|
|
|

Fictieve lonen

De berekening van het fictief loon

Het fictief loon voor een gelijkgestelde periode berekenen we op basis van het totale loon van het loopbaanjaar dat aan de gelijkgestelde periode onmiddellijk voorafgaat.

Als we het totale loon van het laatste loopbaanjaar niet kennen, dan berekenen we het fictief loon in de volgende volgorde op basis van:

  • het werkelijke loon van het jaar waarin de gelijkgestelde periode ligt;
  • of
  • het werkelijk loon van een jaar na de gelijkgestelde periode;
  • of
  • het forfaitair loon van het jaar 1967.

Gelijkstellingen vóór 1968 baseren we op een forfaitair loon. Meer informatie over het forfaitair loon voor gelijkgestelde perioden vóór 1968.

Voor sommige types van gelijkgestelde perioden wijken we af van bovenstaande regels wanneer we het fictief loon bepalen. Meer informatie over de bepaling van het fictief loon voor gelijkgestelde perioden.

 

De bepaling van het fictief loon voor gelijkgestelde perioden

Voor gelijkgestelde perioden berekenen we uw pensioen als werknemer op basis van fictieve inkomsten uit arbeid, oftewel het fictief loon.

Het fictief loon voor een gelijkgestelde periode berekenen we op het totale loon van het loopbaanjaar dat de gelijkgestelde periode onmiddellijk voorafgaat. Meer informatie over de berekening van het fictief loon.

Het totaal fictief loon per jaar beperken we tot het normaal loonplafond. Voor bepaalde gelijkgestelde perioden na de leeftijd van 58 jaar beperken we het fictief loon tot het lagere, gedifferentieerde loonplafond. Dit is het laag fictief loon.

 

Beperkt fictief loon voor bepaalde types van gelijkgestelde perioden

Voor bepaalde gelijkgestelde perioden, vanaf loopbaanjaar 2012, beperken we het fictief loon tot het gewaarborgd minimum jaarloon of het minimum loonplafond. Dit is het beperkt fictief loon. Meer informatie over de toepassing van het loonplafond in de pensioenberekening.

 

Welk fictief loon voor elk type van inactiviteit? Overzicht

Dit overzicht geeft voor elke type inactiviteit of deze periode gelijkgesteld wordt in uw pensioenberekening en zoja, of het fictief loon wordt beperkt tot:

  • het normaal loonplafond – het 'normaal' fictief loon;
  • het gedifferentieerd loonplafond – het 'laag' fictief loon;
  • het minimum loonplafond – het 'beperkt' fictief loon.

Dit overzicht gaat uit van een periode van inactiviteit in 2018.

Type inactiviteit

 

 

 

Vrijwillige werkloosheid

Niet gelijkgesteld

 

Meer details

Onvrijwillige werkloosheid - 1e periode

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Onvrijwillige werkloosheid - 2e periode

Gelijkgesteld

Beperkt fictief loon

Meer details

Onvrijwillige werkloosheid - 3e periode

Gelijkgesteld

Beperkt fictief loon

Meer details

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Gelijkgesteld

Beperkt fictief loon

Meer details

Pseudo-brugpensioen (Canada Dry-pensioen)

Gelijkgesteld

Beperkt fictief loon

Meer details

Deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten - met inkomensgarantieuitkering

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

 

Deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten - zonder inkomensgarantieuitkering

Gelijkgesteld mits elk kwartaal ook tewerkstelling bevat

Beperkt fictief loon

 

 

 

 

 

Handicap

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Arbeidsongeval/Beroepsziekte

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Moederschapsrust

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Jaarlijkse vakantie

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Staking

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Voortgezette verzekering

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Arbeidsbeperking wegens herverdeling van de arbeid 

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Palliatief verlof en verlof voor bijstand ziek familielid

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Ouderschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

 

De manier waarop gelijkgestelde perioden meetellen voor het pensioenbedrag is:

  • de afgelopen jaren vaak gewijzigd ;
  • afhankelijk van het loopbaanjaar.

De wetgever voorziet overgangsmaatregelen en uitzonderingen. Meer informatie over de gelijkstelling per type inactiviteit.

Als u een lange loopbaan hebt, dan kan het zijn dat bepaalde gelijkgestelde perioden niet meetellen voor uw pensioenberekening. Meer informatie: Ik heb een lange loopbaan. Wat betekent dat voor de berekening van mijn pensioenbedrag.

Alle informatie over de gelijkstelling per type inactiviteit.

 

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!