|
|
|

Voorbeelden

Typevoorbeeld

Benoît is geboren in 1957 en werkt sinds zijn 23e. Hij gaat met pensioen op 01/09/2022. Hij heeft op dat moment een loopbaan van 43 jaar.

Voor elk loopbaanjaar voeren we de onderstaande stappen uit voor de berekening. Dan tellen we het pensioenaandeel van elk jaar samen om het brutojaarbedrag te verkrijgen van het pensioen waarop Benoît recht heeft.

Om ons voorbeeld te vereenvoudigen, gaan we ervan uit dat Benoît hetzelfde geherwaardeerde loon ontvangen heeft voor elk loopbaanjaar (evenveel gewerkte als gelijkgestelde dagen voor elk jaar).

Voor de berekening en de bedragen wordt in dit voorbeeld de index 150,26 van 01.09.2021 toegepast.

Stap 1. Bedrag van het werkelijke, fictieve en forfaitaire loon

Benoît kreeg 10 000 EUR als werkelijk loon voor de gewerkte dagen en 10 000 EUR als fictief loon voor de gelijkgestelde dagen, dus 20 000 EUR in totaal.
 

Stap 2. Vergelijking van het totale loon op jaarbasis met het loonplafond

We vergelijken het totale loon met het loonplafond (voor het jaar 2010 bijvoorbeeld): 20 000 EUR < 47 960,29 EUR. Omdat het totale loon het loonplafond niet overschrijdt, wordt het volledig in aanmerking genomen.
 

Stap 3. Herwaardering van het totale loon op jaarbasis

Het totale loon wordt aangepast aan de levensduurte via de toepassing van de specifieke herwaarderingscoëfficiënt voor elk jaar.

Voor het jaar 2010 bijvoorbeeld bedraagt het bedrag van het geherwaardeerde totale loon 20 000 EUR x 1,148294 (coëfficiënt 2010) = 22 965,88 EUR.
 

Stap 4. Deling van elk loopbaanjaar door 45

22 965,88 EUR / 45 = 510,35 EUR, dat stemt overeen met het pensioenaandeel voor het jaar 2010.
 

Stap 5. Vermenigvuldiging met 60 %

510,35 EUR x 60 % = 306,21 EUR.
 

Jaarlijks brutopensioenbedrag van Benoît

12 860,82 EUR (42 jaren met hetzelfde pensioenaandeel x 306,21 EUR) + 204,14 EUR (aangezien het jaar 2018 niet volledig is (8 maanden), wordt het pensioenaandeel verhoudingsgewijs berekend als volgt: 8 / 12 x 306,21 EUR) = 13 064,96 EUR

 

Voorbeeld met correcties

Lage lonen in een loopbaanjaar– verhoging tot een gewaarborgd minimum jaarloon wat leidt tot een minimumrecht per loopbaanjaar

Als het geherwaardeerde totale loon per jaar lager is dan het bedrag van het minimumrecht per loopbaanjaar, dan vervangen we het geherwaardeerde totale loon van dat jaar in de berekening door het gewaarborgd minimum jaarloon.

Het gewaarborgd minimum jaarloon bedraagt 26 351,11 EUR voor een volledig jaar van volledige tewerkstelling of gelijkstelling.

Als we het minimumrecht per loopbaanjaar toepassen, wordt het jaarlijks pensioenbedrag voor een volledige loopbaan beperkt tot 17 163,04 EUR voor een volledige loopbaan van 45 jaar.

Opgelet:

  • Als betrokkene een volledige loopbaan heeft, mag de vervanging van één of meerdere geherwaardeerde totaallonen door het gewaarborgd minimum jaarloon er niet toe leiden dat het totale pensioenbedrag hoger is dan 17 163,04 EUR.
  • Wanneer het totale pensioen dit plafond overschrijdt, dan zal het beperkt worden tot 17 163,04 EUR.
  • Wanneer het om een onvolledige loopbaan gaat verlagen we het grensbedrag wel evenredig.
     

Omdat in ons voorbeeld voor elk jaar het geherwaardeerde totale loon lager is dan het gewaarborgd minimum jaarloon (20 000 EUR < 26 351,11 EUR) gaan we het loon van Benoît voor elk jaar vervangen door het gewaarborgd minimum jaarloon.

Stap 1 = bedrag van het gewaarborgd minimum jaarloon

26 351,11 EUR
 

Stap 2 = dit loon voor elk loopbaanjaar delen door 45

26 351,11 EUR / 45 = 585,58 EUR
 

Stap 3 = vermenigvuldigen met 60 %

585,58 x 60 % = 351,35 EUR

Het bedrag van 351,35 EUR noemen we ook wel het 'minimumrecht per loopbaanjaar'. Het vloeit rechtstreeks voort uit het gewaarborgd minimum jaarloon. Voor een volledig kalenderjaar van voltijdse tewerkstelling of gelijkstelling kan het pensioenrecht niet lager zijn.
 

Jaarlijks brutopensioenbedrag van Benoît op basis van het gewaarborgd minimumloon per loopbaanjaar

14 756,70 EUR (42 jaren met hetzelfde pensioenaandeel x 351,35 EUR) + 234,23 EUR (omdat het jaar 2018 met 8 maanden niet volledig is, berekenen we het pensioenaandeel verhoudingsgewijs: 8/12 x 351,35 EUR) = 14 990,93 EUR

Dat bedrag moeten we niet beperken. Het is immers lager dan 16 400,24 EUR, (= 17 163,04 EUR x 43/45).

 

Impact gezinstoestand – omzetting naar gezinsbedrag?

De huwelijkspartner van Benoît heeft geen eigen inkomsten (geen persoonlijk pensioen, geen beroepsinkomsten en geen vervangingsinkomen).

Het pensioen van Benoît wordt daarom toegekend aan het gezinsbedrag. We vermenigvuldigen het berekende pensioenbedrag met 1,25 om het op te trekken tot het gezinsbedrag, dat geeft het volgende resultaat 14 990,93 EUR x 1,25 = 18 738,66 EUR.

 

Totale pensioenbedrag laag - gewaarborgd minimumpensioen?

We onderzoeken of we het pensioen van Benoît kunnen verhogen tot het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen, namelijk 20 686,27 EUR voor een volledige loopbaan voor het gezinsbedrag.

Hij voldoet aan de toekenningsvoorwaarde voor het gewaarborgd minimumpensioen, want zijn loopbaan telt 43 jaar van minstens 208 voltijdse dagen(42 jaar van 312 voltijdse dagen en het laatste loopbaanjaar met 208 voltijdse dagen).

Het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen dat van toepassing is op Benoît, in verhouding tot zijn loopbaan, bedraagt 19 766,88 EUR. Dit bedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van het minimumgezinsbedrag voor een volledige loopbaan met de loopbaanbreuk van 43 / 45 (20 686,27 EUR x 43/45).

Het pensioenbedrag van Benoît op basis van het gewaarborgd minimumpensioen bedraagt 19 766,88 EUR en is dus hoger dan het berekend pensioenbedrag op basis van het minimumrecht per loopbaanjaar, dat 18 738,66 EUR bedraagt. Daarom kennen we het gewaarborgd minimumpensioen toe. 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

  • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
  • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!