|
|
|

Wie heeft er recht op de achterstallige bedragen

Het pensioen van de maand van overlijden

Het pensioen van de maand van overlijden is betaalbaar als de gepensioneerde na de uitbetaling van het pensioen overleed.

Overleed de gepensioneerde voor de uitbetaling van het pensioen, dan is het pensioen van de lopende maand niet betaalbaar tenzij er een langstlevende samenwonende huwelijkspartner is.

Ontving de overledene een ambtenarenpensioen? Dan kunnen ook de wezen die door het overlijden aanspraak maken op een overlevingspensioen recht hebben op de maand van overlijden.

Achterstallige pensioenbedragen naar aanleiding van het overlijden

Wie heeft recht op achterstallen overlijden

Er zijn 'achterstallen overlijden' als de overleden gepensioneerde één of meerdere uitkeringen nog niet ontving van de Pensioendienst. Het kan gaan om volgende uitkeringen:

Het pensioen

Ontving de overledene een pensioen als ambtenaar? Dan worden de nog verschuldigde pensioenbedragen uitbetaald aan de nalatenschap op voorwaarde dat binnen het jaar na datum van het overlijden een aanvraag wordt gericht aan de Pensioendienst.

Pensioenen als werknemer en/of zelfstandige, renten en/of tegemoetkomingen aan gehandicapten die niet werden uitbetaald aan de overleden gepensioneerde, zijn in volgende orde betaalbaar aan:

 1. de huwelijkspartner met wie de gepensioneerde om het ogenblik van zijn overlijden samenwoonde;
 2. de kinderen met wie de gepensioneerde op het ogenblik van zijn overlijden samenwoonde;
 3. de moeder en de vader met wie de gepensioneerde op het ogenblik van zijn overlijden samenwoonde (enkel voor tegemoetkomingen aan gehandicapten);
 4. iedere andere persoon met wie de gepensioneerde op het ogenblik van zijn overlijden samenwoonde;
 5. de persoon die de verplegingskosten heeft betaald;
 6. de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.

Als er in dezelfde categorie verscheidene rechthebbenden zijn, moet één van hen bij volmacht worden aangeduid om de achterstallen overlijden te ontvangen.

Inkomensgarantie voor ouderen

De achterstallen inkomensgarantie voor ouderen (IGO) die niet aan de overleden gepensioneerde kon worden uitgekeerd, zijn uitsluitend op aanvraag en in de volgende orde betaalbaar aan de persoon die:

 1. de begrafeniskosten heeft betaald;
 2. de verplegingskosten heeft betaald.

Wanneer er verscheidene rechthebbenden zijn, moet één van hen bij volmacht worden aangeduid om de achterstallen overlijden te ontvangen.

Vakantiegeld

De Pensioendienst betaalt het vakantiegeld altijd samen met het pensioenbedrag van de maand mei. Als de FPD het bedrag van de maand mei nog moet betalen als achterstallen overlijden, dan geldt dat dus ook voor het vakantiegeld.

Moet u een aanvraag doen?

De huwelijkspartner en de kinderen die officieel op hetzelfde adres als de overledene wonen, hoeven geen aanvraag in te dienen. De Pensioendienst zal de 'achterstallen overlijden' automatisch betalen.

Andere mogelijke rechthebbenden moeten een aanvraag doen bij de Pensioendienst via het formulier 'model 83'. De gemeente waar de overledene officieel woonde, bevestigt de juistheid van de gegevens.

Als de rechthebbende verplegings- of begrafeniskosten heeft betaald, dan moet hij de betaalde facturen bijvoegen. Deze moeten voor 'voldaan ondertekend' zijn door de begrafenisondernemer of het rekeninguittreksel moet toegevoegd worden als betalingsbewijs.

Woonde de overleden gepensioneerde in het buitenland, dan dienen de betaalde facturen bijgevoegd te worden bij de aanvraag. Deze moeten voor 'voldaan ondertekend' zijn door de begrafenisondernemer of het rekeninguittreksel moet toegevoegd worden als betalingsbewijs.

Wanneer moet u een aanvraag indienen?

De aanvraag moet gebeuren binnen de zes maanden, vanaf

 • de datum van overlijden;
  of
 • de verzendingsdatum van een beslissing indien die na het overlijden werd verzonden.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!