|
|
|

Forfaitaire lonen

Het gebruik van het forfaitair loon voor gelijkgestelde perioden

Als we voor bepaalde perioden in uw loopbaan uw lonen niet kennen, dan berekenen we uw pensioen op basis van een forfaitair loon. Dit is onder andere het geval voor:

De hoogte van het forfaitaire loon is bij wet vastgesteld.

 

Forfaitair loon voor loopbaanjaren als werknemer vóór 1955 en als bediende vóór 1958

Voor de jaren vóór 1955 zijn de individuele loongegevens als werknemer niet beschikbaar. In de pensioenberekening gebruiken we daarom het forfaitaire loon voor deze jaren.

In de periode van 1955 tot 1968 werd de registratie van de individuele loopbaangegevens stelselmatig uitgebreid naar de verschillende categorieën werknemers. Hieronder een overzicht van het forfaitaire loon dat we gebruiken in de pensioenberekening voor de jaren waarvoor we het werkelijke loon niet kennen:

Bij uw pensioenberekening zullen we de vermelde bedragen indexeren en herwaarderen.

 

Forfaitair loon voor alle werknemers vóór 1955

Vóór 1955 berekenen we elk jaar dat meetelt voor uw pensioen op basis van het forfaitair jaarloon van:

 • 17 770,57 EUR voor ondergrondse mijnwerkers;
 • 14 808,84 EUR voor andere werknemers.

Bedragen aan index 144,42 op 01/09/2018

 

Forfaitair loon voor bedienden vóór 1958

Vóór 1958 berekenen we elke dag tewerkstelling als bediende van minstens 4 uur en elke gelijkgestelde dag (312 dagen per jaar) op basis van het forfaitair dagloon:

Jaren Loon
1955 4,9517 EUR
1956 5,2747 EUR
1957 5,6376 EUR

 

Forfaitair loon voor vliegend personeel vóór 1964

Vóór 1964 berekenen we elk jaar dat meetelt voor uw pensioen als vliegend personeel op basis van het forfaitair jaarloon van:

 • 31 804,42 EUR voor het cabinepersoneel;
 • 44 007,34 EUR voor het stuurpersoneel.

Bedragen aan index 144,42 op 01/09/2018

 

Forfaitair loon voor mijnwerkers vóór 1968

Vóór 1968 berekenen we elke dag tewerkstelling als mijnwerker van minstens 4 uur en elke gelijkgestelde dag (260 dagen per jaar) op basis van het forfaitair dagloon:

Jaren Ondergrond Bovengrond
1955 5,6302 EUR 4,4993 EUR
1956 5,9973 EUR 4,7928 EUR
1957 6,4100 EUR 5,1225 EUR
1958 6,7263 EUR 5,3753 EUR
1959 7,0543 EUR 5,6373 EUR
1960 7,3302 EUR 5,8580 EUR
1961 7,6693 EUR 6,1289 EUR
1962 8,0570 EUR 6,4388 EUR
1963 8,5265 EUR 6,8138 EUR
1964 9,2016 EUR 7,3535 EUR
1965 9,9205 EUR 7,9279 EUR
1966 10,7065 EUR 8,5563 EUR
1967 11,4083 EUR 9,1170 EUR

 

Forfaitair loon voor gelijkgestelde perioden vóór 1968

 

Arbeiders

Jaren Loon Jaren Loon
1955 3,7494 EUR 1956 3,9941 EUR
1957 4,2687 EUR 1958 4,4794 EUR
1959 4,6978 EUR 1960 4,8815 EUR
1961 5,1076 EUR 1962 5,3657 EUR
1963 5,6782 EUR 1964 6,1279 EUR
1965 6,6066 EUR 1966 7,1302 EUR
1967 7,5974 EUR - -

 

Bedienden

 

Vliegend personeel

 • We gebruiken het forfaitair loon voor vliegend personeel vóór 1964.
 • Van 1964 tot 1967 gebruiken we voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart de volgende daglonen:

