|
|
|

Uw gezinssituatie

Uw gezinssituatie kan invloed hebben op uw pensioenbedrag. Ontdek hier wat de gevolgen zijn voor uw pensioen bij:

Huwelijk

De invloed van het huwelijk hangt af van het type pensioen dat u ontvangt

Rustpensioen

Ontvangt u een rustpensioen als werknemer of als zelfstandige? Dan berekent de Pensioendienst uw pensioen op basis van het bedrag als alleenstaande. In bepaalde gevallen kunnen we uw pensioen verhogen tot het gezinsbedrag (uw pensioen als alleenstaande vermenigvuldigd met 1,25).

Lees meer over de berekening van het pensioen op basis van het gezinsbedrag.

De Pensioendienst berekent automatisch wat het voordeligst is voor u en uw gezin:

 • één pensioen aan het gezinsbedrag voor u beiden;
  of
 • twee pensioenen aan het bedrag als alleenstaande: één voor u en één voor uw huwelijkspartner.

Hebt u een rustpensioen als ambtenaar? Dan kan uw pensioen niet aangepast worden naar het gezinsbedrag.

Overlevingspensioen of overgangsuitkering

Wij schorsen uw overlevingspensioen of uw overgangsuitkering vanaf de maand die volgt op uw huwelijk.

U hebt opnieuw recht op het overlevingspensioen als:

 • u uit de echt scheidt;
 • u uw huwelijk nietig laat verklaren;
 • uw huwelijkspartner overlijdt.

Lees meer over het overlevingspensioen

Pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner

Wij schorsen uw pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner vanaf de maand die volgt op uw huwelijk.

Dit pensioen wordt opnieuw toegekend bij een

 • echtscheiding;
 • overlijden;
 • nietigverklaring van het huwelijk.

Lees meer over het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot

Inkomensgarantie voor ouderen

Wij berekenen uw inkomensgarantie voor ouderen opnieuw om rekening te houden met de bestaansmiddelen van het hele gezin.

Lees meer over de inkomensgarantie voor ouderen

 

Samenwoonst

Uw pensioenbedrag wijzigt niet als u samenwoont.

Twee gepensioneerden die samenwonen ontvangen beiden een pensioen op basis van het bedrag als alleenstaande. We kennen het gezinsbedrag enkel toe aan gehuwde personen.

Let op: Ontvangt u een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)? Dan kan het zijn dat wij uw IGO herzien om rekening te houden met de bestaansmiddelen van alle personen die onder hetzelfde dak wonen.

Lees meer over de inkomensgarantie voor ouderen

 

Scheiding

Krijgt u een gezinspensioen en u scheidt, dan brengen we uw pensioenbedrag automatisch terug naar een pensioen berekend op basis van het bedrag als alleenstaande.

Heeft uw ex-huwelijkspartner gewerkt als werknemer, dan hebt u in bepaalde gevallen recht op een pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner.

Lees meer over uw pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner.

 

Feitelijke scheiding

U bent feitelijk gescheiden als:

 • u een andere hoofdverblijfplaats heeft dan uw huwelijkspartner (dit blijkt uit de inschrijving in de bevolkingsregisters);
  of
 • u van tafel en bed gescheiden bent bij een gerechtelijke beslissing;
  of
 • u of uw huwelijkspartner
  • opgesloten wordt in de gevangenis;
  • opgenomen wordt in een instelling ter bescherming van de maatschappij;
  • om geestelijke gezondheidsredenen onder een beschermingsmaatregel valt.

U hebt mogelijk recht op een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner. De Pensioendienst onderzoekt automatisch of u recht hebt op een pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot wanneer wij uw nieuwe adres via het Rijksregister ontvangen.

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!