|
|
|

Wanneer ben ik werknemer?

U hebt recht op een werknemerspensioen als u in België aan de slag was met een arbeidsovereenkomst als:

Voor de vier laatste categorieën bestaan er speciale pensioenstelsels (die uitdoven, met uitzondering van het stelsel van beroepsjournalisten).

Uw werkgever moet RSZ-bijdragen inhouden op uw loon, anders bouwt u geen pensioenrechten op. Als de RSZ die bijdragen niet ontving, kunt u in bepaalde gevallen deze perioden regulariseren door vrijwillig de persoonlijke en werkgeversbijdragen te betalen.

Als u werkt in een flexi-job, maar nog niet gepensioneerd bent:

  • betaalt uw werkgever ook RSZ-bijdragen voor uw tewerkstelling
    en
  • hebt u voor die periode recht op een werknemerspensioen.

Opmerking: u kunt ook een Belgisch pensioen krijgen als u in het buitenland werkte voor een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

 

Wanneer ben ik contractueel ambtenaar?

Als u werkt in de openbare sector, maar niet vastbenoemd bent, dan bent u een contractuele ambtenaar en hebt u recht op een werknemerspensioen.

U werd benoemd na 30 november 2017? Dan hebt u recht op:

  • een werknemerspensioen voor de periode voor uw benoeming;
  • een ambtenarenpensioen voor de periode na uw benoeming.

Uitzondering: tijdelijke prestaties in het onderwijs geven altijd recht op een ambtenarenpensioen als u vastbenoemd wordt in uw functie.

U werd benoemd vóór 30 november 2017?

Behalve in uitzonderlijke gevallen tellen de perioden als contractueel ambtenaar vóór uw vaste benoeming mee voor uw ambtenarenpensioen, op voorwaarde dat u bezoldigd werd door de Staatskas.  
U krijgt voor die perioden een ambtenarenpensioen, en dus geen werknemerspensioen.

Als u als contractueel gewerkt hebt in een van de organisaties hieronder, dan tellen uw perioden als contractueel niet mee voor uw ambtenarenpensioen (maar wel voor uw werknemerspensioen).

  • UZ Gent;
  • CHU de Liège;
  • Société wallonne des Eaux (SWDE);
  • Belgischer Rundfunk (BRF).

 

Een vraag over uw pensioen

Vragen over uw pensioen? U wilt uw toekomstige pensioenbedrag kennen? Wanneer is uw volgende uitbetaling, …?
U vindt het antwoord op mypension.be!

Geef zeker uw e-mailadres door in mypension.be om op de hoogte te blijven.

Stel uw vraag online

Vul ons contactformulier in.

Pensioenpunten tijdelijk gesloten

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Bel de Pensioenlijn 1765

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765)

Wanneer belt u ons het best?

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!