|
|
|

Het pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid (alleen voor ambtenaren)

Wanneer kan ik gepensioneerd worden wegens lichamelijke ongeschiktheid?

 • De bevoegde medische dienst (meestal is dit Medex) verklaart u definitief lichamelijk ongeschikt;
  of
 • U wordt ambtshalve gepensioneerd op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u sinds uw 63e verjaardag in totaal 365 kalenderdagen ziekteverlof en/of disponibiliteit wegens ziekte telt. In die 365 kalenderdagen tellen mee:
  • zowel opeenvolgende ziektedagen als dagen verspreid over het jaar;
  • losse halve dagen van ziekteverlof die niet worden opgenomen binnen een regeling van verminderde prestaties wegens ziekte.

 

Wat zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden?

Bij een hoofdambt is er geen enkele leeftijds- of loopbaanvoorwaarde.

Bij een bijambt moet u:

 • ook aan geen enkele leeftijdsvoorwaarde voldoen;
 • maar wel minstens 10 aanneembare dienstjaren hebben.
  Uitzonderingen:
  • er is geen enkele loopbaanduur vereist als uw lichamelijke ongeschiktheid te wijten is aan:
   • een arbeidsongeval;
   • een ongeval van en naar het werk;
   • een beroepsziekte.
  • is uw ongeschiktheid toe te schrijven aan aandoeningen die te wijten zijn aan de uitoefening van uw werk, dan moet u minstens 5 dienstjaren hebben.

 

Wat is mijn pensioenbedrag?

Het bedrag van uw pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen voor ambtenaren.

Opgelet: als u gepensioneerd wordt wegens lichamelijke ongeschiktheid kan dit invloed hebben op uw gewaarborgd minimumbedrag (als u daar recht op hebt).

  

Moet ik het aanvragen?

U moet altijd een aanvraag indienen.

Opgelet: als Medex de lichamelijke ongeschiktheid uitspreekt, dan wacht u best tot de Pensioendienst u laat weten dat u uw aanvraag kunt indienen.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!