|
|
|

Overgangsuitkering

De hervorming van de overgangsuitkering werd goedgekeurd.
 

De regering heeft:

 • de duur van de overgangsuitkering verlengd;
 • het minimumpensioen ook gewaarborgd bij een overgangsuitkering in het werknemersstelsel. Dit is al het geval voor het overlevingspensioen.

U vindt alle informatie op deze pagina.

Als u recht hebt op deze aanpassingen doen wij automatisch het nodige. U moet dus niets doen.

 

Een overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor de langstlevende huwelijkspartner die niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet om een overlevingspensioen te ontvangen.

Het maakt niet uit of de overleden partner al gepensioneerd was of niet.

Heb ik recht op een overgangsuitkering?

U hebt als langstlevende huwelijkspartner recht op een overgangsuitkering wanneer u voldoet aan volgende voorwaarden:

 1. U hebt niet de minimumleeftijd op het moment van overlijden om een overlevingspensioen te ontvangen.
  Is uw huwelijkspartner overleden in 2019? Dan is de minimumleeftijd 47 jaar.
  Is uw huwelijkspartner overleden in 2020? Dan is de minimumleeftijd 47 jaar en 6 maanden.
  Is uw huwelijkspartner overleden in 2021? Dan is de minimumleeftijd 48 jaar.
  Bekijk de minimumleeftijden voor andere jaren.
  en
 2. U was minstens 1 jaar getrouwd (of u zit in een gelijkgestelde situatie).
  en
 3. U bent niet hertrouwd.
  en
 4. U bent niet veroordeeld voor misdrijven tegenover uw overleden huwelijkspartner (zie artikel 727, § 1, 1° of 3° van het Burgerlijk Wetboek).

 

Situaties die de wet gelijkstelt met 1 jaar huwelijk

Was u geen volledig jaar getrouwd? Dan hebt u misschien toch recht op een overgangsuitkering, als u voldoet aan 1 van deze voorwaarden:

 • U woonde voor het huwelijk al wettelijk samen en de periode van wettelijke samenwoonst en het huwelijk samen is minstens 1 jaar en werd niet onderbroken.
  of
 • U was gehuwd op het moment van overlijden en het overlijden is het gevolg van een ongeval of een beroepsziekte na de huwelijksdatum.
  of
 • Er is een kind geboren uit uw huwelijk of uit de wettelijke samenwoning voorafgaand aan het huwelijk.
  of
 • U krijgt binnen de 300 dagen na het overlijden van uw huwelijkspartner een kind.
  of
 • Er was op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste waarvoor u of uw huwelijkspartner kinderbijslag kreeg.

Werkte u of uw huwelijkspartner als vastbenoemd ambtenaar en heeft het huwelijk geen jaar geduurd? Dan hebt u gedurende 1 jaar recht op een tijdelijk overlevingspensioen.

 

Hoe lang krijg ik een overgangsuitkering?

Voor de overgangsuitkeringen toegekend vanaf 1 oktober 2021 hangt de duur van de overgangsuitkering af van uw gezinssituatie op het moment van het overlijden van uw huwelijkspartner.

Gezinssituatie Duur van de overgangsuitkering
Geen kind ten laste 18 maanden
Enkel kind(eren) ten laste van 13 jaar (*) of ouder 36 maanden
Minstens 1 kind ten laste jonger dan 13 jaar (*) 48 maanden
Minstens 1 kind ten laste met een handicap (ongeacht de leeftijd) 48 maanden
Een kind werd geboren binnen de 300 dagen na het overlijden 48 maanden

(*) Kinderen die in het kalenderjaar van overlijden 13 jaar worden, beschouwen we voor het hele jaar als 13-jarige.

Opgelet! Om de volledige periode te ontvangen, moet u uw aanvraag binnen de 12 maanden na het overlijden indienen. Als u uw aanvraag laattijdig indient, dan ontvangt u uw overgangsuitkering voor een kortere periode.

Als uw overleden huwelijkspartner al een rustpensioen ontving, dan wordt uw recht op een overgangsuitkering automatisch onderzocht.

Na het verstrijken van deze periode:

 • hebt u mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering wanneer u op dat moment over geen enkel ander inkomen beschikt. De periode waarin u een overgangsuitkering ontvangt, telt mee als tewerkstellingsperiode om uw recht op een werkloosheidsuitkering te bepalen.

  Lees meer over het recht op een werkloosheidsuitkering op de website van de RVA.
   

 • wordt uw recht op een overlevingspensioen automatisch onderzocht op het moment dat uw eigen rustpensioen ingaat.

 

Ik had al een overgangsuitkering. Krijg ik nu ook een langere periode?

De langstlevende huwelijkspartner die volgens de oude wetgeving een overgangsuitkering krijgt en die:

 • stopte vóór 01/10/2021, komt niet in aanmerking voor de verlenging van de oorspronkelijke duur van de overgangsuitkering.
 • stopt na 30/09/2021, krijgt automatisch een verlenging van de oorspronkelijke duur van de overgangsuitkering. Ook het recht op het gewaarborgd minimumpensioen wordt automatisch onderzocht.

 

Gezinssituatie Maximale duur - oude wetgeving Maximale duur - nieuwe wetgeving
Geen kind ten laste 12 maanden 18 maanden
Enkel kind(eren) ten laste van 13 jaar (*) of ouder 24 maanden 36 maanden
Minstens 1 kind ten laste jonger dan 13 jaar (*) 24 maanden 48 maanden
Minstens 1 kind ten laste met een handicap (ongeacht de leeftijd) 24 maanden 48 maanden
Een kind werd geboren binnen de 300 dagen na het overlijden 24 maanden 48 maanden

(*) Kinderen die in het kalenderjaar van overlijden 13 jaar worden, beschouwen we voor het hele jaar als 13-jarige.

