|
|
|

De loopbaanbreuk of het tantième

De loopbaanbreuk of het tantième is het deel van de referentiewedde dat we voor elk aanneembaar dienstjaar toekennen voor de berekening van uw ambtenarenpensioen. De loopbaanbreuk maakt deel dus uit van de formule voor de berekening van uw pensioenbedrag:

Pensioenbedrag = aanneembare diensten en perioden X referentiewedde X loopbaanbreuk

 

Welke loopbaanbreuk wordt gebruikt voor mijn pensioenberekening?

Standaard gebruiken we voor de berekening van het rustpensioen van ambtenaren de loopbaanbreuk 1/60.

Bij deze loopbaanbreuk bereikt u een “volledig pensioenbedrag” (dit is het relatief maximum van het pensioenbedrag, namelijk 3/4 van de referentiewedde) na 45 jaar dienst.

We passen deze loopbaanbreuk ook toe op uw eventuele militaire dienst.

 

Voordeligere loopbaanbreuken

Voor sommige ambtenaren zijn er voordeligere loopbaanbreuken. Zo kunt u sneller een volledig pensioen bereiken omdat:

 • bepaalde functies als uitputtender, gevaarlijker of ongezonder beschouwd worden (douanebeambten, postbodes, …);
 • sommige ambtenaren andere leeftijdsvoorwaarden hebben (militairen);
 • het soms niet mogelijk is om een volledige loopbaan te bereiken voor de pensioenberekening op basis van de normale loopbaanbreuk (magistraten).

 

Welke voordeligere loopbaanbreuken bestaan er?

 • 1/55 voor:
  • personeel van het niet-universitair onderwijs;
  • niet-rijdend personeel van de Belgische spoorwegen.
 • 1/50 voor:
  • actieve diensten bij o.a. bpost, de douane;
  • leden van een operationeel korps van de brandweer die rechtstreeks deelnemen aan de brandbestrijding;
  • leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie;
  • militairen van het actief kader (niet voor verplichte militaire dienst);
  • veiligheidsbeambten (vervoer van gevangenen).
 • 1/48 voor het rijdend personeel van de Belgische spoorwegen
 • Als u vóór 1 januari 1957 geboren bent en u was ambtenaar vóór 1 januari 2012, dan behoudt u de meer voordelige loopbaanbreuk die toen van toepassing was:1/35 of 1/30 in functie van het aantal dienstjaren voor de magistraten van de Rechterlijke Orde, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof.
 • 1/30 voor:
  • leden van het onderwijzend en zelfstandig academisch personeel van een universiteit;
  • federale ombudsmannen (indien 12 jaar als ombudsman).
 • 1/25 voor de eerste 15 jaar voor de (adjunct-)arrondissementscommissarissen.
 • 1/20 voor:
  • bedienaars van de rooms-katholieke erediensten (pastoors, bisschoppen, …);
  • leden van de Vaste Comités P en I.
 • 1/12 voor de eerste 7 jaar bij de (vice-)provinciegouverneurs.

Voor uw dienstjaren vanaf 1 januari 2012 worden alle loopbaanbreuken die voordeliger zijn dan 1/48 vervangen door de loopbaanbreuk 1/48.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt in één van onze kantoren.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!