|
|
|

Speciale stelsels

U bent beroepsjournalist, lid van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart, zeevarende, of mijnwerker? Dan kunnen er speciale regels van toepassing zijn op de berekening van uw pensioen. Deze bijzondere stelsels, met uitzondering van dit van de beroepsjournalisten, verdwijnen wel geleidelijk.

 

U bent:

Beroepsjournalisten

De enige speciale berekeningsregel die van toepassing is op uw pensioen als beroepsjournalist heeft betrekking op de lonen die in aanmerking worden genomen: uw pensioen wordt namelijk berekend op basis van uw werkelijke, fictieve en forfaitaire lonen, verhoogd met 33,33 %.

 

Lid van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart

De gunstigere berekening van uw pensioen als vliegend personeelslid hangt af van:

 1. uw leeftijd op 31 december 2011 (ten minste 55 jaar oud zijn)
 2. en
 3. van uw loopbaan als vliegend personeelslid.

 

U bent geboren vóór 01.01.1957

Uw loopbaanduur berekenen we niet in 45e zoals bij een gewone werknemer maar:

 • in 30e als u 20 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling (als stuurpersoneelslid) bewijst;
 • of
 • in 34e als u 23 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling (als stuur- en cabinepersoneelslid) bewijst.

De tewerkstelling als vliegend personeelslid beschouwen we als gewoonlijk en hoofdzakelijk als deze per kalenderjaar omvat:

 • vóór 01.01.2012, 185 dagen van ten minste 4 uren of 150 vlieguren;
 • vanaf 01.01.2012, ten minste 104 voltijdse dagen met ten minste 49 vliegminuten per dag.

Het loonplafond is ook gunstiger als dat van een gewone werknemer. Het bedraagt momenteel:

 • 86 664,00 EUR voor piloten;
 • 64 998,00 EUR voor cabinepersoneel.

Deze speciale regels zijn van toepassing op uw volledige loopbaan als vliegend personeelslid, ook op de jaren die u presteerde vanaf 01.01.2012.
 

U bent geboren vanaf 01.01.1957

De speciale regels zijn uitsluitend van toepassing op de berekening van uw pensioen voor uw jaren met een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling die gelegen zijn vóór 01.01.2012.

Voor de jaren vanaf 01.01.2012 passen we de gewone regels toe: de berekening in 45e en het loonplafond van een gewone werknemer.

 

Zeevarenden

Het pensioen voor uw prestaties als zeevarende kunnen we op een gunstigere manier berekenen. We houden dan rekening met een kortere loopbaan:

 • in 40e;
 • of
 • in 14e als u ten minste 5 040 vaartdagen (wat overeenkomt met 168 maanden x 30 dagen) onder Belgische of Luxemburgse vlag en met inschrijving in de Pool der Zeelieden bewijst.

Voor de berekening van uw pensioen passen we het loonplafond van een gewone werknemer toe.

 

U bent geboren vóór 01.01.1957

We berekenen het pensioen voor uw prestaties als zeevarende in:

 • 40e
 • of
 • 14e als u 5 040 vaartdagen over uw volledige loopbaan bewijst.

Uw prestaties als gewone werknemer worden echter altijd in 45e berekend.
 

U bent geboren vanaf 01.01.1957

We berekenen het pensioen voor uw prestaties als zeevarende als volgt:

 • in 40e voor uw prestaties als zeevarende vóór 01.01.2012;
 • in 45e voor uw prestaties als zeevarende vanaf 01.01.2012;
 • in 14e als u bewijst:
  • ten minste 2 520 vaartdagen op 31.12.2011,
   en
  • ten minste 5 040 vaartdagen op uw volledig loopbaan bewijst.

 

Mijnwerkers

Uw pensioen als mijnwerker kunnen we, in bepaalde gevallen, gunstiger berekenen in functie van:

 1. uw leeftijd;
 2. en
 3. uw loopbaan als mijnwerker.

Voor de berekening van uw pensioen passen we het loonplafond van een gewone werknemer toe.

Bovendien kunt u mogelijk:

 

In welk geval heb ik recht op de gunstigere berekening van mijn pensioen als mijnwerker?

U bent geboren vóór 01.01.1957

U kunt de berekening van uw pensioen in 30e krijgen als u ten minste 20 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als mijnwerker bewijst.
 