 

Hoeveel overgangsuitkering krijg ik?

We berekenen de overgangsuitkering grotendeels op dezelfde manier als het overlevingspensioen, op basis van de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner:

 

Enkele verschillen tussen de overgangsuitkering en het overlevingspensioen:

 • Het bedrag van de overgangsuitkering wordt berekend op basis van de lonen van uw overleden huwelijkspartner. Wanneer het loon van uw overleden huwelijkspartner lager is dan het gewaarborgd minimumloon, dan vervangen we het loon door het gewaarborgd minimumloon.
 • De regels voor het gewaarborgd minimumpensioen gelden vanaf 1 juli 2022 voor de overgangsuitkering als werknemer. Er wordt automatisch gecontroleerd of de lopende overgangsuitkeringen verhoogd moeten worden tot het minimumpensioen.
 • De langstlevende huwelijkspartner ontvangt de volledige overgangsuitkering. Er is geen verdeling met wezen of (uit de echt gescheiden) huwelijkspartners uit een ander huwelijk.
 • Op de overgangsuitkering passen we geen perequatie toe.

Opgelet! Mogelijk moet u meer belastingen betalen omdat uw overgangsuitkering en uw andere inkomsten samen worden belast. Lees meer over de bedrijfsvoorheffing en de mogelijkheid om voorafbetalingen te doen.

 

Kan ik mijn overgangsuitkering combineren met andere inkomsten?

U kunt uw overgangsuitkering combineren met een:

 • beroepsactiviteit;
 • vergoeding wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid in toepassing van een Belgische of buitenlandse regeling op het vlak van sociale zekerheid;
 • uitkering wegens het verminderen van arbeidsprestaties, loopbaanonderbreking of tijdskrediet, Vlaams Zorgkrediet;
 • overlevingspensioen of gelijkaardige uitkering op basis van de activiteit van dezelfde overleden huwelijkspartner in een Belgische of buitenlandse regeling van sociale zekerheid.

Lees meer over de combinatie met een overgangsuitkering

 

Kan ik mijn overgangsuitkering combineren met een rustpensioen?

U kunt uw overgangsuitkering combineren met een rustpensioen lichamelijke ongeschiktheid (enkel als ambtenaar). U ontvangt het overlevingspensioen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het einde van de periode van uw overgangsuitkering.

De regels om uw rustpensioen lichamelijke ongeschiktheid te combineren met een overgangsuitkering of een overlevingspensioen zijn dezelfde.

Lees meer over de combinatie van uw overlevingspensioen met uw pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid.

Als u een ander rustpensioen ontvangt, dan hebt u recht op een overlevingspensioen in plaats van een overgangsuitkering.

Lees meer over het overlevingspensioen

 

Hoe vraag ik de overgangsuitkering aan?

U moet geen aanvraag doen als uw overleden huwelijkspartner al gepensioneerd was.

U kunt uw overgangsuitkering op verschillende manieren aanvragen.

Opgelet! Om de volledige periode te ontvangen moet u uw aanvraag binnen de 12 maanden na het overlijden indienen. Als u uw aanvraag later indient, dan ontvangt u uw overgangsuitkering voor een kortere periode.

 

Wanneer start mijn overgangsuitkering?

 • Was de overledene al gepensioneerd?
  • Dan start uw overgangsuitkering de 1e dag van de maand na het overlijden.
    
 • Was de overledene nog niet gepensioneerd?
  • Dan start uw overgangsuitkering werknemer op de 1e dag van de maand van het overlijden.
  • Dan start uw overgangsuitkering ambtenaar op de 1e dag van de maand na het overlijden.

Voorbeeld:

 • Uw huwelijkspartner overleed in januari 2022 en was nog niet gepensioneerd.
 • U doet uw aanvraag in december 2022.
 • Dan hebt u retroactief recht op de overgangsuitkering vanaf 01.01.2022 als hij werknemer was en vanaf 01.02.2022 als hij ambtenaar was.

Dient u uw aanvraag in buiten de termijn van 12 maanden na het overlijden, dan hebt u nog recht op de resterende maanden van de overgangsuitkering:

 • (18 maanden – de maanden die al verstreken) zijn als u op het moment van overlijden geen kinderen ten laste hebt;
 • (48 maanden – de maanden die al verstreken zijn) als u op het moment van overlijden kinderen ten laste hebt jonger dan 13 jaar (*) of met een handicap (ongeacht de leeftijd)
 • (36 maanden – de maanden die al verstreken zijn) als u op het moment van overlijden kinderen ten laste hebt van minstens 13 jaar (*)

  (*) Kinderen die in het kalenderjaar van overlijden 13 jaar worden, beschouwen we voor het hele jaar als 13-jarige.

Voorbeeld:

 • Uw huwelijkspartner overleed in januari 2022 en was nog niet gepensioneerd. Uw huwelijkspartner heeft enkel een loopbaan als werknemer.
 • Op het moment van overlijden was er een kind van 6 jaar ten laste.
 • U doet uw aanvraag in februari 2023.
 • Dan hebt u recht op de overgangsuitkering vanaf 01.03.2023 tot en met 31.12.2025.

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!