|
|

Referentiewedde

Bent u geboren vanaf 1 januari 1962?

(nieuwe algemene regel)

De referentiewedde, die als basis dient voor uw pensioenberekening, is de gemiddelde wedde van:

 • de laatste 10 jaar van uw loopbaan;
  of
 • uw hele loopbaan als uw loopbaan minder dan 10 jaar duurde.

We bepalen de referentiewedde op basis van de weddeschaal waarin u vastbenoemd was.

 • Als u, tijdens de laatste 10 jaar van uw loopbaan, een functie uitoefende waarin u niet vastbenoemd was, maar wel vastbenoemd was in een andere functie, dan tellen we alleen de wedden mee van het ambt waarin u vastbenoemd was.
 • Als de referteperiode contractuele of tijdelijke diensten omvat, dan tellen we de wedden mee, maar ze mogen wel niet meer bedragen dan de wedden van de weddeschalen van het ambt waarin u daarna vast benoemd werd.
 • Wij beschouwen uw stageperiode als een periode waarin u vastbenoemd was.

 

Bent u geboren vóór 1 januari 1962?

(Overgangsmaatregel)

Dan is de referentiewedde de gemiddelde wedde van:

 • uw laatste 5 loopbaanjaren;
  of
 • van uw hele loopbaan als die geen 5 jaar telt.

Uitzonderingen op de nieuwe algemene regel:

 • We herberekenen uw pensioen op basis van de gemiddelde wedde van uw laatste 5 loopbaanjaren als:
  • we voor uw pensioenberekening de gemiddelde wedde nemen van uw laatste 10 loopbaanjaren of van uw volledige loopbaan als die meer dan 5, maar minder dan 10 jaar bedraagt
   en
  • uw pensioenbedrag lager is dan het gewaarborgd minimumbedrag voor een alleenstaande gepensioneerde.
 • Als u op pensioen gesteld bent wegens lichamelijke ongeschiktheid, dan berekenen we het gewaarborgd minimumbedrag op basis van de gemiddelde wedde van uw laatste 5 dienstjaren.
 • Sommige pensioenen werden vóór de hervorming berekend op basis van de laatste wedde of op basis van een referentiewedde van minder dan 5 jaar. Bent u geboren vanaf 1 januari 1962, dan berekenen we uw pensioen op basis van de referentiewedde van uw laatste 4 dienstjaren (bijvoorbeeld HR Rail) of op basis van uw hele loopbaan als die korter is dan vier jaar.

 

Tellen mijn weddesupplementen mee voor de referentiewedde?

Voor de bepaling van de referentiewedde houden we ook rekening met sommige weddesupplementen die u tijdens de laatste 5 of 10 jaar van uw loopbaan kreeg.

 

Het geldelijk statuut

Voor een onmiddellijk rustpensioen of pensioen wegens leeftijdsgrens:

We bepalen de gemiddelde wedde op basis van het geldelijk statuut dat van toepassing is op de ingangsdatum van uw pensioen.

schematische uitleg van een onmiddellijk rustpensioen of pensioen wegens leeftijdsgrens


Voor een uitgesteld rustpensioen:

 • Als u uw functies vanaf 1 januari 2007 stopzet:
  1. bepalen we uw pensioen op basis van het geldelijk statuut dat van toepassing is op de eerste dag van de maand die volgt op de stopzetting van uw functies.
  2. passen we de verhogingspercentages toe die tussen de stopzetting van uw functies en de ingangsdatum van uw pensioen toegekend werden op basis van de perequatiekorf waaraan uw pensioen is verbonden.

 • Als u uw functies vóór 1 januari 2007 stopgezet hebt:
  1. We nemen het geldelijk statuut dat van toepassing was op 1 januari 2007.
  2. We passen de verhogingspercentages toe die tussen 1 januari 2007 en de ingangsdatum van uw pensioen toegekend werden op basis van de perequatiekorf waaraan uw pensioen verbonden is.

schematische voorstelling van een uitgesteld rustpensioen

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

U kunt een pensioenexpert spreken in 1 van de 200 Pensioenpunten in uw buurt.

Vind een Pensioenpunt in uw buurt.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!