

 1. Geef het overlijden aan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is.
  Krijg hier meer info: Aangifte van een overlijden.
 2. De Pensioendienst wordt dan automatisch op de hoogte gebracht.

Was de overledene gedomicilieerd in het buitenland?

 1. Dan moet u het overlijden melden bij de bevoegde lokale overheid in dat land. Zij bezorgen u een overlijdensakte.
  Krijg hier meer info: Overlijden in het buitenland.

 2. Stuur ons een kopie van de overlijdensakte:

Wat gebeurt er met de laatste maand pensioen of uitkering?

Overleed de gepensioneerde na de datum van betaling van het pensioen?

De rechthebbenden mogen het pensioenbedrag houden.

Overleed de gepensioneerde voor de datum van betaling van het pensioen?

Als het bedrag ondertussen al uitbetaald werd, dan zal de Pensioendienst eerst dat bedrag terugvorderen, tenzij er een langstlevende samenwonende huwelijkspartner is. 
Daarna gaan wij na wie er recht heeft op de laatste maand en dan krijgen die personen het bedrag.

Hoe gebeurt de terugvordering?

 • Gebeurde de betaling via overschrijving? Dan stort de bank die automatisch terug. U hoeft niks te doen.
 • Betaalde de postbode het pensioen aan huis (postassignatie)? Dan moet u het bedrag opnieuw meegeven met de postbode of afgeven in uw postkantoor.


Wie heeft recht op de achterstallige bedragen?

Waar heb ik recht op als nabestaande?

 • Overlevingspensioen

  Een overlevingspensioen is een uitkering voor de huwelijkspartner. In sommige gevallen kan ook de ex-partner in aanmerking komen. (enkel ambtenaar)

  Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet.

  U kan het overlevingspensioen beperkt combineren met uw eigen pensioen of sociale uitkering.

  Alles over overlevingspensioen

 • Overgangsuitkering

  Wie te jong is voor een overlevingspensioen, kan recht hebben op een overgangsuitkering.

  Alles over overgangsuitkering

 • Begrafenisvergoeding

  Was de overledene een gepensioneerde vastbenoemde ambtenaar?
  Dan is er een vergoeding voor de begrafeniskosten.

  Alles over begrafenisvergoeding

 • Wezenpensioen

  Was de overledene een vastbenoemde ambtenaar?
  Dan hebben volle wezen recht op een wezenpensioen zolang ze geen 18 jaar oud zijn (of langer, als ze na die leeftijd nog recht hebben op kinderbijslag).

  Alles over wezenpensioen

Mijn huwelijkspartner is overleden. Wat zijn de gevolgen voor mijn eigen pensioen of uitkering?

Kreeg u als nabestaande zelf al een pensioen of een andere uitkering? Dan kan een overlijden gevolgen hebben:

Hoe gebeurt de belastingaangifte van de overledene?

De nabestaanden moeten de belastingaangifte van de overledene invullen.

Bij het invullen van de aangifte, hebt u een pensioenfiche (fiche nr. 281.11) of 'belastingsfiche' nodig.

 • Die krijgt de gepensioneerde elk jaar in februari of maart.
 • U kan als nabestaande een duplicaat van die fiche aanvragen via ons contactcenter.

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten voorlopig gesloten tot en met 5 april.

Bel de Pensioenlijn 1765

Momenteel krijgen we heel veel oproepen via de Pensioenlijn 1765, waardoor de lijn op sommige momenten overbelast is.
Lukt het niet om ons te bereiken? Probeer het opnieuw tussen 8.30 u. en 9.30 u. of van 15.00 u. tot 16.00 u. dan is het kalmer.

U kunt ons ook contacteren via