|
|
|

Niet tevreden over onze dienstverlening? Dien een klacht in.

Hoe dien ik een klacht in bij de Pensioendienst?

Wij behandelen enkel klachten over het functioneren van de Pensioendienst. U moet uw klacht schriftelijk indienen. Gebruik daarvoor bij voorkeur dit online formulier.

U kunt ook:

 1. digitale versie van dit formulier downloaden en afprinten;
 2. en
 3. ons dat ingevulde formulier via de post terugsturen of per e-mail: klachten@sfpd.fgov.be.

 

Met welke klachten kan ik terecht bij de Pensioendienst?

Klachten waarvoor u bij ons terecht kunt (ontvankelijke klachten)

Een klacht is een uiting van ongenoegen over een dienst die de Pensioendienst:

 • verleende;
 • of
 • had moeten verlenen.

Een klacht is ontvankelijk als de FPD:

 • iets niet correct uitgevoerd heeft;
 • of
 • iets niet gedaan heeft wat hij wel had moeten doen.

Enkele voorbeelden van ontvankelijke klachten:

 • een materiële fout (onterechte inhouding, verkeerde taalrol,…);
 • de behandelingstermijnen (brief, 1e betaling,…);
 • de kwaliteit van de informatie (leesbaarheid van de brief, onjuiste informatie,…);
 • de bereikbaarheid van de FPD (Pensioenlijn, personen met beperkte mobiliteit,…);
 • een onvriendelijke behandeling (onheus behandeld of aangesproken, geen gehoor vinden…).

Voldoet uw klacht aan deze beschrijving? Vul dan het online formulier in.

Voldoet uw klacht niet aan deze beschrijving? Dan helpen we u hieronder op weg.

 

Klachten waarvoor u niet bij ons terecht kunt (niet-ontvankelijke klachten)

De volgende klachten worden door de FPD als niet-ontvankelijk beschouwd:

 • U bent niet tevreden over het resultaat van de pensioenbeslissing die u ontving. Als de Pensioendienst alle wettelijke voorschriften heeft toegepast, kunt u in beroep gaan bij:
  • de Arbeidsrechtbank (als u een werknemerspensioen hebt);
  • de Rechtbank van eerste aanleg (als u een ambtenarenpensioen hebt).

  Dat is de enige manier om uw beslissing te laten herzien. De stappen die u moet ondernemen, staan vermeld in uw pensioenkennisgeving (notificatie).

 • Klachten over de wetgeving en/of over het beleid (en niet over het werk van de FPD)
  Beleidsmaatregelen nemen op het vlak van pensioenen is de bevoegdheid van de wetgever en de minister van Pensioenen. De Pensioendienst voert die enkel uit. Hebt u klachten over het pensioenbeleid? Dan kunt u contact opnemen met:

 

Wanneer krijg ik een antwoord?

Wij antwoorden u zo snel mogelijk, maximum binnen 15 werkdagen nadat we uw klacht ontvangen hebben.

 

Waarom een klachtenbeheer?

Het klachtenbeheer is een permanente barometer voor de externe tevredenheid. Door de klachten te analyseren, kan de Pensioendienst:

 • eventuele oorzaken van ontevredenheid opsporen;
 • en
 • de kwaliteit van de dienstverlening van de Pensioendienst aan de burger verbeteren.

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

 Stel uw vraag aan onze experts

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

 • De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden.
 • Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt.

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!