|
|
|

De pensioenhervorming van de regering: wacht nog even voor u ons contacteert

De nieuwe regering toont zich ambitieus, ook op het vlak van de pensioenen.

In het regeerakkoord van de regering-De Croo 1 staan enkele ideeën voor een nieuwe pensioenhervorming. De haalbaarheid en de uitvoeringsmodaliteiten van die ideeën worden nu bestudeerd.

Ze zijn dus nog niet van toepassing. Zolang de wetgeving niet aangepast is, verandert er niets voor uw (toekomstig) pensioen.

Momenteel kunnen we uw vragen over deze hervorming dus niet beantwoorden.

Zodra er meer nieuws is, leest u het hier.

Wacht dus nog even voor u ons contacteert!

De Pensioendienst volgt dit van dichtbij op! 

We volgen de pensioenhervorming van dichtbij op en we:

  • vullen deze pagina aan met de laatste wijzigingen;
  • markeren de pagina's op onze website waar mogelijk een verandering op komst is (momenteel vindt u daar nog de huidige wetgeving);
  • houden u persoonlijk op de hoogte zodra er iets verandert in uw pensioendossier.

 

Wat zijn de plannen voor de pensioenen?

De regering voorziet, onder andere, volgende hervormingen:

Deeltijds pensioen

Om de effectieve loopbaanduur van de werkenden op te trekken, zullen er maatregelen genomen worden op het vlak van het deeltijds pensioen.

Dit deeltijds pensioen zal:

  • een aanvullende regeling zijn voor het einde van de loopbaan, die de andere, bestaande regelingen niet zal vervangen (landingsbanen, loopbaanonderbreking, vervroegd pensioen, …);
  • toegankelijk zijn voor alle werkenden (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) die voldoen aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen.

 

Verhoging van het minimumpensioen

Het minimumpensioen zal geleidelijk aan opgetrokken worden richting 1 500 EUR netto.

Lees hier meer over het minimumpensioen (huidige wetgeving).

Het pensioenplafond zal in eenzelfde verhouding als het minimumpensioen verhoogd worden en minstens een evenredige tred houden met de loonstijgingen bij de actieve bevolking.

Lees hier meer over het maximumpensioen (huidige wetgeving).

 

Solidariteits- en ZIV-bijdrage

De drempelbedragen die van toepassing zijn op de solidariteitsbijdrage en de ZIV-bijdrage zullen aangepast worden om te vermijden dat deze bijdragen de verhoging van het minimumpensioen neutraliseren.

Lees hier meer over de solidariteits- en ZIV-bijdrage (huidige wetgeving).

 

Pensioenbonus

Om de mensen te belonen die langer werken, voeren we (opnieuw) de pensioenbonus in om meer pensioenrechten op te bouwen. Zodra u voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen, begint u de pensioenbonus op te bouwen.

Deze regeling wordt ingevoerd voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Lees hier meer over de pensioenbonus (huidige wetgeving).

 

 

mypension.be staat paraat!

We zullen niet alleen onze website aanpassen, maar we updaten mypension.be ook altijd op basis van de meest recente wetgeving.

 

Veelgestelde vragen

We krijgen al heel wat vragen binnen zoals:

  • Wanneer gaat het minimumpensioen in?
  • Gebeurt de verhoging van het minimumpensioen ook voor wie al met pensioen is?
  • Hoe lang moet ik nog verder werken om een pensioenbonus op te bouwen?
  • Wanneer gaat het deeltijds pensioen in? Onder welke voorwaarden?
  • Zal er nu wel aandacht zijn voor de zware beroepen?

Deze vragen kunnen we momenteel niet beantwoorden. Zodra de wetgeving aangepast is, beantwoorden we al jullie vragen.