U bent geboren vanaf 01.01.1957

Voor uw jaren als mijnwerker vóór 01.01.2012, kunt u ook een berekening in 30e krijgen als u een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling bewijst van ten minste 20 jaar vóór 01.01.2012.

Uw jaren als mijnwerker vanaf 01.01.2012 berekenen we volgens de regels als gewone werknemer in 45e.

De tewerkstelling als (onder- of bovengronds) mijnwerker beschouwen we als gewoonlijk en hoofdzakelijk als deze per kalenderjaar minstens 104 voltijdse dagen telt (als uw pensioen vanaf 01.01.2005 is ingegaan).

 

In welk geval heb ik recht op het supplement als mijnwerker?

Uw pensioen als mijnwerker kan verhoogd worden met een supplement als u ten minste 25 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als ondergronds mijnwerker bewijst. U moet deze voorwaarde vervullen:

 • op de oorspronkelijke ingangsdatum van uw pensioen, als u geboren bent voor 01.01.1957;
 • op de oorspronkelijke ingangsdatum van uw pensioen als u geboren bent vanaf 01.01.1957 en dat uw pensioen voor 01.01.2013 ingegaan is;
 • ten laatste op 31.12.2011 als u geboren bent vanaf 01.01.1957 en dat uw pensioen vanaf 01.01.2013 ingegaan is.

Het bedrag van het toegekende supplement komt overeen met het verschil tussen:

 • het bedrag van een fictief pensioen, het zogenaamde referentiepensioen,
 • en
 • het totaalbedrag van alle wettelijke rustpensioenen die u ontvangt.

Het referentiepensioen is gelijk aan: het pensioenbedrag dat we berekenen alsof u 30 kalenderjaren gewoonlijk en hoofdzakelijk als ondergronds mijnwerker gewerkt heeft. Het loon voor de bijkomende jaren berekenen we op basis van de geïndexeerde werkelijke, forfaitaire en fictieve lonen van het voorlaatste volledig gewerkte jaar als ondergronds mijnwerker.

Voor de wettelijke rustpensioenen houden we geen rekening met de pensioenen die ten laste zijn van stelsels die onder de Europese Verordeningen betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels vallen.

U krijgt het supplement uitsluitend als u alle pensioenen hebt aangevraagd waarop u recht hebt.
 

Ik heb minimum 25 jaar als ondergronds mijnwerker gewerkt of mijn loopbaan is gelijkgesteld met deze duur.

Moet ik mijn dossier laten onderzoeken?

Het onderzoek van uw dossier is enkel nuttig als:

 • uw rustpensioen voor het eerst ingegaan is na 1990;
 • uw overlevingspensioen gebaseerd is op een rustpensioen dat ingegaan is na 1990;
 • uw overlevingspensioen niet gebaseerd is op een ingegaan rustpensioen én uw overlevingspensioen ingegaan is na 1990.

Hier geldt nog een bijkomende voorwaarde: u moet tenminste 25, maar minder dan 30 jaar gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als ondergronds mijnwerker bewijzen.
 

Bovendien heeft het geen nut dat u de herziening vraagt van:

 • een rustpensioen voor een persoon die vóór 1 januari 2011 overleden is.
 • een overlevingspensioen van een persoon die vóór 1 januari 2011 overleden is.
   

Moet ik een aanvraag indienen om mijn hoger supplement als mijnwerker te krijgen?

Overzicht van de mogelijke situaties:

Mijn situatie

Moet ik iets doen?

Wie ontvangt de achterstallen?

Ik heb recht op een rustpensioen en leefde nog op 29 juni 2020.

Wij herzien uw recht op een rustpensioen automatisch.

U moet zelf geen aanvraag indienen.

Bij leven: u ontvangt de achterstallen als rechthebbende.

Mocht u intussen overlijden:

We betalen de achterstallen automatisch uit aan uw huwelijkspartner met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden.

Leefde u niet samen met uw huwelijkspartner, dan betalen we de achterstallen uit in de volgende volgorde:

 1. aan uw kinderen met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden;
 2. aan iedere persoon met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden;
 3. aan de persoon die in de verplegingskosten tussengekomen is;
 4. aan de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft.

We betalen automatisch uit aan uw kinderen met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden.

De andere rechthebbenden die de achterstallen willen ontvangen, moeten wel een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst met het formulier 'Model 83'.

Deze andere rechthebbenden moeten hun aanvraag indienen binnen de 6 maanden vanaf:

 • de dag van uw overlijden;
  of
 • de dag waarop we de beslissing versturen als de beslissing na het overlijden verstuurd werd.