  Jaren Stuurpersoneel Cabinepersoneel Testpiloten Stewardessen
  1964 16,8082 EUR 12,6061 EUR 8,4041 EUR 8,4041 EUR
  1965 18,1213 EUR 13,5910 EUR 9,0608 EUR 9,0608 EUR
  1966 19,5573 EUR 14,6681 EUR 9,7787 EUR 9,7787 EUR
  1967 20,8389 EUR 15,6292 EUR 10,4195 EUR 10,4195 EUR

  Bij de pensioenberekening zullen we de vermelde bedragen indexeren en herwaarderen.

 

Mijnwerkers

We gebruiken het forfaitair loon voor mijnwerkers vóór 1968.

 

Grens- en seizoenswerknemers

We gebruiken het forfaitair loon voor grens- en seizoenwerknemers.

 

Forfaitair loon voor grens – en seizoenswerknemers

Voor elke dag tewerkstelling als grens- en/of seizoenswerknemer houden we rekening met het volgende dagloon:

Van 1955 tot 1967:

Voor arbeiders:

Jaren Loon Jaren Loon
1955 3,9400 EUR 1956 4,1968 EUR
1957 4,4856 EUR 1958 4,7070 EUR
1959 4,9366 EUR 1960 5,1297 EUR
1961 5,3669 EUR 1962 5,6383 EUR
1963 5,9668 EUR 1964 6,4390 EUR
1965 6,9423 EUR 1966 7,4923 EUR
1967 7,9834 EUR - -

Voor bedienden gebruiken we het forfaitair loon voor bedienden vóór 1958.

Voor mijnwerkers gebruiken we het forfaitair loon voor mijnwerkers vóór 1968.

Van 1968 tot 1973:

Jaren Mannen Mijnwerker ondergrond
1968 10,3639 EUR 9,8505 EUR
1969 11,70 EUR 10,6292 EUR
1970 12,94 EUR 11,4864 EUR
1971 14,23 EUR 12,4648 EUR
1972 15,82 EUR 13,6696 EUR

Van 1973 tot 1984:

Voor alle werknemers – verschillende daglonen voor mannen en vrouwen van 1973 tot 1984:

Jaren Mannen Vrouwen Jaren Mannen Vrouwen
1973 17,72 EUR 12,57 EUR 1974 22,26 EUR 15,44 EUR
1975 27,07 EUR 18,67 EUR 1976 31,23 EUR 21,72 EUR
1977 34,41 EUR 24,07 EUR 1978 36,91 EUR 26,10 EUR
1979 39,27 EUR 27,99 EUR 1980 40,53 EUR 30,42 EUR
1981 46,11 EUR 33,14 EUR 1982 52,85 EUR 36,86 EUR
1983 59,27 EUR 39,76 EUR - - -

Vanaf 1984:

Voor alle werknemers – mannen en vrouwen - is het forfaitaire dagloon gelijk:

Jaren Lonen Jaren Lonen
1984 62,52 EUR 1985 62,87 EUR
1986 63,73 EUR 1987 63,61 EUR
1988 65,39 EUR 1989 67,50 EUR
1990 71,24 EUR 1991 76,18 EUR
1992 80,17 EUR 1993 83,89 EUR
1994 85,75 EUR 1995 82,99 EUR
1996 85,08 EUR 1997 86,47 EUR
1998 89,24 EUR 1999 91,22 EUR
2000 94,50 EUR 2001 98,44 EUR
2002 101,76 EUR 2003 105,37 EUR
2004 107,95 EUR 2005 107,95 EUR
2006 107,95 EUR 2007 108,97 EUR
2008 115,82 EUR 2009 115,82 EUR
2010 115,82 EUR 2011 115,82 EUR
2012 115,82 EUR 2013 115,82 EUR
2014 115,82 EUR 2015 115,82 EUR