|
|
|

Pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner

Bij een feitelijke scheiding kunt u een deel van het pensioen van uw huwelijkspartner krijgen.

Er is sprake van een feitelijke scheiding als:

 • u officieel op twee verschillende adressen gedomicilieerd bent;
 • u bij gerechtelijke beslissing van tafel en bed gescheiden bent;
 • uw huwelijkspartner in de gevangenis zit, in een instelling ter bescherming van de maatschappij opgenomen is of om geestelijke gezondheidsredenen opgenomen is.

 

Voorwaarden

U moet voldoen aan verschillende voorwaarden om een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner te kunnen ontvangen:

 1. Uw huwelijkspartner moet werkelijk een rustpensioen als werknemer of zelfstandige krijgen.
 2. U:
  • mag niet uit de ouderlijke macht ontzet zijn;
  • mag niet veroordeeld zijn omdat u uw huwelijkspartner naar het leven stond;
  • moet officieel op twee verschillende adressen gedomicilieerd zijn
  • mag niet uit de echt gescheiden zijn.

Er is geen minimumleeftijd voor het pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner. We kunnen dit pensioen betalen zolang de echtscheiding niet in het Rijksregister geregistreerd is.

 

Aanvraag en ambtshalve onderzoek

In bepaalde gevallen onderzoeken wij uw rechten op een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner automatisch, zonder dat u hiervoor een aanvraag moet indienen, namelijk als:

 • u een aanvraag voor een rustpensioen of voor een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ingediend hebt;
 • uw huwelijkspartner op het moment van de feitelijke scheiding een gezinspensioen krijgt;
 • u en uw huwelijkspartner op het moment van de feitelijke scheiding een alleenstaandenpensioen krijgen in het werknemers- of zelfstandigenstelsel;
 • u een rustpensioen of een IGO krijgt op het moment dat uw huwelijkspartner zijn pensioen aanvraagt;
 • de feitelijke scheiding plaatsvindt op het moment dat we het pensioen van uw huwelijkspartner onderzoeken;
 • de feitelijke scheiding plaatsvindt tussen de mededeling en de startdatum van het pensioen van uw huwelijkspartner;
 • als uw huwelijkspartner:
  • in de gevangenis zit;
  • in een gesticht opgenomen is ter bescherming van de maatschappij;
  • in een bedelaarsgesticht geplaatst is;
  • om geestelijke gezondheidsredenen opgenomen is.

Het pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot moet u op dezelfde manier aanvragen als een rustpensioen.

Wat als mijn huwelijkspartner zijn pensioen niet aangevraagd heeft?

Als uw huwelijkspartner zijn pensioen niet aangevraagd heeft hoewel hij de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, dan kunt u een aanvraag in zijn plaats indienen.

 

Hoe wordt mijn pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot berekend?

Om het bedrag te berekenen, brengen we alle Belgische en (eventuele) buitenlandse pensioenen van de huwelijkspartners in kaart. Vervolgens passen we het volgende principe toe: we garanderen u een totaal pensioenbedrag (waarbij we rekening houden met al uw Belgische en/of buitenlandse pensioenen) dat overeenkomt met de helft van het (de) werknemerspensioen(en) of (de) het zelfstandigenpensioen(en) aan gezinsbedrag van de andere huwelijkspartner.

Voorbeelden

Beide huwelijkspartners ontvangen een pensioen als alleenstaande

 1. Tom ontvangt een rustpensioen van 8 000 EUR per jaar (bedrag alleenstaande), Laura ontvangt 5 500 EUR per jaar (bedrag alleenstaande).
 2. Na hun feitelijke scheiding behoudt Laura haar persoonlijke pensioen van 5 500 EUR omdat dit hoger is dan de helft van het pensioen van haar huwelijkspartner aan het gezinsbedrag (gezinspensioen van 10 000 EUR/2 = 5 000 EUR). Tom behoudt zijn pensioen als alleenstaande.

De huwelijkspartners ontvangen een gezinspensioen

 • Paul ontvangt een gezinspensioen van 11 400 EUR per jaar. Sylvie heeft afstand gedaan van haar pensioen zodat haar huwelijkspartner het gezinspensioen kan ontvangen.
 • Na de feitelijke scheiding ontvangen Paul en Sylvie elk de helft van het gezinspensioen.

 

Betaling

Wanneer kan ik mijn pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner krijgen?

 1. U hebt een aanvraag ingediend. Het pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op uw aanvraag op voorwaarde dat het pensioen van de huwelijkspartner:
  • al betaald wordt
   of
  • ontvangen kan worden als u hiervoor een aanvraag indient in de plaats van uw huwelijkspartner.
 2. Uw pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de feitelijke scheiding wanneer uw huwelijkspartner op het moment van de feitelijke scheiding al een pensioen ontvangt. De Pensioendienst onderzoekt automatisch het recht op een feitelijk gescheiden pensioen.
 3. Uw pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner gaat in op dezelfde dag als het pensioen van uw huwelijkspartner wanneer uw huwelijkspartner op het moment van de feitelijke scheiding nog geen pensioen ontvangt. De Pensioendienst onderzoekt automatisch het recht op een feitelijk gescheiden pensioen.

 

Wat gebeurt er als het pensioen van mijn huwelijkspartner opgeschort wordt?

U blijft uw pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner ontvangen als dat van uw huwelijkspartner niet meer uitbetaald wordt, wanneer:

 • hij in de gevangenis zit;
 • hij ter bescherming van de maatschappij in een gesticht opgenomen is;
 • de uitbetaling van het pensioen vanwege de nationaliteit van uw huwelijkspartner niet mogelijk is in het land waar hij verblijft.

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!