|
|

Het pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid (alleen voor ambtenaren)

Wanneer kan ik gepensioneerd worden wegens lichamelijke ongeschiktheid?

 • De bevoegde medische dienst (meestal is dit Medex) verklaart u definitief lichamelijk ongeschikt;
  of
 • U wordt ambtshalve gepensioneerd op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u sinds uw 63e verjaardag in totaal 365 kalenderdagen ziekteverlof en/of disponibiliteit wegens ziekte telt (opeenvolgend of verspreid over het jaar.

 

Wat zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden?

Bij een hoofdambt is er geen enkele leeftijds- of loopbaanvoorwaarde.

Bij een bijambt moet u:

 • ook aan geen enkele leeftijdsvoorwaarde voldoen;
 • maar wel minstens 10 aanneembare dienstjaren hebben.
  Uitzonderingen:
  • er is geen enkele loopbaanduur vereist als uw lichamelijke ongeschiktheid te wijten is aan:
   • een arbeidsongeval;
   • een ongeval van en naar het werk;
   • een beroepsziekte.
  • is uw ongeschiktheid toe te schrijven aan aandoeningen die te wijten zijn aan de uitoefening van uw werk, dan moet u minstens 5 dienstjaren hebben.

 

Wat is mijn pensioenbedrag?

Het bedrag van uw pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen voor ambtenaren.

Opgelet: Als u gepensioneerd wordt wegens lichamelijke ongeschiktheid kan dit invloed hebben op uw gewaarborgd minimumbedrag (als u daar recht op heeft).

 

Moet ik het aanvragen?

U moet altijd een aanvraag doen.

Opgelet: als Medex de lichamelijke ongeschiktheid uitspreekt, dan wacht u best totdat de Pensioendienst u laat weten dat u uw aanvraag kunt doen.

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

U kunt een pensioenexpert spreken in 1 van de 200 Pensioenpunten in uw buurt.

Vind een Pensioenpunt in uw buurt.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!