|
|
|

Gezinstoestand

Uw gezinstoestand heeft een invloed op de berekening van uw pensioen.

Als de pensioenopbrengsten van elk loopbaanjaar samengeteld zijn en het bedrag van uw pensioen vastgelegd is, dan wordt uw pensioen:

 • ofwel berekend aan het bedrag als alleenstaande (60% van het loon wordt meegeteld);
 • ofwel opgetrokken tot het gezinsbedrag (75% van het loon wordt meegeteld).

 

 

Wanneer wordt mijn pensioen berekend aan het bedrag als alleenstaande?

Het bedrag van uw pensioen wordt berekend aan het bedrag als alleenstaande als u enkel voor uzelf een pensioen ontvangt.

 

Wanneer wordt mijn pensioen verhoogd tot het gezinsbedrag?

U moet gehuwd zijn, (wettelijke) samenwoning geeft geen recht op het gezinsbedrag. 

Als u gehuwd bent, dan wordt uw pensioen berekend aan het gezinsbedrag als uw huwelijkspartner:

 • elke niet-toegelaten beroepsactiviteit stopgezet heeft;
 • geen rust- of overlevingspensioen of gelijkwaardige uitkering ontvangt;
 • een pensioen ontvangt maar waarvan het bedrag niet hoger is dan het verschil tussen het bedrag van uw rustpensioen aan het gezinsbedrag en het bedrag van uw rustpensioen aan het bedrag als alleenstaande (in dat geval wordt het bedrag van het pensioen van uw huwelijkspartner afgetrokken van uw pensioen berekend aan het gezinsbedrag);
 • geen vervangingsinkomen, zoals werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt;
 • geen premie voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking of verminderde arbeidsprestaties ontvangt.

Als u en uw huwelijkspartner pensioengerechtigd zijn als werknemer of zelfstandige, dan passen we altijd de voor u voordeligste situatie toe:

 • ofwel één pensioen aan het gezinsbedrag voor beiden, eventueel vermindert met het pensioen als zelfstandige van uw huwelijkspartner indien u zelf geen pensioenrechten hebt als zelfstandige;
 • ofwel elk uw pensioen aan het bedrag als alleenstaande.

Voorbeeld.

Jürgen heeft recht op een gezinspensioen van 10 000 EUR per jaar. Zijn huwelijkspartner ontvangt een zelfstandigenpensioen van 1 000 EUR per jaar.

Het verschil tussen zijn gezinspensioen en zijn pensioen aan het bedrag als alleenstaande bedraagt 2 000 EUR (gezinspensioen = 10 000 EUR en pensioen alleenstaande = 8 000 EUR).

Omdat het pensioen van zijn huwelijkspartner 1 000 EUR bedraagt en dus lager is dan 2 000 EUR, heeft hij recht op het gezinspensioen. Hij ontvangt dus 9 000 EUR omdat we van zijn gezinspensioen het bedrag van het pensioen van zijn huwelijkspartner aftrekken (10 000 EUR - 1 000 EUR = 9 000 EUR) en zijn huwelijkspartner haar zelfstandigenpensioen van 1 000 EUR blijft ontvangen.

 

Uw gezinstoestand wijzigt?

Als uw gezinstoestand wijzigt, is het mogelijk dat uw pensioen aan het bedrag als alleenstaande wijzigt naar een gezinspensioen en omgekeerd.

Concreet:

 • We vermenigvuldigen het bedrag van uw pensioen als alleenstaande met 1,25 bij de wijziging naar het gezinspensioen;
 • We vermenigvuldigen het bedrag van uw gezinspensioen met 0,8 bij de wijziging naar een pensioen als alleenstaande.

 

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!