|
|
|

Het pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid (alleen voor ambtenaren)

Wanneer kan ik gepensioneerd worden wegens lichamelijke ongeschiktheid?

 • De bevoegde medische dienst (meestal is dit Medex) verklaart u definitief lichamelijk ongeschikt;
  of
 • U wordt ambtshalve gepensioneerd op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u sinds uw 63e verjaardag in totaal 365 kalenderdagen ziekteverlof en/of disponibiliteit wegens ziekte telt (opeenvolgend of verspreid over het jaar.

 

Wat zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden?

Bij een hoofdambt is er geen enkele leeftijds- of loopbaanvoorwaarde.

Bij een bijambt moet u:

 • ook aan geen enkele leeftijdsvoorwaarde voldoen;
 • maar wel minstens 10 aanneembare dienstjaren hebben.
  Uitzonderingen:
  • er is geen enkele loopbaanduur vereist als uw lichamelijke ongeschiktheid te wijten is aan:
   • een arbeidsongeval;
   • een ongeval van en naar het werk;
   • een beroepsziekte.
  • is uw ongeschiktheid toe te schrijven aan aandoeningen die te wijten zijn aan de uitoefening van uw werk, dan moet u minstens 5 dienstjaren hebben.

 

Wat is mijn pensioenbedrag?

Het bedrag van uw pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen voor ambtenaren.

Opgelet: Als u gepensioneerd wordt wegens lichamelijke ongeschiktheid kan dit invloed hebben op uw gewaarborgd minimumbedrag (als u daar recht op heeft).

 

Moet ik het aanvragen?

U moet altijd een aanvraag doen.

Opgelet: als Medex de lichamelijke ongeschiktheid uitspreekt, dan wacht u best totdat de Pensioendienst u laat weten dat u uw aanvraag kunt doen.

Een vraag over uw pensioen

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Kom langs

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!