|
|
|

Wanneer ben ik werknemer?

U hebt recht op een werknemerspensioen als u in België aan de slag was met een arbeidsovereenkomst als:

Voor de vier laatste categorieën bestaan er speciale pensioenstelsels (die uitdoven, met uitzondering van het stelsel van beroepsjournalisten).

Uw werkgever moet RSZ-bijdragen inhouden op uw loon, anders bouwt u geen pensioenrechten op. Als de RSZ die bijdragen niet ontving, kunt u in bepaalde gevallen deze perioden regulariseren door vrijwillig de persoonlijke en werkgeversbijdragen te betalen.

Opmerking: u kunt ook een Belgisch pensioen krijgen als u in het buitenland werkte voor een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

 

Wanneer ben ik contractueel ambtenaar?

Als u werkt in de openbare sector, maar niet vastbenoemd bent, dan bent u een contractuele ambtenaar en hebt u recht op een werknemerspensioen.

U werd benoemd na 30 november 2017? Dan hebt u recht op:

  • een werknemerspensioen voor de periode voor uw benoeming;
  • een ambtenarenpensioen voor de periode na uw benoeming.

Uitzondering: tijdelijke prestaties in het onderwijs geven altijd recht op een ambtenarenpensioen als u vastbenoemd wordt in uw functie.

U werd benoemd vóór 30 november 2017?

Behalve in uitzonderlijke gevallen tellen de perioden als contractueel ambtenaar vóór uw vaste benoeming mee voor uw ambtenarenpensioen, op voorwaarde dat u bezoldigd werd door de Staatskas.  
U krijgt voor die perioden een ambtenarenpensioen, en dus geen werknemerspensioen.

Als u als contractueel gewerkt hebt in een van de organisaties hieronder, dan tellen uw perioden als contractueel niet mee voor uw ambtenarenpensioen (maar wel voor uw werknemerspensioen).

  • UZ Gent;
  • CHU de Liège;
  • Société wallonne des Eaux (SWDE);
  • Belgischer Rundfunk (BRF).