|
|
|

Wanneer ben ik zelfstandige?

U hebt recht op een zelfstandigenpensioen als u:

  • in België een beroep uitoefent zonder arbeidsovereenkomst of statuut;
  • zich heeft aangesloten bij een socialeverzekeringsfonds en sociale bijdragen betaalt.

Ook helpers van een zelfstandige, die de zelfstandige bijstaan of vervangen zonder arbeidsovereenkomst, kunnen recht hebben op een zelfstandigenpensioen.

Uw zelfstandigenpensioen wordt berekend door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).