|
|
|

Uw pensioen aanvullen

U kunt bovenop uw wettelijke pensioen (eerste pensioenpijler) ook recht hebben op:

In bepaalde gevallen kunt u vrijwillige bijdragen betalen om het bedrag van wettelijke rustpensioen te verhogen:

Aanvullend pensioen of groepsverzekering (tweede pensioenpijler)

U bent werknemer of contractueel ambtenaar? Dan kan het zijn dat uw werkgever een aanvullend pensioen voor u opbouwt dat u kunt opnemen bij uw pensionering. Zelfstandigen kunnen dat zelf opbouwen.

De leeftijd waarop u het kapitaal of de rente kunt ontvangen staat in het reglement van de groepsverzekering of het levensverzekeringscontract. Deze leeftijd mag niet lager zijn dan 60 jaar.

In sommige gevallen wordt er ook een overlevingsrente opgebouwd. Bij uw overlijden wordt de rente toegekend aan uw rechthebbende.

 

Individueel pensioenspaarplan of pensioensparen (derde pensioenpijler)

U kunt zelf een persoonlijk bijkomend pensioen opbouwen door elk jaar een zeker bedrag te storten bij een financiële instelling.

Er bestaan twee vormen van pensioensparen:

  • pensioensparen bij een verzekeringsinstelling.

    Hierbij kent u het minimaal gegarandeerde jaarlijks rendement. Sommige verzekeraars bieden ook de mogelijkheid om te participeren in de winsten die afhangen van de resultaten van uw verzekeraar;

  • de pensioenspaarrekening ( bijvoorbeeld een pensioenspaarfonds) bij een bank.

    Hier geniet u niet van een minimaal gegarandeerd jaarrendement. Een pensioenspaarfonds is in feite gebaseerd op een obligatie zodat de opbrengst afhangt van hun evolutie op de beurs. De balans wordt jaarlijks vastgelegd.

U hebt recht op een fiscale aftrek op basis van het gestorte bedrag op voorwaarde dat:

  • u inwoner bent van een lidstaat van de EER en niet jonger bent dan 18 jaar, en niet ouder dan 65;
  • de spaarrekening of -verzekering geopend is voor een periode van minstens 10 jaar.

De fiscale aftrek wordt slechts toegestaan voor één enkele rekening of verzekering, en is niet mogelijk na de leeftijd van 65 jaar.

Meer informatie over de fiscale aftrek (site FOD Financiën).

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

  • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
  • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!