|
|
|

Pensioenhervorming: de laatste stand van zaken

In het regeerakkoord van de federale regering staan enkele ideeën voor een nieuwe pensioenhervorming. Een deel daarvan startte al op 1 januari 2021. De haalbaarheid en de voorwaarden van de overige ideeën worden nog bestudeerd.

Lees elke wijziging hier.

De Pensioendienst volgt de pensioenhervorming op de voet!

We volgen de pensioenhervorming op de voet en we:

 • vullen deze pagina aan met de laatste wijzigingen;
 • markeren de pagina's op onze website waar mogelijk een verandering op komst is (momenteel vindt u daar nog de huidige wetgeving);
 • houden u persoonlijk op de hoogte zodra er iets verandert in uw pensioendossier.

 

De minister van Pensioenen kondigde onlangs haar pensioenplannen aan. Sommige voorstellen moeten nog onderhandeld worden en in wetgeving omgezet worden. Wij kunnen u dan ook niet verder informeren over de voorwaarden en of u er specifiek voor in aanmerking komt.
 

Zodra er een nieuwe wetgeving in werking treedt:

 • passen we deze nieuwe wetgeving automatisch toe op uw pensioen;
 • passen we onze website en mypension.be aan;
 • vindt u die op www.pensioenhervorming.be.

U moet zelf dus niets doen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn!

 

Wat is er veranderd er op 01.01.2022?

Verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen

Als we uw rust- of overlevingspensioen berekenen, dan kunnen we uw pensioenbedrag optrekken tot een gewaarborgd minimumbedrag onder bepaalde voorwaarden.

Het gewaarborgd minimumpensioen wordt tegen 2024 geleidelijk aan opgetrokken richting 1 500 EUR netto voor een volledige loopbaan.

Hebt u recht op een gewaarborgd minimumpensioen maar had u een onvolledige loopbaan? Dan hebt u eveneens recht op een verhoging:

 • als werknemer/zelfstandige in verhouding tot uw loopbaanjaren;
 • als ambtenaar na aftrek van eventuele andere inkomsten.

Op 01.01.2021 werd het minimumpensioen verhoogd voor:

 • werknemers en zelfstandigenpensioenen, met 2,65 %;
 • rustpensioenen ambtenaren, met 1,73 %;
 • overlevingspensioenen ambtenaren, met 4,92 %.

Op 01.01.2022 stijgt het minimumpensioen opnieuw:

 • werknemers en zelfstandigenpensioenen, met 2,65 %;
 • rustpensioenen ambtenaren, met 1,73 %;
 • overlevingspensioenen ambtenaren, met 4,92 %.

De volgende verhogingen zijn gepland voor:

 • januari 2023;
 • januari 2024.

 

Als u recht hebt op deze verhoging doet de Pensioendienst automatisch het nodige. U hoeft zelf dus niets te doen !

Lees meer over het gewaarborgd minimumpensioen.

 

Verhoging loonplafond

Het loonplafond voor werknemers, dit is het maximale loon dat meetelt voor de berekening van uw pensioen. Dit loonplafond:

 • werd voor het loopbaanjaar 2021 met 2,38 % verhoogd voor pensioenen die ingaan vanaf 2022.
 • wordt voor het loopbaanjaar 2022 met 2,38 % verhoogd voor pensioenen die ingaan vanaf 2023.

 

Als u recht hebt op deze verhoging doet de Pensioendienst automatisch het nodige. U hoeft zelf dus niets te doen!

Lees meer over het loonplafond.

 

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en het Gewaarborgd Inkomen (GI)

De IGO en het GI zijn uitkeringen voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

De basisbedragen van de IGO en het GI werden verhoogd:

 • op 01.01.2021 met 2,58 %;
 • op 01.01.2022 opnieuw met 2,58 %.

 

Als u recht hebt op deze verhoging doet de Pensioendienst automatisch het nodige. U hoeft zelf dus niets te doen!

Lees meer over de Inkomensgarantie voor ouderen.

 

Verhoging van het grensbedrag van de pensioenen berekend op basis van het gewaarborgd minimumloon

Onder bepaalde voorwaarden trekken we het werkelijk loon op tot aan het gewaarborgd minimumloon.

Het grensbedrag van de werknemerspensioenen die berekend zijn op basis van dat gewaarborgd minimumloon werd verhoogd:

 • op 01.01.2021 met 2,38 %;
 • op 01.01.2022 opnieuw met 2,38 %.

 

Als u recht hebt op deze verhoging doet de Pensioendienst automatisch het nodige. U hoeft zelf dus niets te doen!

Lees meer over het gewaarborgd minimumloon

 

Verhoging drempelbedragen van de ZIV-bijdrage

De ZIV-bijdrage is een sociale-zekerheidsbijdrage dat we maandelijks inhouden op uw brutobedrag.

De drempelbedragen van de ZIV-bijdrage werden verhoogd:

 • op 01.01.2021 met 2,31 %;
 • op 01.01.2022 opnieuw met 2,31 %.

Door de verhoging van deze drempelbijdragen moet u minder bijdragen betalen en kan uw netto pensioen hoger zijn. Hou er wel rekening mee dat de bedrijfsvoorheffing uw nettopensioen ook kan beïnvloeden.

