|
|
|

Heb ik recht op een pensioen?

In België kennen we drie pensioenpijlers:

 1. Uw wettelijk pensioen vormt de eerste pensioenpijler.
 2. Bent u werknemer of contractueel ambtenaar? Dan kan het zijn dat uw werkgever voor u een aanvullend pensioen of een groepsverzekering. Als zelfstandige of als werknemer kunt u dat zelf doen. Dat is de tweede pensioenpijler.
 3. Doet u aan pensioensparen, dan rekenen we dat tot de derde pensioenpijler.

Op mypension.be ziet u:

 • hoeveel uw Belgische rustpensioen zal bedragen en wanneer u met pensioen kunt;
 • hoeveel aanvullend pensioen u al opgebouwd hebt in België.

Ontdek op mypension.be hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen en of u een aanvullend pensioen hebt.

 

Voor uw wettelijke pensioen kijken we vooral naar uw gewerkte perioden en de niet-gewerkte perioden die we als gewerkt beschouwen. Dat is uw persoonlijke rust-of ouderdomspensioen. Verder zijn er ook 'afgeleide rechten': uitkeringen waarop u recht kunt hebben, maar die gebaseerd zijn op de loopbaan van iemand anders zoals bijvoorbeeld een overlevingspensioen.

Heb ik recht op een rust-of ouderdomspensioen?

U hebt al een Belgische rustpensioen als werknemer of ambtenaar vanaf één gewerkte dag (één trimester voor zelfstandigen).

Om recht te hebben op een minimumpensioen moet u minstens 30 jaren gewerkt hebben. Een maximumpensioen bestaat enkel nog voor ambtenaren.

Meer informatie over de berekening van het:

 

Heb ik recht op 'afgeleide rechten' die gebaseerd zijn op de loopbaan van iemand anders?

U kunt ook recht hebben op een uitkering die gebaseerd is op de loopbaan van iemand anders:

 • Overlevingspensioen:
  • Een overlevingspensioen is een uitkering voor de huwelijkspartner na een overlijden. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet.
  • Het bedrag is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het aantal personen dat recht heeft op de uitkering.
  • Meer info over het overlevingspensioen.

 • Overgangsuitkering:
  • Een overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor de huwelijkspartner die niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet om een overlevingspensioen te ontvangen.
  • We berekenen de overgangsuitkering op dezelfde wijze als het overlevingspensioen.
  • Meer informatie over de overgangsuitkering.

 • Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot (enkel op basis van werknemersloopbaan):
  • Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op een rustpensioen op basis van de werknemersloopbaan van uw ex-huwelijkspartner.
  • Het rustpensioen voor de uit de echt gescheiden huwelijkspartner berekenen we op dezelfde manier als het gewone rustpensioen. Voor de jaren van uw huwelijk berekenen we het pensioen op basis van de loopbaan van de ex-huwelijkspartner,alsof u zelf die activiteit had uitgeoefend.
  • Meer informatie over het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot.

 • Pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner (enkel op basis van werknemersloopbaan):
 • Wezenpensioen (enkel op basis van loopbaan als ambtenaar):
  • Volle wezen, of het nu gaat om wettige of geadopteerde kinderen, kunnen recht hebben op een overlevingspensioen in het ambtenarenstelsel.
  • Het bedrag van het overlevingspensioen voor wezen wordt afgeleid van het overlevingspensioen. Als er ook rechthebbenden op het overlevingspensioen zijn uit een ander huwelijk, dan wordt het overlevingspensioen verdeeld onder beide groepen rechthebbenden.
  • Meer info over het overlevingspensioen voor wezen.

 

Heb ik recht op een andere uitkering?

Andere uitkeringen waar u onder bepaalde voorwaarden recht op kunt hebben:

 • De inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • Lichamelijke ongeschiktheid (enkel voor ambtenaren)
  • U kunt als ambtenaar een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid krijgen in de volgende gevallen:
   • De bevoegde medische dienst (vaak Medex) heeft erkend dat u definitief ongeschikt bent.
   • U had sinds u 63 jaar bent geworden 365 kalenderdagen ziekteverlof en/of beschikbaarheid wegens ziekte.
  • De berekening volgt de gewone regels van het rustpensioen.
  • Meer info over het rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid.

 • Burgerslachtoffers van terrorisme
  • Slachtoffers van een terreurdaad kunnen recht hebben op:
   • een herstelpensioen;
   • de terugbetaling van de kosten voor de medische verzorging die het gevolg is van de terreurdaad;
   • het statuut van nationale solidariteit.
  • Ook rechthebbenden van een terreurslachtoffer (bijvoorbeeld huwelijkspartner of kind) of een onrechtstreeks slachtoffer (erfgenaam of aanverwant tot 2de graad) kunnen rekenen op bijstand.
  • Meer informatie over de bijstand waarop u kunt rekenen en hoe u een aanvraag indient.

 • Militaire oorlogspensioenen (vergoedingspensioenen)
 • Burgerslachtoffers van oorlog