|
|
|

Maximumpensioen

De nieuwe regering voorziet wijzigingen in de pensioenwetgeving.
De aangekondigde wijzigingen kunnen een invloed hebben op de inhoud van deze pagina.
We passen de pagina aan van zodra we over de nodige informatie beschikken.

Meer informatie over de aangekondigde wijzigingen.

Voor het werknemerspensioen bestaat er geen maximumbedrag, maar het loon waar we rekening mee houden is onderworpen aan een loonplafond. Als u verder werkt nadat u een volledige loopbaan bereikt hebt, tellen die perioden ook mee voor uw pensioen. Uw toekomstig pensioenbedrag zal dus verhogen door te blijven werken. 

Het ambtenarenpensioen is onderworpen aan 2 maxima:

  • Het relatief maximum
    Uw rustpensioen van het ambtenarenstelsel kan niet hoger zijn dan 3/4e van uw referentiewedde. Hebt u onvolledige dienstjaren? Dan zullen we het bedrag van het relatief maximum verminderen.

  • Het absoluut maximum
    Uw ambtenarenpensioen mag niet hoger zijn dan het absoluut maximum van 46 882,74 EUR per jaar aan de spilindex van 138,01. Geïndexeerd komt dit neer op 84 923,40 EUR bruto per jaar (index 1,8114 op 01.01.2022) of 7 076,95 EUR bruto per maand.

    U kunt meerdere pensioenen van het ambtenarenstelsel onderling combineren. Ook combinaties met een rust- of overlevingspensioen van het werknemers- of zelfstandigenstelsel of als werknemer ten laste van de Overzeese Sociale Zekerheid kunnen. In die gevallen mag u het absoluut maximumbedrag ook niet overschrijden.

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

  • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
  • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!