|
|
|

Begrafenisvergoeding

Wat?

Een begrafenisvergoeding is een bedrag dat de federale overheid betaalt na het overlijden van een gepensioneerde ambtenaar.

Het bedrag dient om een deel van de kosten voor de begrafenis of uitvaart te vergoeden.

De gepensioneerde droeg zelf bij voor deze vergoeding, door de maandelijkse 'inhouding begrafenisvergoeding' van 0,5 % op het rustpensioen. Andere pensioenen (overlevings-, vergoedings- of koloniale pensioenen) geven geen recht op een begrafenisvergoeding.

Voor wie?

De begrafenisvergoeding gaat in de eerste plaats naar de huwelijkspartner.

Op voorwaarde dat het huwelijkspaar op het moment van het overlijden:

  1. nog gehuwd was ;
    en
  2. nog officieel samenwoonde (niet gescheiden van tafel en bed).

Als de huwelijkspartners in verschillende rusthuizen wonen, heeft de langstlevende partner wel recht op de vergoeding.

Is er geen huwelijkspartner?

Dan gaat de begrafenisvergoeding naar de erfgenamen in rechte lijn:

  • Ouders
  • Kinderen
  • Kleinkinderen

Zijn er geen erfgenamen?

Dan komt iedereen in aanmerking die kan bewijzen dat die de begrafeniskosten betaald heeft.

Hoeveel?

Begrafenisvergoeding voor huwelijkspartner en erfgenamen in rechte lijn

Voor de huwelijkspartner en erfgenamen in rechte lijn komt de begrafenisvergoeding overeen met het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen van de overledene.

Dit bedrag is wettelijk maximaal 2 770,64 EUR op 01/01/2019.

Begrafenisvergoeding voor anderen

Hebben andere mensen recht op een begrafenisvergoeding? Dan krijgen ze de werkelijke kosten terugbetaald.

Ook dit bedrag is wettelijk maximaal 2 770,64 EUR op 01/01/2019.

Hoe aanvragen?

De huwelijkspartner hoeft normaal gezien niets te doen. Hij krijgt dit bedrag automatisch als die ook het (tijdelijke) overlevingspensioen of de overgangsuitkering krijgt.

Alles over de voorwaarden overlevingspensioen

Heeft de huwelijkspartner geen recht op een overlevingspensioen of overgangsuitkering? Dan moet hij wél een aanvraag doen.

Alle andere personen moeten sowieso de begrafenisvergoeding aanvragen. Ook de erfgenamen in rechte lijn.

Vraag hier de begrafenisvergoeding aan.