|
|
|

De berekening van mijn pensioenbedrag

Uw pensioen zelf berekenen is ingewikkeld. Op mypension.be vergemakkelijken we u het leven:

  • U kunt er uw toekomstige pensioenbedrag simuleren.
  • U kunt er zelf uw pensioen plannen (u hebt een specifieke pensioendatum in gedachten).
  • mypension.be is aangepast aan de meest recente wetgeving.
  • U ziet er al uw gegevens die we gebruiken om uw pensioen te berekenen.

Bereken uw pensioenbedrag op mypension.be!

Uw Belgische rustpensioen berekenen we op basis van:

Uw professioneel statuut

Werkte u als werknemer, ambtenaar of zelfstandige in België? Dan hebt u recht op een rustpensioen voor dat statuut, in verhouding tot:

  • de duur van uw loopbaan in die hoedanigheid;
    en
  • uw lonen.

Werkte u onder meerdere statuten (gemengde loopbaan)? Dan hebt u recht op meerdere rustpensioenen (gemengd pensioen).

Werkte u ook in het buitenland? In de meeste gevallen hebt u in het buitenland ook recht op een pensioen, maar daar kunnen andere regels gelden.

Uw loon, wedde of beroepsinkomen

Hoe hoger uw loon, wedde of beroepsinkomen, hoe hoger uw pensioen. Maar er is wel een bovengrens:

  • Voor een pensioen als werknemer begrenzen we het jaarloon op 60 026,75 EUR. Verdient u meer, dan zult u daar geen hoger pensioen voor krijgen.
  • Ook voor zelfstandigen wordt het beroepsinkomen beperkt (het inkomen waarop sociale bijdragen werden betaald).

 

Uw loopbaan

U hebt al een pensioen als werknemer of ambtenaar vanaf één gewerkte dag (één trimester voor zelfstandigen). Vroeger was het aantal loopbaanjaren dat meetelde voor uw pensioen beperkt tot 45 jaren. Voortaan mag u zo lang werken als u wilt, op voorwaarde dat uw werkgever akkoord is. Opgelet: na 45 loopbaanjaren of 14 040 dagen tellen bepaalde werkloosheidsperioden minder mee voor uw pensioenbedrag.

 

Op het brutobedrag van uw rustpensioen houden we sociale en fiscale inhoudingen af. De inhoudingen zijn afhankelijk van uw pensioenbedrag en uw gezinstoestand. Als u met uw pensioen niet kunt rondkomen, kunt u vanaf 65 jaar op een sociaal vangnet rekenen: de inkomensgarantie voor ouderen of IGO.

 

Meer informatie over de berekening van:

 

Naast uw wettelijk pensioen (eerste pensioenpijler) kunt u ook recht hebben op:

Check snel op mypension.be hoeveel aanvullend pensioen u al opgebouwd hebt!