|
|
|

Pensioen van uit de echt gescheiden huwelijkspartner

U bent uit de echt gescheiden? U hebt misschien recht op een rustpensioen, berekend op basis van de loopbaan als werknemer van uw ex-huwelijkspartner. U kunt dit pensioen cumuleren met uw eigen rustpensioen.

 

Voorwaarden

Om recht te hebben op een pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner:

  1. moet u aanspraak kunnen maken op uw rustpensioen;
  2. mag u niet ontzet zijn uit het ouderlijk gezag;
  3. mag u niet veroordeeld zijn omdat u uw ex-huwelijkspartner naar het leven stond;
  4. mag u niet hertrouwd zijn, behalve als dit nieuwe huwelijk ontbonden werd na een overlijden of een echtscheiding.

Opeenvolgende echtscheidingen

In geval van opeenvolgende echtscheidingen kunt u recht hebben op meerdere rustpensioenen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner.

 

Aanvraag

We onderzoeken automatisch of u recht hebt op een pensioen van uit de echt gescheiden huwelijkspartner wanneer u uw eigen rustpensioen aanvraagt.

Bent u al met pensioen op het moment van de echtscheiding? Dan moet u een aanvraag indienen om uw recht op het echtscheidingspensioen te laten onderzoeken, tenzij u op het moment van de echtscheiding al een gezinspensioen ontvangt.

 

Bedragen van echtscheidingspensioen

We berekenen het echtscheidingspensioen op dezelfde manier berekend als het rustpensioen. Voor de jaren tijdens de huwelijksperiode berekenen we het pensioen op basis van de loopbaan van uw ex-huwelijkspartner, alsof u zelf die activiteit uitgeoefend hebt.
De huwelijksperiode start op de dag van het huwelijk en eindigt op de dag waarop de echtscheiding overgeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand.

Perioden die niet in aanmerking komen

Volgende perioden tellen niet mee voor een echtscheidingspensioen:

  • de jaren met perioden in een andere Belgische of buitenlandse pensioenregeling, met uitzondering van de perioden als zelfstandige;
  • de jaren waarin u een persoonlijk pensioen hebt ontvangen.

Lonen

We berekenen het echtscheidingspensioen op basis van 62,5 % van de lonen van uw ex-huwelijkspartner. Van dat loon trekken we uw eigen loon als werknemer af.

  • Is uw eigen loon lager dan 62,5 % van het loon van uw ex-huwelijkspartner? Dan berekenen we op die basis het echtscheidingspensioen.
  • Is uw eigen loon gelijk aan of hoger dan 62,5 % van het loon van uw ex-huwelijkspartner? Dan berekenen we geen echtscheidingspensioen.

 

Voorbeeld:

Jaar

62,5 % loon ex-huwelijkspartner

Eigen loon

Verschil

Echtscheidingspensioen
verschil x 1/45 x 60 %

1990

38 000

30 000

+ 8 000

Ja, namelijk 106,67 EUR

1991

40 000

38 000

+ 2 000

Ja, namelijk 26,67 EUR

1992

45 000

40 000

+ 5 000

Ja, namelijk 66,67 EUR

1993

50 000

51 000

- 1 000

Nee

1994

55 000

55 000

0

Nee

1995

60 000

65 000

- 5 000

Nee

 

Beperking tot een volledige loopbaan

Net als voor uw eigen rustpensioen geldt voor het pensioen van uit de echt gescheiden huwelijkspartner de beperking tot de eenheid van loopbaan.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

  • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
  • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!