|
|
|

De departementen van de Pensioendienst

De departementen van de Pensioendienst zijn onderverdeeld in 3 soorten departementen, op basis van hun opdracht:

De A-diensten (of algemene diensten) ondersteunen het management van de Pensioendienst. Hun opdrachten: communicatie en beleidsondersteuning. De A-diensten tellen 4 departementen:

De P-diensten (of productiediensten) zijn concreet verantwoordelijk voor de opdrachten 'toekennen' en 'betalen', of bezorgen of analyseren de gegevens die nodig zijn om deze opdrachten uit te voeren. Het gaat om de departementen:

De S-diensten (of ‘services de soutien’, ondersteuningsdiensten) zijn de diensten die niet rechtstreeks te maken hebben met de pensioenmaterie. Ze ondersteunen de interne werking van de Pensioendienst. Het gaat om de departementen: