|
|
|

Maximumpensioen

Voor het werknemerspensioen bestaat er geen maximumbedrag, maar het loon waar we rekening mee houden is onderworpen aan een loonplafond. Als u verder werkt nadat u een volledige loopbaan bereikt hebt, tellen die perioden ook mee voor uw pensioen. Uw toekomstig pensioenbedrag zal dus verhogen door te blijven werken. 

Het ambtenarenpensioen is onderworpen aan 2 maxima:

  • Het relatief maximum
    Uw rustpensioen van het ambtenarenstelsel kan niet hoger zijn dan 3/4e van uw referentiewedde. Hebt u onvolledige dienstjaren? Dan zullen we het bedrag van het relatief maximum verminderen.

  • Het absoluut maximum
    Uw ambtenarenpensioen mag niet hoger zijn dan het absoluut maximum van 46 882,74 EUR per jaar aan de spilindex van 138,01. Geïndexeerd komt dit neer op 81 622,85 EUR bruto per jaar (index 1,7410 op 01/03/2020) of 6 801,90 EUR bruto per maand.

    U kunt meerdere pensioenen van het ambtenarenstelsel onderling combineren. Ook combinaties met een rust- of overlevingspensioen van het werknemers- of zelfstandigenstelsel of als werknemer ten laste van de Overzeese Sociale Zekerheid kunnen. In die gevallen mag u het absoluut maximumbedrag ook niet overschrijden.

 

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!