|
|
|

Begrafenisvergoeding

Wat is een begrafenisvergoeding?

De begrafenisvergoeding is een bedrag dat we op aanvraag kunnen betalen na het overlijden van een gepensioneerde ambtenaar om de begrafeniskosten te compenseren.
Als de overleden persoon een pensioen van de Spoorwegen ontving, behandelt en betaalt HR Rail de aanvragen voor de begrafenisvergoeding.

We houden 0,5 % in op het brutorustpensioen. Dit opent het recht op een begrafenisvergoeding.

Volgende pensioenen geven geen recht op de begrafenisvergoeding:

 • Werknemerspensioenen;
 • Zelfstandigenpensioenen;
 • Andere pensioenen van de openbare sector (overlevings-, vergoedings- of koloniale pensioenen).

 

Uitzondering: overlevingspensioenen die we berekenen op basis van het pensioen van medewerkers van de VRT en van mandatarissen van de provincie Oost-Vlaanderen, geven wel recht op een begrafenisvergoeding.

Kreeg de gepensioneerde ambtenaar zijn pensioen van een andere instelling (bv. Ethias, een provincie of een gemeente, …)? Dan moet u contact nemen met deze instelling om te weten of een begrafenisvergoeding voorzien is.

 

Wie heeft recht op de begrafenisvergoeding

De begrafenisvergoeding gaat in de eerste plaats naar:

 1. de huwelijkspartner die officieel samenwoonde met de overledene;

 2. de langstlevende huwelijkspartner die officieel op een ander adres woonde, op voorwaarde dat die de begrafeniskosten betaalde.

 

Als de overleden persoon geen huwelijkspartner had, kan de begrafenisvergoeding aangevraagd worden door:

 1. een erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder);

 2. elke fysieke of morele persoon die de begrafeniskosten betaalde, op voorwaarde dat die alle nodige bewijsstukken voorlegt.

 

Hoeveel bedraagt de begrafenisvergoeding

Begrafenisvergoeding voor de huwelijkspartner en erfgenamen in rechte lijn

Voor de huwelijkspartner en erfgenamen in rechte lijn komt de begrafenisvergoeding overeen met het laatste brutomaandbedrag van het rustpensioen van de overledene.

Dit bedrag is wettelijk begrensd tot 2 856,98 EUR op 01.01.2021.

 

Begrafenisvergoeding voor andere erfgenamen of personen

Voor de andere erfgenamen of personen die de begrafeniskosten betaald hebben, komt de begrafenisvergoeding overeen met de werkelijke kosten, maar de begrafenisvergoeding wordt wel beperkt tot het laatste brutomaandbedrag van het rustpensioen van de overledene.

Ook dit bedrag is wettelijk begrensd tot 2 856,98 EUR op 01.01.2021.

 

Wanneer en hoe vraag ik de begrafenisvergoeding aan?

Als huwelijkspartner moet u normaal niets doen. We sturen u automatisch een brief.

Alle andere personen moeten de begrafenisvergoeding aanvragen om ze te krijgen.

 

Kreeg de overledene een ambtenarenpensioen?

Dien uw aanvraag in binnen de 10 jaar na het overlijden:

Vraag hier de begrafenisvergoeding aan.

U moet één van de volgende documenten toevoegen:

 • een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het Registratiekantoor waar de nalatenschap aangegeven werd;
  of
 • een onderhands attest opgemaakt door een notaris (al dan niet belast met de boedelverdeling) waarin de hoedanigheid van de erfgenamen vermeld wordt;
  of
 • een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris.

Als u met meerdere erfgenamen, meerdere kinderen of kleinkinderen van de overledene, bent, dan moet u één erfgenaam machtigen via het formulier Volmachten voor het ontvangen van de begrafenisvergoeding om de begrafenisvergoeding te ontvangen. Deze machtiging moet ondertekend worden door iedere lastgever en er moet een fotokopie van de voorzijde van de identiteitskaart van iedere lastgever bijgevoegd worden.

Als u geen erfgenaam in rechte lijn bent, maar u wel de begrafeniskosten betaald hebt, dan moet u ook een kopie van de facturen van de begrafeniskosten toevoegen. Deze facturen moeten op uw naam staan en moeten door de leveranciers "voor voldaan" ondertekend zijn.

Stuur nooit de originele facturen op: die hebt u nodig voor de aangifte van nalatenschap.

 

Kreeg de overledene een pensioen van de Spoorwegen?

Stuur uw aanvraag voor een begrafenisvergoeding binnen de 12 maanden na het overlijden naar:

HR Rail
10-03 kantoor H-HR.441
Frankrijkstraat 89
1060 Brussel (tel.: +32 2 525 39 82)

Welke documenten moet ik toevoegen?

 • een kopie van de overlijdensakte;
 • een kopie van de betaalde factuur of een betaalbewijs;
 • het rekeningnummer waarop HR Rail de begrafenisvergoeding moet betalen.

Stuur nooit de originele facturen op: die hebt u nodig voor de aangifte van nalatenschap.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!