(art. 72, 3e lid van het KB van 21 december 1967)

Ik heb recht op een overlevingspensioen en leefde nog op 29 juni 2020.

Wij herzien uw recht op een overlevingspensioen automatisch.

U moet zelf geen aanvraag indienen.

Bij leven: u ontvangt de achterstallen als rechthebbende.

Mocht u intussen overlijden:

We betalen de achterstallen uit in de volgende volgorde:

 1. aan uw kinderen met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden;
 2. aan iedere persoon met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden;
 3. aan de persoon die in de verplegingskosten tussengekomen is;
 4. aan de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft.

We betalen automatisch uit aan uw kinderen met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden.

De andere rechthebbenden die de achterstallen willen ontvangen, moeten wel een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst met het formulier 'Model 83'.

Deze andere rechthebbenden moeten hun aanvraag indienen binnen de 6 maanden vanaf:

 • de dag van uw overlijden;
  of
 • de dag waarop we de beslissing versturen als de beslissing na het overlijden verstuurd werd.

(art. 72, 3e lid van het KB van 21 december 1967)

U bent de huwelijkspartner van een ondergrondse mijnwerker die recht had op een rustpensioen en overleed vóór 29 juni 2020

én

u ontving op 29 juni 2020 een overlevingspensioen op basis van het rustpensioen van uw overleden huwelijkspartner.

Wij herzien het rustpensioen automatisch (samen met het overlevingspensioen dat u ontvangt – zie hierboven).

U moet zelf geen aanvraag indienen.

Bij leven: u ontvangt de achterstallen.

Mocht u intussen overlijden:

We betalen de achterstallen uit in de volgende volgorde:

 1. aan de kinderen met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden;
 2. aan iedere persoon met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden;
 3. aan de persoon die in de verplegingskosten tussengekomen is;
 4. aan de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft.

We betalen automatisch uit aan uw kinderen met wie u samenleefde op het moment van uw overlijden.

De andere rechthebbenden die de achterstallen willen ontvangen, moeten wel een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst met het formulier 'Model 83'.

Deze andere rechthebbenden moeten hun aanvraag indienen binnen de 6 maanden vanaf:

 • de dag van uw overlijden;
  of
 • de dag waarop we de beslissing versturen als de beslissing na het overlijden verstuurd werd.

(art. 72, 3e lid van het KB van 21 december 1967)

De ondergrondse mijnwerker had recht op een rustpensioen en overleed vóór 29 juni 2020

én

er was op 29 juni 2020 geen huwelijkspartner die een overlevingspensioen op basis van het rustpensioen van de overleden mijnwerker ontving.

De rechthebbenden moeten een aanvraag indienen.

We betalen de achterstallen in de volgende volgorde uit aan:

 1. de huwelijkspartner met wie de mijnwerker die recht had op het rustpensioen samenleefde op het moment van zijn overlijden, maar die geen overlevingspensioen ontvangt;
 2. de kinderen met wie de mijnwerker die recht had op het rustpensioen samenleefde op het moment van zijn overlijden;
 3. iedere persoon met wie de mijnwerker die recht had het rustpensioen samenleefde op het moment van zijn overlijden.
   

Hebt u recht op de achterstallen?

U moet uw aanvraag vóór 30.06.2021 indienen bij de Federale Pensioendienst (u hebt 12 maanden vanaf 29 juni 2020 om uw aanvraag in te dienen - artikel 5, 2e lid van de wet van 15 juni 2020).

U moet hiervoor het formulier 'Model 83' gebruiken.
 

Hebt u enkel de verplegingskosten of de begrafeniskosten betaald?

Het heeft geen zin om een aanvraag in te dienen.

De huwelijkspartner van de overleden mijnwerker had recht op een overlevingspensioen en overleed vóór 29 juni 2020.

De rechthebbenden moeten een aanvraag indienen.

We betalen de achterstallen in de volgende volgorde uit aan:

 1. de huwelijkspartner met wie de rechthebbende op het overlevingspensioen op het moment van overlijden samenleefde;
 2. de kinderen met wie de gerechtigde op het overlevingspensioen samenleefde op het moment van overlijden;
 3. iedere persoon met wie de gerechtigde op het overlevingspensioen samenleefde op het ogenblik van overlijden.
   

Hebt u recht op de achterstallen?

