|
|
|

Fictieve lonen

De berekening van het fictief loon

Het fictief loon voor een gelijkgestelde periode berekenen we op basis van het totale loon van het loopbaanjaar dat onmiddellijk aan de gelijkgestelde periode voorafgaat.

Als we het totale loon van het laatste loopbaanjaar niet kennen, dan berekenen we het fictief loon in de volgende volgorde op basis van:

 • het werkelijk loon van het jaar waarin de gelijkgestelde periode ligt;
 • of
 • het werkelijk loon van een jaar na de gelijkgestelde periode;
 • of
 • het forfaitair loon van het jaar 1967.

Voor gelijkgestelde perioden vóór 1968 gebruiken we altijd het forfaitair loon.

Voor sommige types van gelijkgestelde perioden wijken we af van bovenstaande regels. Bekijk hieronder hoe we het fictief loon voor gelijkgestelde perioden bepalen.

 

De bepaling van het fictief loon voor gelijkgestelde perioden

Voor gelijkgestelde perioden berekenen we uw pensioen als werknemer op basis van fictieve inkomsten uit arbeid, die we het fictief loon noemen.

Het fictief loon voor een gelijkgestelde periode berekenen we op het totale loon van het loopbaanjaar dat de gelijkgestelde periode onmiddellijk voorafgaat:

 • Het normaal fictief loon per jaar beperken we tot het normaal loonplafond.
 • Voor bepaalde gelijkgestelde perioden na de leeftijd van 58 jaar beperken we het fictief loon tot het lagere, gedifferentieerde loonplafond. Dit is het laag fictief loon.
 • Voor bepaalde gelijkgestelde perioden, vanaf loopbaanjaar 2012, beperken we het fictief loon tot het gewaarborgd minimum jaarloon of het minimum loonplafond. Dit is het beperkt fictief loon.

Meer informatie over de toepassing van het loonplafond in de pensioenberekening.

 

Welk fictief loon voor elk type van inactiviteit? Overzicht

Dit overzicht geeft voor elk type inactiviteit aan of deze periode gelijkgesteld wordt in uw pensioenberekening en zo ja, of het fictief loon beperkt wordt tot:

 • het normaal loonplafond – het 'normaal' fictief loon;
 • het gedifferentieerd loonplafond – het 'laag' fictief loon;
 • het minimum loonplafond – het 'beperkt' fictief loon.

Dit overzicht gaat uit van een periode van inactiviteit in 2019.

Type inactiviteit

 

 

 

Vrijwillige werkloosheid

Niet gelijkgesteld

 

Onvrijwillige werkloosheid - 1e periode

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Onvrijwillige werkloosheid - 2e periode

Gelijkgesteld

Beperkt fictief loon

Meer details

Onvrijwillige werkloosheid - 3e periode

Gelijkgesteld

Beperkt fictief loon

Meer details

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Gelijkgesteld

Beperkt fictief loon

Meer details

Pseudo-brugpensioen (Canada Dry-pensioen)

Gelijkgesteld

Beperkt fictief loon

Meer details

Deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten - met inkomensgarantieuitkering

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten - zonder inkomensgarantieuitkering

Gelijkgesteld mits elk kwartaal ook tewerkstelling bevat

Beperkt fictief loon

Meer details

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Gelijkgesteld onder voorwaarden

Normaal of beperkt fictief loon

Meer details

Handicap

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Arbeidsongeval/Beroepsziekte

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Moederschapsverlof/vaderschapsverlof adoptieverlof en pleegouderverlof

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Jaarlijkse vakantie

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Staking

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Voortgezette verzekering

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Arbeidsbeperking wegens herverdeling van de arbeid 

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Palliatief verlof en verlof voor bijstand ziek familielid

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

Ouderschapsverlof

Gelijkgesteld

Normaal fictief loon

Meer details

 

De manier waarop gelijkgestelde perioden meetellen voor het pensioenbedrag is:

 • de afgelopen jaren vaak gewijzigd;
 • afhankelijk van het loopbaanjaar.

De wetgever voorziet overgangsmaatregelen en uitzonderingen. Meer informatie over de gelijkstelling per type inactiviteit.

Als u een lange loopbaan hebt, dan kan het zijn dat bepaalde gelijkgestelde perioden niet meetellen voor uw pensioenberekening. Meer informatie: Ik heb een lange loopbaan. Wat betekent dat voor de berekening van mijn pensioenbedrag.

Alle informatie over de gelijkstelling per type inactiviteit.

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!