|
|
|

Overgangsuitkering

Een overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor de langstlevende huwelijkspartner die niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet om een overlevingspensioen te ontvangen.

Het maakt niet uit of de overleden partner al gepensioneerd was of niet.

Heb ik recht op een overgangsuitkering?

U hebt als langstlevende huwelijkspartner recht op een overgangsuitkering wanneer u voldoet aan volgende voorwaarden:

 1. U hebt niet de minimumleeftijd op het moment van overlijden om een overlevingspensioen te ontvangen.
  Is uw huwelijkspartner overleden in 2020? Dan is de minimumleeftijd 47 jaar en 6 maanden.
  Is uw huwelijkspartner overleden in 2021? Dan is de minimumleeftijd 48 jaar.
  Bekijk de minimumleeftijden voor andere jaren.
  en
 2. U was minstens 1 jaar getrouwd (of u zit in een gelijkgestelde situatie).
  en
 3. U bent niet hertrouwd.
  en
 4. U bent niet veroordeeld voor misdrijven tegenover uw overleden huwelijkspartner (zie artikel 727, § 1, 1° of 3° van het Burgerlijk Wetboek).

 

Situaties die de wet gelijkstelt met 1 jaar huwelijk

U was geen volledig jaar getrouwd? Dan hebt u misschien toch recht op een overgangsuitkering, als u voldoet aan 1 van deze voorwaarden:

 • U woonde voor het huwelijk al wettelijk samen. En de periode van wettelijke samenwoonst en het huwelijk samen is minstens 1 jaar en werd niet onderbroken.
  of
 • U was gehuwd op het moment van overlijden en het overlijden is het gevolg van een ongeval of een beroepsziekte na de huwelijksdatum.
  of
 • Er is een kind geboren uit uw huwelijk of uit uw wettelijke samenwoning.
  of
 • U krijgt binnen de 300 dagen na het overlijden van uw huwelijkspartner een kind.
  of
 • Er was op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste waarvoor u of uw huwelijkspartner kinderbijslag kreeg.

Werkte u of uw huwelijkspartner als vastbenoemd ambtenaar en heeft het huwelijk geen jaar geduurd? Dan hebt u gedurende 1 jaar recht op een tijdelijk overlevingspensioen.

 

Hoe lang krijg ik een overgangsuitkering?

U krijgt de overgangsuitkering vanaf de maand die volgt op het overlijden en gedurende:

 • 12 maanden;
  of
 • 24 maanden, als
  • o u op het moment van het overlijden een of meerdere kinderen ten laste hebt waarvoor u of uw huwelijkspartner kinderbijslag ontving
   of
  • er een kind geboren wordt binnen de 300 dagen na het overlijden.

Opgelet! U moet uw aanvraag binnen de 12 maanden na het overlijden indienen. We raden u dat ook aan als u recht hebt op een overgangsuitkering gedurende 24 maanden.

We berekenen uw overlevingspensioen automatisch wanneer uw eigen rustpensioen ingaat.

Als u geen inkomsten hebt na uw overgangsuitkering, dan hebt u mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering. De periode waarin u een overgangsuitkering ontvangt, telt mee als tewerkstellingsperiode om uw recht op een werkloosheidsuitkering te bepalen.

Lees meer over het recht op een werkloosheidsuitkering op de website van de RVA.

 

Hoeveel overgangsuitkering krijg ik?

We berekenen de overgangsuitkering grotendeels op dezelfde manier als het overlevingspensioen, op basis van de loopbaan van uw overleden huwelijkspartner.

Enkele verschillen:

 • Het bedrag van de overgangsuitkering wordt berekend op basis van de lonen van uw overleden huwelijkspartner. Wanneer het loon van uw overleden huwelijkspartner lager is dan het gewaarborgd minimumloon, dan vervangen we het loon door het gewaarborgd minimumloon.
 • De regels voor het minimumpensioen gelden niet voor de overgangsuitkering (enkel voor werknemers).
 • De langstlevende huwelijkspartner ontvangt de volledige overgangsuitkering. Er is geen verdeling met wezen of (uit de echt gescheiden) huwelijkspartners uit een ander huwelijk.
 • Op de overgangsuitkering passen we geen perequatie toe.

 

Kan ik mijn overgangsuitkering combineren met andere inkomsten?

U kunt uw overgangsuitkering combineren of cumuleren met een:

 • beroepsactiviteit;
 • vergoeding wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid in toepassing van een Belgische of buitenlandse regeling op het vlak van sociale zekerheid;
 • uitkering wegens het verminderen van arbeidsprestaties, loopbaanonderbreking of tijdskrediet, Vlaams Zorgkrediet;
 • rustpensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid (enkel als ambtenaar);
 • overlevingspensioen of gelijkaardige uitkering op basis van de activiteit van dezelfde overleden huwelijkspartner in een Belgische of buitenlandse regeling van sociale zekerheid.

Lees meer over de combinatie met een overgangsuitkering


Enkel voor ambtenaren:

Bent u als langstlevende huwelijkspartner gepensioneerd wegens lichamelijke ongeschiktheid? Dan kunt u dit pensioen combineren met de overgangsuitkering. U ontvangt het overlevingspensioen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de stopzetting van uw overgangsuitkering.

De regels om uw pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid te combineren met een overgangsuitkering of een overlevingspensioen zijn hetzelfde. Het zijn de regels van een combinatie tussen een overlevingspensioen en een rustpensioen die we toepassen.

Lees meer over de combinatie van uw overlevingspensioen met uw pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid.

 

Hoe vraag ik de overgangsuitkering aan?

U moet geen aanvraag doen als uw overleden huwelijkspartner al gepensioneerd was. In alle andere gevallen moet u wél een aanvraag doen.

U kunt uw overgangsuitkering op verschillende manieren aanvragen.

Opgelet, u moet uw aanvraag binnen de 12 maanden na het overlijden indienen. We raden u dat ook aan als u recht hebt op een overgangsuitkering gedurende 24 maanden.

 

Wanneer start mijn overgangsuitkering?

 • Was de overledene al gepensioneerd?
  • Dan start uw overgangsuitkering de 1e dag van de maand na het overlijden.
    
 • Was de overledene nog niet gepensioneerd?
  • Dan start uw overgangsuitkering werknemer op de 1e dag van de maand van het overlijden.
  • Dan start uw overgangsuitkering ambtenaar op de 1e dag van de maand na het overlijden.

Voorbeeld:

 • Uw huwelijkspartner overleed in januari 2020 en was nog niet gepensioneerd.
 • U doet uw aanvraag in december 2020.
 • Dan hebt u retroactief recht op de overgangsuitkering vanaf 01/01/2020 als hij werknemer was en vanaf 01/02/2020 als hij ambtenaar was.

Dient u uw aanvraag in buiten de termijn van 12 maanden na het overlijden, dan hebt u:

 • geen recht meer op een overgangsuitkering als u geen kinderen ten laste hebt;
 • nog recht op de resterende maanden van de overgangsuitkering als u kinderen ten laste hebt (24 maanden – de maanden die al verstreken zijn).

Voorbeeld

 • Uw huwelijkspartner overleed in januari 2020 en was nog niet gepensioneerd.
 • U doet uw aanvraag in februari 2021.
 • Dan hebt u recht op de overgangsuitkering vanaf 01/03/2021 tot 31/01/2022.

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!