U moet aanvraag vóór 30.06.2021 indienen bij de Federale Pensioendienst (u hebt 12 maanden vanaf 29 juni 2020 om uw aanvraag in te dienen - artikel 5, 2e lid van de wet van 15 juni 2020).

U moet hiervoor het formulier 'Model 83' gebruiken.
 

Hebt u enkel de verplegingskosten of de begrafeniskosten betaald?

Het heeft geen zin om een aanvraag in te dienen.

 

Heb ik recht op het supplement van mijn overleden huwelijkspartner?

Als langstlevende huwelijkspartner van een ondergronds mijnwerker kunt u het supplement van uw overleden huwelijkspartner krijgen als hij hier recht op had of dit supplement al ontving.
 

In welk geval heb ik recht op de verwarmingstoelage?

We kunnen u een verwarmingstoelage toekennen in functie van het aantal jaren dat u als mijnwerker gewerkt hebt met een maximum van 30 jaar en dat u in een van de volgende gevallen bent:

 • u ontvangt een rustpensioen en hebt ten minste 20 jaar gewoonlijk en hoofdzakelijk in de mijnen gewerkt (onder- of bovengronds) in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte;
 • of
 • u ontvangt, op het moment dat u uw rustpensioen ontvangt, een invaliditeitspensioen van het RIZIV, waarop u louter op basis van uw tewerkstelling in de mijnen recht hebt of zou kunnen hebben;
 • of
 • u ontvangt een rustpensioen voor een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling van ten minste 25 jaar als ondergronds mijnwerker.
   

Welke jaren worden in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

In principe nemen we enkel uw werkelijk gewerkte jaren als ondergronds mijnwerker, die meetellen voor de toekenning van uw rustpensioen, in aanmerking voor de toekenning van de verwarmingstoelage.

De door u gepresteerde jaren als bovengronds mijnwerker kunnen we enkel in aanmerking nemen voor de berekening van de verwarmingstoelage vanaf de leeftijd waarop u recht hebt op een pensioen als bovengronds mijnwerker.

Opgelet, als u geboren bent vanaf 01.01.1957, worden enkel uw jaren als ondergronds mijnwerker tot 31.12.2011 in aanmerking genomen.
 

Heb ik, als langstlevende huwelijkspartner, recht op de verwarmingstoelage van mijn overleden huwelijkspartner?

Als langstlevende huwelijkspartner van een ondergronds mijnwerker kunt u de verwarmingstoelage van uw overleden huwelijkspartner ontvangen als hij hier recht op had of deze al ontving. U hebt niet automatisch recht op het maximumbedrag, behalve als uw huwelijkspartner een invalide mijnwerker was.
 

Heb ik, als feitelijk gescheiden of uit de echt gescheiden huwelijkspartner, recht op een deel van de verwarmingstoelage van mijn huwelijkspartner?

Als uw huwelijkspartner die een verwarmingstoelage ontvangt en u feitelijk gescheiden zijn, dan kunt u de helft van het bedrag van zijn verwarmingstoelage enkel ontvangen als u recht hebt op een deel van zijn rustpensioen.

Maar als u uit de echt gescheiden bent, dan hebt u geen recht op de verwarmingstoelage van uw ex-huwelijkspartner.
 

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

De verwarmingstoelage bedraagt 33,68 EUR per jaar (1/30e) (vanaf 01.09.2021 aan index 150,26).

Bestaat er een verband tussen het supplement en de verwarmingstoelage?

De toekenning of niet van het supplement bovenop het pensioen als mijnwerker heeft geen enkele invloed op de toekenning van de verwarmingstoelage.
 

Hoe wordt de verwarmingstoelage betaald?

De verwarmingstoelage wordt elke maand samen met uw pensioen uitbetaald en bedraagt 1/12e van het jaarbedrag waarop u recht hebt.

Opgelet, als u uw pensioenrecht verliest, verliest u ook het recht op de verwarmingstoelage.

Ook de volledige schorsing van de uitbetaling van uw pensioen gedurende een welbepaalde tijd als sanctie naar aanleiding van de controle van de toegelaten arbeid, leidt automatisch tot de schorsing van uw verwarmingstoelage voor dezelfde duur.

Maar de vermindering van uw pensioenbedrag omdat u de toegelaten beroepsactiviteit overschreden hebt, heeft geen invloed op de volledige uitbetaling van uw verwarmingstoelage.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!