 

Als de inhoudingen op uw pensioen veranderen doet de Pensioendienst automatisch het nodige. U hoeft zelf dus niets te doen!

Lees meer over de inhoudingen op uw pensioen.

 

Hervorming van de overgangsuitkering

Een overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor de langstlevende huwelijkspartner die niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet om een overlevingspensioen te ontvangen.

De regering:

 • heeft de duur van de overgangsuitkering verlengd vanaf 01.10.2021;
 • gaat het minimumpensioen ook waarborgen bij een overgangsuitkering in het werknemersstelsel vanaf 01.07.2022. Dit is al het geval voor het overlevingspensioen.

Lees meer over de overgangsuitkering.

Als u recht hebt op deze aanpassingen doet de Pensioendienst automatisch het nodige. U hoeft zelf dus niets te doen!

 

Wat staat er nog op de planning voor de pensioenen?

Naast de verhoging van de minimumbedragen heeft de regering nog meer ambitieuze hervormingsplannen. Deze hervormingen zullen het onderwerp zijn van sociaal overleg met de sociale partners binnen de verschillende Belgische pensioenstelsels. Dat betekent dat er nog niets concreet beslist is.

Deeltijds pensioen

Deeltijds pensioen is een combinatie van werk en pensioen.

Zo gaat u bijvoorbeeld vanaf uw vroegst mogelijke pensioendatum al halftijds een pensioen kunnen ontvangen en toch halftijds verder blijven werken.

De regering hoopt zo om de effectieve loopbaanduur van de werkenden op te trekken.

 

Pensioenbonus

Om de mensen te belonen die langer werken, zal de pensioenbonus (opnieuw) ingevoerd worden om meer pensioenrechten te kunnen opbouwen. Zodra u zal voldoen aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen, zal u de pensioenbonus beginnen op te bouwen.

Deze regeling wordt ingevoerd voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Lees meer over de pensioenbonus (huidige wetgeving).

 

 

mypension.be staat paraat!

We passen niet alleen onze website aan, maar we updaten mypension.be ook altijd op basis van de meest recente wetgeving.

De raming van uw pensioenbedrag op mypension.be houdt voor 2021 rekening met de verhoging van het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen.
Opgelet! mypension.be berekent niet of u recht hebt op het gewaarborgd minimumpensioen voor ambtenaren of de inkomensgarantie voor ouderen. Deze voordelen worden toegekend na een inkomensonderzoek op het moment van de pensioenaanvraag en kunnen dus niet op voorhand worden geraamd.

 

We blijven mypension.be verder uitwerken

mypension.be wordt uitgebouwd tot de referentietoepassing die:

 • die burgers informeert en sensibiliseert over persoonlijke pensioenrechten;
 • hen ondersteunt en versterkt bij het nemen van loopbaan- en pensioenbeslissingen;
 • de effectieve opname van rechten vereenvoudigt.

Concreet betekent dit dat:

 • u de pensioenaanvraag voor zowel het wettelijke als het aanvullende pensioen via mypension.be zal kunnen doen;
 • we ontbrekende gegevens, veelal van loopbanen in het buitenland, proactief zullen verzamelen via mypension.be;
 • u de invloed van uw loopbaankeuzes op uw pensioen (zoals deeltijds gaan werken, opnemen, tijdskrediet/loopbaanonderbreking,…) zal kunnen simuleren op mypension.be;
 • we de leesbaarheid van de bestaande informatie op mypension.be zullen verbeteren en uitbreiden in functie van de specifieke noden van de verschillende doelgroepen;
 • we u tegen 2024 in één oogopslag een overzicht willen geven van al uw pensioenrechten in de eerste en tweede pijler.

 

Veelgestelde vragen

 • Wanneer gaat het minimumpensioen 1 500 EUR bereiken?
  Tegen 1 januari 2024 zou het minimumpensioen richting 1 500 EUR netto moeten evolueren voor een volledige loopbaan als werknemer en/of zelfstandige.
  De berekening van het minimumpensioen voor ambtenaren vindt u op gewaarborgd minimumpensioen ambtenaren.
   
 • Gebeurt de verhoging van het minimumpensioen ook voor wie al met pensioen is?
  Ja, u krijgt een eerste verhoging in januari 2021.
   
 • Gaat die aanpassing van het minimumpensioen met terugwerkende kracht berekend worden?
  Neen, de geleidelijke verhoging van het minimumpensioen gaat in vanaf 01.01.2021.
   
 • Hoe lang moet ik nog werken om later het minimumpensioen van 1 500 EUR te ontvangen?
  Het minimumpensioen van 1 500 EUR netto is voor een volledige loopbaan. U vindt meer info op Gewaarborgd minimumpensioen.

 

Volgende vragen kunnen we momenteel niet beantwoorden:

 • Hoe lang moet ik nog verder werken om een pensioenbonus op te bouwen?
 • Wanneer gaat het deeltijds pensioen in? Onder welke voorwaarden?
 • Zal er nu wel aandacht zijn voor de zware beroepen?

Zodra de wetgeving aangepast is, beantwoorden we ook deze vragen.

Coronavirus

Wilt u weten welke invloed het coronavirus op uw pensioen heeft? Neem en kijkje op onze pagina Coronavirus: Wat is de invloed op mijn pensioen en hoe contacteer ik de Pensioendienst?

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!